Territori

El Departament de TES presenta una eina per calcular les emissions de CO2 associades als plans urbanístics municipals

query_builder   3 desembre 2012 12:13

event_note Nota de premsa

El Departament de TES presenta una eina per calcular les emissions de CO2 associades als plans urbanístics municipals

  • A partir de gener de 2013 els promotors de determinats plans hauran d’efectuar aquesta anàlisi per tal que es tingui en compte en el procés d’avaluació ambiental
 
La direcció general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat una eina que permet calcular les emissions de CO2 associades als plans d’ordenació urbanística municipal. L’objectiu és facilitar el càlcul de les emissions estimades per a les diverses alternatives que es plantegin i poder, d’aquesta manera, valorar la idoneïtat de les propostes dels plans pel que fa a la seva incidència sobre la mitigació del canvi climàtic.
 
Així doncs, a partir de  gener de 2013 el promotors dels nous plans urbanístics hauran d’efectuar l’anàlisi quantitativa de les emissions equivalents de CO2 vinculades a la mobilitat generada i als consums energètics del cicle de l’aigua i també les associades als consums energètics dels usos residencials  induïts per les actuacions de transformació urbanística i, en general, d’expansió urbana previstes. Aquesta anàlisi es farà per cadascuna de les diverses alternatives contemplades, als efectes de la seva avaluació comparativa i es podrà fer mitjançant l’eina presentada avui o amb qualsevol altra metodologia que el promotor estimi convenient, sempre i quan els resultats assolits i la seva fiabilitat siguin equivalents o més precisos.
 
Els plans que estaran subjectes a aquesta obligació són:
a)      Plans d’ordenació urbanística municipal, excepte aquells de municipis d’escassa complexitat urbanística d’acord amb l’article 59.2 de la Llei d’urbanisme.
b)      Modificacions de plans d’ordenació urbanística municipal, de plans generals municipals d’ordenació i de normes subsidiàries de planejament municipal que comportin la delimitació de nous sectors de sòl urbanitzable o l’ampliació substancial de sectors preexistents.
 
Per elaborar aquesta eina, s’ha treballat amb més de 70 casos reals de planejament urbanístic i a banda de l’equip redactor (tècnics de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental i les diverses oficines territorials competents en la matèria) diverses empreses de consultoria especialitzades han provat l’aplicació i han ajudat a definir-la millor.
 
Més informació de l’eina a:
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 43