Salut

Més d'un miler de professionals participen en la 2a. Jornada del Pla de salut 2011-2015

query_builder   1 desembre 2012 19:48

event_note Nota de premsa

Més d'un miler de professionals participen en la 2a. Jornada del Pla de salut 2011-2015

 
Durant l’acte, que ha estat presidit pel president de la Generalitat en funcions, Artur Mas, s’han presentat els resultats del primer any d’aplicació del Pla de salut i s’han establert les fites per al 2013
 
S’han lliurat cinc premis a les millors experiències, d’entre les més de 500 comunicacions presentades
 
L’atenció als pacients crònics, la millora organitzativa del sistema per fer-lo més integrat i resolutiu, i la reordenació dels procediments d’alta especialització han estat les principals àrees d’actuació
 
Un any després de l’aprovació del Pla de salut 2011-2015, el Departament de Salut ha convocat la 2a. Jornada per donar a conèixer els resultats obtinguts durant l’any 2012, establir les fites per al 2013 i per consolidar un espai de debat i reflexió sobre els avenços dels projectes, que ha estat presidida pel president de la Generalitat en funcions, Artur Mas, i amb la presència del conseller de Salut, Boi Ruiz.
 
Més d’un miler de professionals s’han aplegat a Sitges per participar, avaluar els resultats del primer any d’aplicació del Pla de salut i establir-ne les fites per al 2013. Seguint els principis de transparència i retorn als ciutadans, l’objectiu principal de la Jornada ha estat donar a conèixer i posar de relleu els projectes que s’estan duent a terme i que han aconseguit resultats en la millora de l’atenció sanitària, la qualitat de vida de les persones i la sostenibilitat del sistema sanitari.
 
La Jornada del Pla de salut ha posat de manifest els resultats en els tres eixos de transformació del sistema de salut.

En l’acte de rendició de comptes, conduït pel periodista Josep Puigbó, hi han participat la secretària general del Departament de Salut, Roser Fernández; el director del Servei Català de la Salut, Josep Maria Padrosa, i el director general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris, Carles Constante, que han exposat el principals resultats en els tres eixos centrals que han d’encaminar la transformació del sistema de salut per tal d’adaptar-lo a les noves necessitats i han establert els avenços per aconseguir en el futur.

 

1. Un sistema més orientat als malalts crònics, amb una visió poblacional de les necessitats de salut que permeti donar resposta des de la fase preclínica a tots els estadis de la malaltia, amb un paper actiu dels ciutadans i dels pacients, una atenció integrada i coordinada, accessible i innovadora i amb una visió interdepartamental.

Resultats destacats:
 • Grups de treball d’experts clínics han establert com s’han de coordinar els metges d’atenció primària i els metges especialistes pel que fa a les tres de les malalties més prevalents (malaltia pulmonar obstructiva crònica, insuficiència cardíaca i depressió) per tal de garantir que el sistema sanitari s’adapti a les necessitats del malalt. Aquestes rutes assistencials ja s’han implantat en el 30% de la població.
 • Més de 8.000 pacients crònics (complexos i amb malaltia crònica avançada) ja són atesos segons el nou model d’atenció que es basa en una atenció primària més resolutiva, fet que comporta la reducció d’ingressos i menys desplaçaments i, per tant, més qualitat de vida del pacient. El 80% d’aquests pacients, que consumeixen més de nou fàrmacs, han vist revisat el seu pla de medicació.
 • Desplegament del programa "Pacient expert Catalunya" a tot el territori. En aquest programa, el pacient expert transmet coneixements a altres persones que tenen el mateix problema de salut i així la persona que pateix una malaltia crònica és més capaç de responsabilitzar-se’n i d’autocuidar-se, identificant els símptomes, donant-hi resposta i adquirint eines per gestionar l’impacte físic, emocional i social de la malaltia.
 • Implantació del Pla d’activitat física, esport i salut a més del 85% de les ABS. Entre altres activitats, es promouen activitats físiques, com ara caminades, amb la direcció i suport dels professionals sanitaris.
 • 211 establiments de restauració (restaurants, menjadors col·lectius, etc.) han esdevingut promotors de la dieta mediterrània (37.326 comensals) com a model d’alimentació saludable.

2. Un sistema integrat i més resolutiu, especialment en els nivells d’atenció més pròxims als pacients, assegurant un servei assistencial coordinat i que doni un tractament integral; dotant l’atenció primària de més capacitat de resolució, millor accessibilitat a l’atenció especialitzada i integrador de les polítiques de salut pública i comunitària; amb un model d’urgències accessible per mitjà del 061 CatSalut Respon i orientant l’atenció al nivell més adequat a la gravetat del pacient.

