Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura convoca els plans i els ajuts a la reestructuració i reconversió de la vinya 2012-2013

query_builder   18 desembre 2012 14:34

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els plans i els ajuts a la reestructuració i reconversió de la vinya 2012-2013

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’IOrdre per la qual es convoca els plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2012-2013, s’estableix les bases reguladores dels ajuts corresponents, es convoquen aquests, i es deroga parcialment l’Ordre AAM/62/2009, de 18 de febrer. El termini de presentació de la sol·licitud d’aprovació del pla és d’un mes, i el de sol·licituds d’ajut per a la campanya 2012-2013 és de quaranta dies naturals a comptar de la data de finalització del termini de sol·licitud per l’aprovació del pla. Els ajuts només seran aplicables a la vinya destinada a raïm per a vinificació.
 
El règim comunitari que regula el sector vitivinícola, establert per normativa, té per objectiu aconseguir l’equilibri entre l’oferta i la demanda de la producció vitícola i mantenir el nivell de rendes dels viticultors. Per a aconseguir aquests objectius, cal augmentar la competitivitat dels productors, consolidar el prestigi assolit pels vins comunitaris com uns dels millors del món, mantenir les tradicions, respectar el medi ambient, i potenciar el teixit social de les zones vitícoles.
 
Les mesures de reestructuració i reconversió de la vinya tenen com a finalitat augmentar la competitivitat de les persones productores vitivinícoles, i afavorir la modernització de les explotacions vitícoles, així com l’adequació varietal a les noves tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector vitivinícola.
 
En l’àmbit de Catalunya, la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola, va representar la creació d’un marc per al sector vitivinícola, amb la finalitat de millorar la qualitat dels productes vitivinícoles, establir els procediments de control i ordenar els elements necessaris per assolir aquests objectius, així com desenvolupar i consolidar el teixit social de les zones vitícoles catalanes. Dintre d’aquest marc i per tal de consolidar el teixit social de les zones vitícoles, la conservació del medi ambient i l’establiment de mesures competitives cal continuar amb la modernització de les explotacions vitícoles mitjançant els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya.
 
Mitjançant aquesta Ordre, per raons de racionalització normativa i claredat de cara a les persones destinatàries i a l’igual que es va fer per a la campanya anterior, s’ha reunit en una única disposició les especificitats de l’aprovació dels plans i l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria; alhora que s’ha revisat els terminis que per a la campanya 2011-2012 estableix l’Ordre AAM/4/2012 per a la realització de les actuacions subvencionables en el cas de sol·licitud de bestreta, per a adaptar-los al ritme de tramitació d’aquests ajuts. A més, aquesta Ordre deroga articles de l’Ordre AAM/62/2009, de 18 de febrer, relatius a la possibilitat de presentar modificació als plans inicialment aprovats amb la finalitat de donar major celeritat la tramitació dels ajuts afectada per uns terminis ajustats en l’execució dels plans i els ajuts associats. Val a dir que en l’elaboració de l’Ordre publicada avui s’ha consultat les organitzacions representatives del sector membres de la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi.
 
D’altra banda, podran ser beneficiàries d’aquests ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya les persones viticultores integrades en un pla col·lectiu o titulars d’un pla individual que ja hagi estat aprovat. Els viticultors/ores que durant la campanya 2012-2013 presentin una sol·licitud d’ajut als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya, es comprometen a presentar la declaració única agrària (DUN) 2013.
 
L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per: compensar a les persones productores participants en el pla, per la pèrdua d’ingressos derivada de l’aplicació del pla; i per participar en les despeses de la reestructuració i/o reconversió de la vinya, i per a cada mesura, només seran auxiliables les accions previstes en el pla aprovat prèviament. El límit màxim de superfície per sol·licitud d’ajut i any serà de tres hectàrees. En el cas de sol·licitar bestreta, la superfície computa en l’any en què es fa la sol·licitud d’ajut per bestreta.