Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura aprova 24 plans de reestructuració i/o reconversió de vinya per a la campanya 2012-2013

query_builder   18 març 2013 12:03

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura aprova 24 plans de reestructuració i/o reconversió de vinya per a la campanya 2012-2013

En aquesta convocatòria s'ha presentat 1.124 sol·licituds d'ajuts
En aquesta convocatòria s'ha presentat 1.124 sol·licituds d'ajuts
 
 
En aquesta convocatòria, s’ha presentat 1.124 sol·licituds d’ajuts, corresponents a Plans, per un total de 1.881 hectàrees
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha aprovat 24 plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la  campanya 2012-2013.
 
Un total de 1.124 viticultors s’han acollit als ajuts establerts per a aquests plans, ajuts que en una conjuntura econòmica com l’actual constitueixen un clar dinamitzador de l’activitat econòmica de les zones vitivinícoles.
 
Les mesures de reestructuració i reconversió de la vinya busquen augmentar la competitivitat dels productors vitivinícoles, afavorir la modernització de les explotacions vitícoles i millorar les condicions i l’estructura del sector vitícola.
 
La consolidació d’un teixit  social de les zones vitícoles, la conservació del medi ambient i l’establiment de mesures competitives requereixen la modernització de les explotacions vitícoles mitjançant els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya.
 
Per a la campanya 2012-2013, s’han acollit als plans de reestructuració  i reconversió de la vinya un total de 1.221 viticultors.
 
Les superfícies acollides a un pla de reestructuració i/o reconversió de la vinya han de romandre en cultiu durant un període mínim de deu anys comptat des de la campanya següent a la d’execució de la mesura.
 
En la mateixa Ordre dels Plans s’obria la convocatòria per a sol·licitar ajuts per dur a terme les actuacions. Els imports a abonar per les actuacions i millores realitzades en les plantacions vitícoles van a càrrec de la fitxa financera de l’Organització comuna de mercat (OCM).
 
L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola amb finançament 100% de la Unió Europea (UE). Aquest Programa inclou una sèrie de mesures orientades a afavorir la competitivitat del sector, des de la producció i elaboració, fins a les estructures de comercialització que ajudin a afavorir el comerç i especialment les exportacions. Una de les mesures és precisament l’ajut als plans de reestructuració i reconversió de la vinya, convocades amb la mateix Ordre.
 
Així, en aquesta convocatòria s’ha presentat 1.124 sol·licituds d’ajuts, corresponents a Plans, i per un total de 1.881 hectàrees.
 
Les actuacions per les quals s’ha demanat ajuts han estat principalment l’arrencada, la plantació, l’emparrat, el despedregat i l’anivellament.
 
La distribució territorial de les sol·licituds d’ajut ha estat la següent:
 
Nom comarca
Expedients
Superfície (ha)
ALT CAMP
208
396
ALT EMPORDA
5
9
ALT PENEDES
338
555
ANOIA
23
55
BAGES
6
13
BAIX CAMP
3
7
BAIX EMPORDA
2
2
BAIX LLOBREGAT
7
14
BAIX PENEDES
75
109
CONCA DE  BARBERA
103
182
GARRAF
15
19
LA NOGUERA
3
7
LES GARRIGUES
2
4
MARESME
3
4
PALLARS JUSSA
1
1
PRIORAT
39
39
RIBERA D'EBRE
13
16
SEGARRA
2
4
SEGRIA
3
9
SOLSONES
1
3
TARRAGONES
34
57
TERRA ALTA
211
319
URGELL
27
55
 
1.124
1.881
 
 
L’ordre de convocatòria preveia la possibilitat que els sol·licitants es poguessin acollir al sistema de bestretes en base a avals, el que permet avançar el pagament de l’ajut sense l’obligació de finalitzar totes les actuacions.
 
Aquests ajuts, i el sistema de bestretes constitueix un clar dinamitzador de l’activitat econòmica de les zones vitivinícoles, i més en una conjuntura econòmica com l’actual, amb repercussions positives no només en les explotacions que reestructuren, sinó també sobre el conjunt del sector vitivinícola i de les empreses de la zona que subministren els productes i serveis a les explotacions (vivers, empreses de serveis a l’agricultura, etc.).         
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 
 
`