Educació

Els resultats de les proves PIRLS i TIMSS avalen les polítiques educatives del Pla d'Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar del Departament d'Ensenyament

query_builder   12 desembre 2012 15:45

event_note Nota de premsa

Els resultats de les proves PIRLS i TIMSS avalen les polítiques educatives del Pla d'Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar del Departament d'Ensenyament

 

  • Es tracta d’estudis de referència que analitzaran en profunditat tant el Departament d'Ensenyament com el Consell Superior d’Avaluació

 

  •  Els resultats dels estudis ajuden a definir les polítiques educatives a aplicar
 
  • El Pla a favor de l’èxit escolar a Catalunya del Departament d'Ensenyament, presentat al Parlament el 28 de juny de 2012, té com a referents els estudis PISA i d’avaluació propis. Aquests estudis estan en la línia de les proves publicades ahir
 
  • El Consell Superior d’Avaluació ha demanat al Ministeri d’Educació els resultats dels centres catalans
 
Els resultats de les proves PIRLS i TIMSS avalen les polítiques educatives del Departament d'Ensenyament. Aquestes proves són estudis de referència que s’analitzaran en profunditat tant des del Departament d'Ensenyament com des del Consell Superior d’Avaluació. Els resultats que se’n deriven ajuden a definir les polítiques educatives a aplicar en el sistema educatiu.
 
En les darreres proves, que es van fer el març de 2011, hi va participar una submostra de 23 centres –aproximadament 800 alumnes- formant part de la mostra a nivell espanyol. I els resultats obtinguts avalen les polítiques educatives del Departament d'Ensenyament, encaminades a millorar aspectes com la competència lectora o la competència matemàtica dels alumnes, entre d’altres, amb iniciatives com ara el Suport Escolar Personalitzat. El SEP, en marxa des del curs 2011-2012, ofereix una detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge i una atenció personalitzada amb un suport educatiu específic.
 
Les proves internacionals plantegen algunes conclusions com ara la importància de fomentar la lectura. El Departament va posar en marxa el passat curs escolar l’Impuls de la lectura, una iniciativa adreçada a millorar el nivell lector de l’alumnat català, i que s’emmarca en el Pla Nacional de Lectura del Govern de la Generalitat.
 
Els resultats de les proves evidencia la importància de millorar els resultats en matemàtiques. Aquest curs, Ensenyament ha incrementat les hores de matemàtiques en el currículum de segon i quart d’ESO amb l’objectiu d’incrementar els resultats en aquesta matèria.
 
Les conclusions a més apunten la importància de les expectatives dels pares envers el rendiment dels seus fills. En aquest sentit, el Departament va posar en marxa el web de família per facilitar la coresponsabilitat de pares i mares en l’educació dels seus fills i filles. Destaca també la carta de compromís educatiu que les famílies signen amb els centres com a exemple d’aquesta coresponsabilitat.
 
La detecció i actuació en els trastorns d’aprenentatge és una de les polítiques adoptades per Ensenyament, amb la creació dels protocols específics en casos de dislèxia, trastorn de dèficit d’hiperactivitat, i la futura creació del protocol de les altes capacitats.
 
 
L’estudi alhora conclou que el fet d’haver nascut en el primer i segon trimestre de l’any té un efecte positiu en els resultats. El Departament d'Ensenyament ha demanat un estudi específic que analitzi aquesta temàtica.
 
Els mètodes didàctics del professorat són, segons l’estudi, una de les causes que promouen l’interès per la lectura. En aquest sentit, s’ha reformulat la formació contínua del professorat per detectar les mancances i millorar la competència professional dels docents en l’àmbit de cada centre. Un aspecte que també té relació amb la iniciativa del Departament de reformular el currículum per tal de vertebrar els continguts de les matèries amb les competències bàsiques.
 
Tant el Departament d'Ensenyament com el Consell Superior d’Avaluació han demanat al Ministeri d’Educació els resultats dels centres catalans. Un cop obtinguts, es podran analitzar i creuar amb la informació i les dades que disposa el Departament.
 
 
12 de desembre de 2012
 
 
`