Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El DAAM resol els expedients d'engreix, auxiliant la totalitat dels favorables de la convocatòria d'ajuts al compliment de les normes de benestar animal

query_builder   8 novembre 2012 08:12

event_note Nota de premsa

El DAAM resol els expedients d'engreix, auxiliant la totalitat dels favorables de la convocatòria d'ajuts al compliment de les normes de benestar animal

 
L’import total de préstec és de 15.210.394,62 euros i el d’ajut s’eleva a 4.249.786,30 euros
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha resolt les sol·licituds de préstecs per a les inversions necessàries per adequar les explotacions porcines d’engreix al compliment de les normes europees de propera aplicació i d’obligat compliment en matèria de benestar animal, per un import de préstec de 1.964.197,89 euros, corresponents a 76 explotacions i a un import d’ajut de 434.469,53 consistent en la bonificació dels interessos dels esmentats préstecs.
 
Així, un cop resoltes en una fase inicial les sol·licituds de préstecs per a les inversions necessàries per adequar les explotacions de truges, per un import de préstec de 13.246.196,73 euros i un import d’ajut de 3.815.316,77 euros, corresponents a 131 explotacions, ara, gràcies als esforços del Departament, amb aquesta nova ampliació pressupostària s’aconsegueix aprovar aquests ajuts per a 76 explotacions porcines d’engreix. D’aquesta manera, en la convocatòria 2012, es concedeix un total de 15.210.394,62 euros de préstec i 4.249.786,30 euros d’ajut.
 
Atès que a partir de l’1 de gener de 2013 les explotacions porcines han d’estar adaptades a les normes de benestar animal, amb la resolució dels expedients del sector es garanteix la possibilitat de poder fer front a aquestes inversions.
 
L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les inversions necessàries per tal de complir amb les nomes de recent introducció en matèria de benestar animal. La quantia màxima del préstec atorgat serà del total de la inversió subvencionable i l’ajut consisteix en la bonificació dels interessos de tot el període del préstec, calculat amb un tipus d’interès d’euríbor + 4, que es descomptarà directament del capital pendent de devolució que ha de pagar la persona beneficiària una vegada certificat l’ajut. La inversió màxima per beneficiari i any serà de 360.000 euros.
 
Per tal de formalitzar els préstecs, caldrà que els sol·licitants d’aquests ajuts, un cop rebin la resolució de concessió de l’ajut corresponent, s’adrecin a l’oficina d’alguna de les entitats financeres que s’han adherit al conveni signat entre el DAAM i l’ICF (BBVA, Banco Popular – Banco Pastor, Bantierra, Banc Sabadell, Caixabank, Banc Mare Nostrum (Caixa Penedès), Cajamar, UNNIM o el mateix ICF), on se’ls facilitarà més informació de les condicions específiques dels préstecs i de la documentació necessària per a formalitzar-los, la qual s’haurà de presentar abans del 10 de desembre, per tal que els préstecs es puguin formalitzar abans del 31 de desembre.
 
La persona beneficiària haurà de retornar l’import prestat més els interessos corresponents en quotes mensuals durant un període de 7 anys amb 1 de carència d’amortització (inclòs en el termini) quan l’import del préstec sigui inferior a 60.000 euros, o bé 10 anys amb 2 de carència d’amortització (inclosos en el termini) quan l’import del préstec sigui igual o superior a 60.000 euros. Les garanties seran les que estableixi l’entitat corresponent.
 
Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini màxim d’un any des de l’endemà de la notificació de la resolució de concessió de l’ajut, sempre i quan les actuacions s’iniciïn abans de l’1 de gener de 2013, data límit per al compliment de la Directiva 2008/120/CE del Consell, de 18 de desembre de 2008, per la qual s’estableix les normes mínimes de protecció dels porcs.