Salut

Salut promou un nou acord de risc compartit en un fàrmac biològic per al tractament de l'artritis reumatoide

query_builder   22 febrer 2013 10:45

event_note Nota de premsa

Salut promou un nou acord de risc compartit en un fàrmac biològic per al tractament de l'artritis reumatoide

Un dels objectius del Pla de salut 2011-2015 és orientar la política farmacèutica cap a l'avaluació dels resultats en salut.
 
Els acords de risc compartit són una eina de gestió que permet  afavorir l’accés a  la innovació terapèutica racionalitzant la despesa en medicaments i coresponsabilitzant els diferents agents del sistema.
 
Catalunya és pionera a aplicar aquesta fórmula que ja va aplicar l’any 2011 amb un programa pilot amb un fàrmac per al tractament del càncer de pulmó.  
 
Un dels objectius del Departament de Salut, recollit en el Pla de salut 2011-2015, és orientar la política farmacèutica cap a l'avaluació dels resultats en salut; és a dir, avançar en el coneixement del perfil real d'efectivitat i seguretat del medicament en el context de la pràctica clínica habitual en el sistema sanitari públic. Per tant, es tracta d'orientar la gestió clínica donant solucions terapèutiques innovadores als pacients basant-se en els resultats clínics obtinguts.
 
Catalunya és pionera a aplicar aquesta fórmula per facilitar l'accés a nous medicaments. L’any 2011, es va iniciar el primer programa pilot d’acord de risc compartit basat en resultats amb un fàrmac citostàtic per al tractament del càncer de pulmó.
 
Per tal de seguir avançant en aquestes experiències i programes innovadors d’accés a medicaments al nostre país, el Servei Català de la Salut, l’Hospital Clínic de Barcelona (Serveis de Reumatologia i Farmàcia) i UCB Pharma han desenvolupat un programa pilot d’acord de risc compartit basat en resultats amb un medicament per al tractament de l’artritis reumatoide.
 
Es tracta d'un nou fàrmac biològic blocador del TNF-alfa en què els objectius terapèutics s’observen en un termini de dotze setmanes, moment en què, en funció dels resultats, es pren la decisió de continuar el tractament o al contrari aturar-lo. Aquesta decisió es basa en uns criteris objectius de resposta al tractament i en un seguiment informatitzat de l’evolució del pacient.
 

El programa pilot té una durada d'un any i, un cop mesurats els  resultats, es valorarà  una possible extensió de l'acord. Aproximadament el 30% dels pacients amb artritis reumatoide no responen als tractaments convencionals i són candidats a rebre tractaments amb fàrmacs biològics. Aquest programa pilot inclourà deu pacients amb artritis reumatoide en què estigui indicat el tractament amb un fàrmac biològic inhibidor del TNF.
 
Els acords de risc compartit són una eina de gestió innovadora per afavorir l’accés a  la innovació terapèutica i maximitzar els resultats en salut, racionalitzant la despesa en medicaments i coresponsabilitzant els diferents agents del sistema.
 
Una de les característiques d’aquests acords basats en resultats és desplaçar el pagament dels medicaments amb preus fixos cap a un sistema de pagament per resultats, de tal manera que el valor d’una tecnologia resta condicionat per la demostració de la seva efectivitat i eficiència.
 
Un programa pilot en el tractament de l'artritis reumatoide. L'artritis reumatoide és una malaltia inflamatòria d’evolució crònica i que ocasiona diferents graus de destrucció de les articulacions amb la consegüent incapacitat funcional, pèrdua de qualitat de vida i, fins i tot, augment de la mortalitat. El programa pilot d’ARC basat en resultats es duu a terme amb certolizumab pegol (Cimzia®), un tractament que s’administra cada dues setmanes per via subcutània i que està indicat en pacients amb artritis reumatoide de moderada a greu que mai no han estat tractats amb fàrmacs biològics i que són refractaris als fàrmacs antireumàtics modificadors de la malaltia.
 
Les parts compartiran els costos segons la resposta al tractament en cada cas i d’acord amb variables clíniques preestablertes.