Salut

Comença la implantació del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a la Regió Sanitària de Girona

query_builder   14 gener 2013 12:23

event_note Nota de premsa

Comença la implantació del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a la Regió Sanitària de Girona

 En els propers dos anys es convidaran a participar-hi 27.500 homes i dones d'entre 50 i 69 anys de la comarca del Baix Empordà
Avui es posa en marxa el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR) a la Regió Sanitària de Girona, iniciant la implantació a la comarca del Baix Empordà. La introducció a la resta Regió es farà de manera progressiva. Aquest programa està adreçat a la població que té més possibilitats de patir aquest tipus de tumors. L'organització ha implicat la coordinació del Col·legi de farmacèutics, l'atenció primària, la unitat d'endoscòpies de l'hospital comarcal -en aquest cas Palamós- i l'Oficina Tècnica de Cribratge, gestionada per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), tot plegat amb el suport del CatSalut.
 
El mètode de cribratge es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. La participació en el programa és voluntària, amb una realització biennal. S'invitarà a la població diana -tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l'any en curs-, els quals rebran una carta a casa seva on se'ls explicarà el programa i se'ls informarà de com participar-hi. Es realitzarà un segon enviament de cartes de recordatori a totes aquelles persones que no hagin contestat en dues setmanes.
 
Per dur a terme la implantació del PDPCCR ha estat molt important la implicació de les farmàcies com a centres de salut informadors i facilitadors dels kits. El seu horari d’obertura al públic facilita l’accessibilitat al programa a les persones que hi vulguin participar. Així, aquests s'hauran de dirigir a una oficina de farmàcia amb la carta que hagin rebut, on hi haurà imprès un codi d'identificació personal. A la farmàcia li donaran un kit per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia. Les farmàcies que participen en el Programa enviaran dos cops a la setmana les mostres al laboratori del PDPCCR, a l'IAS.
 
Els resultats de les anàlisi seran publicats informàticament a la Història Clínica Compartida de Catalunya. Si són negatius, els participants rebran una carta on se'ls informarà d'aquest resultat. Si són positius, seran citats per a una visita a la Unitat d'Endoscòpies de l'Hospital de Palamós, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient què cal fer: si el és negatiu se’ls invitarà a participar de nou en el programa al cap de deu anys, si es detecta adenoma de baix risc s’haurà de realitzar una nova prova als 2 anys, si el risc és alt o intermedi serà necessària una segona exploració al cap d’un o tres anys, in en el cas que es confirmi la presència de càncer se’l derivarà a un centre de diagnòstic i tractament.
 
Inici de la implantació per la comarca del Baix Empordà
 
El PDPCCR s'anirà ampliant progressivament a tota la Regió Sanitària de Girona. La implantació comença justament avui, amb l'enviament de la primera tramesa de cartes als municipis que formen part de l'ABS de Torroella de Montgrí. En aquest municipi seran convidats a participar-hi 3.225 veïns, i s'estima que hi haurà una participació superior al 40%. Un 6% dels participants al Programa solen tenir resultats positius que cal estudiar. Totes les farmàcies de la zona s'han adherit al PDPCCR.
 
Un cop s'hagi cobert la població de l'ABS de Torroella (al finals de març), es farà a l'ABS Bisbal, i tot seguit es continuarà per la resta de comarca. Al desembre de 2014 ja s’hauran invitat els 27.595 veïns del Baix Empordà que pertanyen al grup diana, de manera que al 2015 es tornaria a començar la roda per la zona de Torroella de Montgrí.
 
 
 

Zona implantació

 
Població invitada
Colonoscòpies estimades
ABS Torroella de Montgrí
3225
77
ABS La Bisbal
3675
88
ABS Palafrugell
6680
160
ABS Sant Feliu de Guíxols
7666
184
ABS Palamós
6349
152
Total Baix Empordà
27595
662
 
 
 
Organització del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte
El PDPCCR és únic per a tot Catalunya però s’ofereix i es gestiona de manera descentralitzada.
 
El Programa s’organitza en:
- Oficines Territorials de cribratge, que en el cas de la Regió Sanitària de Girona gestiona l'IAS. S'encarrega de la gestió, el seguiment i l’avaluació del cribratge al territori: gestió de les invitacions, coordinació del lliurament, recollida i processament de les proves de cribratge, coordinació amb les unitats d’endoscòpia i seguiment de l’activitat i control de qualitat del procés de cribratge.
-Unitats d’Endoscòpia de Cribratge, dins les unitats de digestologia de cada territori, en aquest cas de l'Hospital de Palamós.
- Les farmàcies, que actuen com a agent de salut, donant informació, fent el lliurament del kit, la supervisió de la conservació i l’enviament de la mostra al laboratori.
- L’equip d’Atenció Primària i els professionals de l'atenció especialitzada extrahospitalària, a més fels farmacèutics, tenen un important paper en el programa en el vessant de la informació i consell sobre el programa i la detecció precoç i la participació en el circuit del programa.
- Oficina de cribratge de Catalunya, té per funcions definir i garantir l’aplicació dels criteris comuns d’organització, de qualitat, d’avaluació i coordinar les Oficines Territorials de Cribratge.
 
 
El càncer de còlon i recte
 
A Catalunya cada any se’n diagnostiquen uns 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb 1.900 defuncions/any. A la Regió Sanitària Girona i segons les darreres dades publicades pel Registre de càncer de Girona, es diagnostiquen cada any 288 casos nous de càncer de còlon i recte en homes i 185 en dones. La supervivència als cinc anys a la Regió Sanitària de se situa al voltant del 57% en el cas de les dones, i en el 53% en els homes. La tendència general recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en dones.
 
La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.
 
Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.