Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

La Taula Sectorial Agrària del Porcí va analitzar ahir dijous la situació de l'adaptació a les normes de benestar animal

Altres temes tractats van ser els ajuts per a l'execució de programes de sanitat animal i les millors tècniques disponibles (MTD) aplicables al sector porcí

query_builder   21 desembre 2012 12:07

event_note Nota de premsa

La Taula Sectorial Agrària del Porcí va analitzar ahir dijous la situació de l'adaptació a les normes de benestar animal

Altres temes tractats van ser els ajuts per a l'execució de programes de sanitat animal i les millors tècniques disponibles (MTD) aplicables al sector porcí

Ahir dijous, el director general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, acompanyat del director del Serveis Territorials del DAAM a la Catalunya Central, Josep de Planell, del subdirector general de Ramaderia, Joaquim Xifra,  i de personal tècnic del Departament i de la Direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, va presidir la Taula Sectorial Agrària del Porcí, que es va dur a terme als Serveis Centrals del DAAM a Barcelona.
 
La taula va comptar amb la presència de les organitzacions professionals agràries Unió de Pagesos, ASAJA-AEALL i  JARC, a més de FCAC, GREMSA-ANAFRIC, FECIC i ASFAC. També hi van assistir, convidades, ANPROGAPOR, PORCAT i ASSAPORC.
 
La taula es va centrar en tres temes bàsics i de màxima actualitat per al sector porcí: el procés d’adaptació a les normes de benestar animal, els ajuts per a l’execució de programes de sanitat animal i les millors tècniques disponibles (MTD) aplicables al sector porcí.
 
En relació amb el benestar animal, es va informar àmpliament de les dades actualitzades dels nivells d’adaptació de les instal·lacions porcines al compliment de les normes mínimes comunitàries en aquesta matèria. En aquest sentit, el DAAM va exposar quina és la situació actual de les explotacions catalanes a onze dies escassos perquè finalitzi el termini per a l’adaptació i entri en vigor la normativa comunitària.
 
Respecte al procés d’adaptació, es van detallar els ajuts concedits i el seu estat de pagament per tal d’auxiliar les inversions necessàries. El cap del Servei d’Ajuts a la Competitivitat Agrària, com a representant de la Direcció General de Desenvolupament Rural, gestora d’aquesta línia, va informar que el suport del DAAM s’ha centrat en dues línies compatibles: la de préstecs bonificats per fomentar les inversions necessàries per al compliment de les normes mínimes de recent introducció en matèria de benestar animal i la d’ajuts als plans de millora i modernització d’explotacions agràries.
 
El conjunt d’entitats presents a la taula van coincidir a felicitar el DAAM, i en particular les direccions generals d’Agricultura i Ramaderia i de Desenvolupament Rural, per l’esforç fet en tot el procés d’adaptació a les normes de benestar i per l’èxit obtingut en els ajuts convocats per a aquestes dues línies, així com per haver-ne fet possible la compatibilitat de fins a un 75% a les zones desfavorides, de muntanya o incloses a la xarxa Natura 2000.
 
El resum dels ajuts, tal com es va explicar, és d’uns 15.224.689,62 € concedits en la línia de préstec, que han representat 4.252.433,73 € d’ajut per a 208 explotacions, i 19.369.798,57 € d’inversió mitjançant la línia de modernització, que han representat 8.594.776,40 € d’ajut per a 287 explotacions.
 
Pel que fa als ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal en el sector porcí, es va generar un ampli debat sobre la situació actual i la previsible per al 2013 en relació amb les disponibilitats econòmiques, especialment pel fet que el Ministeri ha anunciat que no té previst destinar ajudes a les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS), i en relació amb l’aposta que enguany ha fet el DAAM per centralitzar les analítiques del porcí a través del laboratori del Grup de Sanejament de Porcí de Lleida, en tant que és un laboratori reconegut i emparat per les certificacions i homologacions necessàries.
 
En aquest sentit, si bé tothom es va felicitar pel bon funcionament del laboratori de porcí, una part de les entitats de la taula va demanar revisar el sistema de pagament.
 
El DAAM s’ha compromès a dur a terme el proper mes de gener una reunió específica entre totes les ADS per tal de tractar els ajuts previstos en la línia d’execució de programes sanitaris per al 2013, alhora que ha refermat el compromís amb la sanitat porcina i el model actual com a garantia absoluta del nivell productiu porcí català i de les exportacions de carn de porc a l’estranger.
 
Finalment, es va fer una exposició sobre l’aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD) a Catalunya, qüestió derivada d’una directiva comunitària de la qual a partir del gener s’haurà de fer la transposició a tot l’Estat i que afecta les explotacions recollides a l’annex 1.1 del Decret 136/1999, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos.
 
El conjunt de les entitats de la taula van coincidir a valorar molt positivament que el DAAM hagi previst portar a informació del sector aquesta qüestió i van demanar que es facin arribar al Ministeri les aportacions i consideracions oportunes de cara a la incorporació que sobre aquestes MTD s’ha de fer al document BREF (document de proposta) que s’està redactant a nivell europeu.