Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura gestiona l'assignació de drets de Pagament Únic de la Reserva estatal làctia 2012 per 790.000 euros

query_builder   18 gener 2013 10:19

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura gestiona l'assignació de drets de Pagament Únic de la Reserva estatal làctia 2012 per 790.000 euros

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) està gestionant l’assignació d’ofici de drets de pagament únic de la Reserva estatal 2012 en el marc del programa estatal de reestructuració del sector lacti. Un nombre de 723 titulars d’explotacions ramaderes de boví de llet catalanes rebran el proper mes de febrer una assignació d’ofici de drets de la reserva nacional per un import d’uns 790.000 euros. L’objectiu és donar suport a les explotacions del sector del boví de llet en procés de reestructuració tot disminuint les seves dificultats específiques.
 
D’aquesta manera rebran aquesta assignació els titulars que van presentar la Declaració Única 2012 i que reuneixin els següents requisits:
•disposar, en el període 2011-2012, d’una quota superior a 12.500 quilos, i haver entregat en el mateix període més de 12.500 quilos de llet; i
•haver presentat la DUN 2012 amb sol•licitud de pagament únic i amb superfícies admissibles. 
 
Per tant, als beneficiaris que compleixen aquests requisits, l’assignació de drets se’ls efectuarà d’ofici, i únicament aquells titulars que no hagin fet DUN 2012 o que no hagin declarat superfícies admissibles en la mateixa, cal que presentin una DUN, amb superfície admissible, amb sol•licitud de pagament únic i sol•licitud de drets de la reserva estatal per aquest cas, en el nou període establert fins el 31 de gener del 2013.
 
En tots els casos, el nou Reglament comunitari que empara l’assignació d’aquests drets de la Reserva estatal estableix que, als efectes del pagament dels mateixos en l’any 2012, cal que les hectàrees elegibles i declarades en la sol·licitud única es trobin a disposició del productor a data 31/01/2013.
 
Els imports que corresponguin a cada productor s'estableixen en funció de la quantitat de referència (quota) de llet disponible per a cada ramader, entesa com la quantitat de llet lliurada i / o les vendes directes realitzades pel ramader en el període de taxa 2011 / 2012, limitades per la quota disponible del ramader per a aquesta campanya. Aquests imports es fixen en funció de la mida de la seva explotació, oscil·lant entre els 4 i els 5 euros per tona, fins a un límit de 305.000 tones.