Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura protegeix els recursos marins a Catalunya

query_builder   10 desembre 2012 10:45

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura protegeix els recursos marins a Catalunya

 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat recentment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre per la qual es prohibeix temporalment la pesca d'encerclament en aigües interiors del litoral de Catalunya.
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix competència exclusiva a la Generalitat de Catalunya en matèria de pesca marítima en aigües interiors i la regulació i gestió dels recursos pesquers. El Reglament comunitari relatiu a mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers a la mar Mediterrània fixa l’obligació dels diferents estats membres de fixar plans de gestió per a certes modalitats pesqueres com en el cas de l’encerclament. A més, la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix que el Departament competent en la matèria, amb l’objecte de protegir i recuperar els recursos marins, pot establir fons mínims i vedes temporals o zonals que comportin la limitació o la prohibició de l’exercici de les activitats pesqueres o marisqueres.
 
Les federacions de confraries de pescadors de Barcelona, Tarragona i Girona han acceptat, dins de les aigües interiors dels seus àmbits territorials, establir uns períodes de paralització temporal de la flota d’encerclament que es localitzen temporalment i es distribueixen al llarg del litoral català mitjançant aquesta disposició.
 
Els resultats dels estudis sobre l’estat de les poblacions de sardina i seitó encarregats per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a l’Institut de Ciències de Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) durant els anys 2007 i 2008 posen de manifest que l’estat de les poblacions de petits pelàgics al Mediterrani estan sobreexplotades i que cal prendre les mesures adients per a retornar-les a uns nivells sostenibles. De l’estudi de l’evolució de les notes de primera venda efectuades en les llotges catalanes durant els darrers anys se’n desprèn una important i preocupant davallada de les captures d’espècies de petits pelàgics que corrobora el mal estat de les poblacions que ja indicaven els estudis científics. I les paralitzacions temporals són un dels instruments previstos en la política pesquera comuna per a la reducció de l’esforç pesquer i amb aquesta consideració estan incorporats en les mesures finançables a través del Fons Europeu de la Pesca (FEP).
 
Així, durant el període comprès entre el 6 de desembre de 2012 (00.00 hores) i el 6 de gener de 2013 (24.00 hores), es prohibeix la pesca d’encerclament dins la zona compresa entre la frontera amb França i la demora de 160° traçada des del límit nord del terme municipal de Sitges (en situació 41° 15,8 N i 1° 56,6 E); i del 21 de desembre de 2012 (00.00 hores) al 17 de febrer de 2013 (24.00 hores), es prohibeix la pesca d’encerclament entre la demora de 176º traçada des de la central tèrmica de Cubelles (en situació 41º 12,2 N i 1º 39,4 E) i la demora de 135º traçada des de la desembocadura del riu Sénia (en situació 40° 31,5 N i 0º 30,95 E).
 
A més, les embarcacions d’encerclament de Vilanova i la Geltrú romandran amarrades a port durant el període comprès entre el 21 de desembre de 2012 (00.00 hores) i el 20 de gener de 2013 (24.00 hores).