Resultats destacats:
 • Acords entre l’atenció primària i l’especialitzada per a malalties de l’aparell locomotor per evitar visites innecessàries i duplicitats en les proves complementàries. S’ha assolit un desplegament que abasta des del 25% de les ABS d’alguna regió sanitària fins a regions sanitàries completes.
 • Professionals de salut mental treballen conjuntament amb professionals d’atenció primària en el seguiment clínic de casos, la qual cosa ha comportat la disminució del 26% de les visites en els centres de salut mental en aquelles ABS on s’ha implantat. D’aquesta manera s’aconsegueix que als pacients se’ls faci el seguiment a l’atenció primària i s’evitin desplaçaments innecessaris. Ja s’ha implantat en, com a mínim, el 18% dels centres d’atenció primària; en algunes regions sanitàries s’ha arribat al 75%.
 • Extensió de la recepta electrònica als hospitals de la XHUP en el 50% dels hospitals; s’ha aconseguit que els pacients disposin del pla de medicació sense haver d’acudir al seu metge o metgessa d’atenció primària.
 • Nou model d’urgències: la implantació del model a través del 016 CatSalut Respon d’atenció a les urgències ha comportat la reducció del nombre d’urgències hospitalàries (-6%), de les visites d’atenció continuada (-20%) i l’adequació de les visites domiciliàries. Al mateix temps, s’han millorat els temps de resposta en més de 4,5 punts respecte a l’any 2011.
 • Implantació a totes les regions sanitàries de l’ordenació per nivells assistencials en l’atenció al traumatisme greu i politraumatisme, que permet que el pacient sigui atès al més aviat possible en el centre més adequat segons el seu estat de gravetat, reduir-li seqüeles i millorar-ne la supervivència.
 • Ampliació del Programa de detecció precoç neonatal de 3 a 22 malalties, mantenint el mateix sistema d’una única punxada al taló del nadó.
3. Un sistema de més qualitat i equitat en l’alta especialització, amb la voluntat de continuar sent un focus de prestigi i innovació, i per oferir serveis de qualitat i equitatius, calia reordenar els procediments d’alta especialització i harmonitzar la prestació dels tractaments farmacològics d’alta complexitat.
Resultats destacats:
 • Ordenació de l’atenció oncològica complexa, al pacient politraumàtic, a la hipertensió pulmonar i a les cardiopaties congènites. Ordenació del tractament neuroquirúrgic de l’epilèpsia, dels implants coclears, del Codi IAM, de l’atenció terciària a l’ictus isquèmic, de la rehabilitació d’alta complexitat de l’ictus i del tractament de la insuficiència cardíaca avançada, per tal d’assolir més qualitat en els tractaments i assegurar l’accés al màxim nivell assistencial necessari en cada cas.
 • Criteris de consens en 21 tractaments farmacològics d’alta complexitat, especialment de malaltia oncològica.
 • Tres acords en la medicació oncològica més innovadora per tal de compartir els resultats terapèutics amb la indústria farmacèutica.
 • Elaboració del catàleg de malalties minoritàries.

 

Premis a les millors experiències

 
Durant la Jornada els professionals han presentat algunes de les 550 experiències en què han treballat. D’aquesta manera el Departament de Salut ha volgut reconèixer i donar visibilitat a les múltiples iniciatives i experiències portades a terme pels professionals sanitaris dins del marc del Pla de salut. Cinc d’aquestes experiències han rebut una distinció:
 • Pacient crònic complex amb insuficiència cardíaca: SAP Penedès-Garraf-Llobregat Nord i Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. El programa s’adreça als pacients crònics complexos i coordina les actuacions dels diferents professionals i nivells assistencials per mantenir aquests pacients en el seu lloc de residència i reduir significativament visites a urgències i ingressos en hospitals.
 • Nou model d’atenció integrat de la lumbàlgia al Vallès Oriental: Fundació Privada Hospital Asil de Granollers i SAP ICS Vallès Oriental Central. Consisteix en la implantació de l’anomenada "ruta assistencial per a la lumbàlgia al Vallès Oriental Central", per aconseguir millorar la indicació de proves diagnòstiques, els temps d’espera i la durada de la invalidesa temporal.
 • Desprescripció a l’atenció primària de Barcelona ciutat: Àrea del Medicament de Barcelona Ciutat de l’ICS. La desprescripció consisteix en la retirada planificada i estandarditzada de la medicació crònica per tal d’adequar els medicaments a les necessitats dels pacients, evitar la polimedicació innecessària i els possibles efectes adversos.
 • Guàrdia compartida de terciarisme de l’ICS en l'ictus isquèmic agut complex: Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital de Bellvitge i Hospital de la Vall d’Hebron. Integració dels tres centres terciaris d’ictus; els seus equipaments i recursos constitueixen un equip únic de professionals de guàrdia localitzable telefònicament. El projecte aconsegueix que el malalt sigui atès independentment del centre on es trobi ja que és l’equip professional qui es desplaça.
 • Teledermatologia: telemedicina per millorar l’accessibilitat, la resolució i les llistes d'espera.Servei d’Atenció Primària del Bages, Berguedà i Solsonès de l’ICS i Althaia. El programa de teledermatologia a les tres comarques ha demostrat ser una bona estratègia per aconseguir una llista d’espera zero en dermatologia.

 Vídeo Resum de la Jornada.

http://www.youtube.com/watch?v=W2t9ZqFIBEA

1 de desembre de 2012