Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura avança en la gestió telemàtica ramadera a Catalunya

query_builder   30 novembre 2012 09:29

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura avança en la gestió telemàtica ramadera a Catalunya

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) aposta fermament pel desenvolupament de la gestió ramadera telemàtica, i ho fa amb l’objectiu de millorar i diversificar les vies de comunicació amb els diferents sectors ramaders i agilitzar els tràmits administratius de les explotacions fent ús de les noves tecnologies.
 
L’evolució d’aquest model de gestió ha permès l’entrada del sector en el programa informàtic del Departament, mitjançant el qual els titulars de les explotacions ramaderes i els seus gestors poden realitzar els tràmits relatius als moviments i la identificació animal a través d’internet.
 
Per tal d’impulsar i consolidar aquest nou model de gestió en el sector boví, la subdirecció general de Ramaderia ha volgut simplificar la gestió actual del Llibre de Registre de Bovins, el qual recull aquelles dades relatives a les altes i baixes, i els moviments d’animals que tenen lloc a les seves explotacions.
 
Per aquest motiu, el director general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, ha signat una resolució que dóna publicitat a la posada en marxa d’un Pla Pilot per a l’adaptació al suport telemàtic del Llibre de Registre de Bovins, que tindrà el format de base de dades compartida entre l’administració i els titulars de les explotacions bovines que ja treballen amb el programa del DAAM.
 
D’altra banda, també s’ha cregut convenient oferir una nova via de sol·licitud del Permís d’entrada de Garrins per a aquells ramaders de porcí que estiguin donats d’alta en el sistema de Gestió Telemàtica Ramadera, i així estalviar-los un desplaçament a la corresponent Oficina Comarcal del Departament.
 
Actualment, tots els ramaders i empreses que volen entrar animals de l’espècie porcina a una explotació classificada com a transició de garrins, engreix o recria de reproductores han de desplaçar-se a l’Oficina Comarcal corresponent per tal de sol·licitar i recollir el preceptiu permís d’entrada.
 
Amb el nou protocol, aquells ramaders o empreses ramaderes que ja han sol·licitat l’alta com a ramaders telemàtics i realitzen la gestió dels seus moviments a través del programa del Departament podran sol·licitar el Permís d’entrada de Garrins mitjançant un formulari web que es troba disponible a l’apartat de gestió telemàtica ramadera del web del DAAM i rebran l’autorització dels Serveis Veterinaris Oficials de l’Oficina Comarcal mitjançant un correu electrònic signat digitalment.