Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pla de vigilància de la sanitat avícola

Agricultura detecta i elimina un focus d'H7N1 de baixa patogenicitat en una explotació a gallines reproductores de les comarques de LLeida

Es tracta d'un brot que només afecta les aus, no les persones, ni la seguretat alimentària dels productes avícoles

query_builder   21 maig 2013 21:51

event_note Nota de premsa

Pla de vigilància de la sanitat avícola

Agricultura detecta i elimina un focus d'H7N1 de baixa patogenicitat en una explotació a gallines reproductores de les comarques de LLeida

Es tracta d'un brot que només afecta les aus, no les persones, ni la seguretat alimentària dels productes avícoles


D’acord amb la Directiva  82/894/CEE, relativa a la notificació de les malalties dels animals, el Dept. d’Agricultura ha activat les mesures previstes als plans de vigilància de la sanitat avícola davant la confirmació en laboratori de referència  d’un cas d’influència aviària de baixa patogenicitat en una explotació d’aviram de gallines reproductores.

La influença aviària és una malaltia que afecta les aus i que difícilment es transmet als humans. En funció de la capacitat de causar la malaltia en les  aus es poden classificar en d’alta o de baixa patogenicitat. En aquest cas, es tracta d’un virus tipus A de baixa patogenicitat, subtipus H7N1, d’acord amb les anàlisi de seqüenciació genòmica realitzades pel Laboratori de referència acreditat pel Ministerio de Agricultura (Algete).

El cas s’ha detectat la setmana passada per part de la pròpia explotació en aplicació del Pla de vigilància de la sanitat avícola de Catalunya. El Departament va activar el protocol de mesures preventives per a aquests casos (presa de mostres, immobilitzacio, sacrifici dels animals i desfinfeccio) i es va procedir a la comunicació corresponent al Ministeri.

Divendres es va procedir al sacrifici de les aus i a la destrucció dels ous en incubació d’aquesta explotació mitjançant empresa autoritzada, per bé que l’evolució de la simptomatologia en les aus feia preveure que fos de baixa patogenicitat.

Es tracta d’una explotació de gallines reproductores, amb un cens de 13.000 aus. El grau d’afectació del lot d’aus ha estat baix (2%) i els símptomes han remès 2 dies després de ladetecció. La instal·lació compleix els requisits legals i de bioseguretat que marca la normativa.
No hi ha cap altre Explotació dins el perímetre d1 km. que s'estableix com radi de vigilància durant 30 dies.

Segons el sotsdirector general de Ramaderia, Joaquim Xifra, ‘la prioritat del Govern ha estat aplicar el principi de prevenció, aïllar i erradicar aquest cas  per evitar la disseminació en altres explotacions i, alhora, evitar l’impacte que poden generar sobre el sector i per això  hem actuat des del primer moment de manera coordinada amb el Ministeri, l’empresa i la resta d’organismes implicats”.

Malaltia de les aus
La influença aviària és una malaltia de les aus, produïda per un virus ARN de la família dels Orthomyxoviriade, coneguts com influença del tipus A.  Aquests virus es classifiquen segons les proteïnes que presenten en la seva superfície (H  i N) i actualment se’n coneixen un total de 144  tipus diferents al món i poden ser d’alta o baixa patogenicitat..

En aquest cas, es tracta d’un  cas circumscrit a l’àmbit de la sanitat animal i que afecta una explotació de gallines reproductores (no destinades al consum). No es preveu que es produeixi disseminació cap a altres indrets ja que :

·         L’anàlisi ha confirmat que es tracta d’un virus amb nivell baix de patogenicitat  raó per la qual un cop erradicat mitjançant el sacrifici del animals i la desinfecció de la instal·lació, s’estableix un perímetre d’1 km. on es mantindrà la vigilància activa durant els propers 30 dies fins a l’aixecament oficial de les mesures de prevenció.

·         Les  analítiques ja realitzades en l’explotació més propera, fora del radi de vigilància, han donat resultats negatius.

No s’ha detectat cap cas sospitós d’afectació a les persones (ni en les que han estat en contacte amb els animals –treballadors, veterinaris de l’explotació, etc.-  dins la pròpia explotació ni tampoc fora d’aquesta).


Segons dades del Ministeri d’Agricultura durant els darrers anys s’ha declarat  focus de baixa patogeneïcitat a Navarra (2009) en el cas d’Espanya,  a Itàlia, Alemania, Dinamarca i Holanda (2010) i a Alemania, Itàlia  i Holanda (2011).

El director general d'Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins,  ha manifestat el suport a l’empresa afectada pel focus i ha remarcat que ‘estarem en tot moment al costat del sector defensant l’esforç que realitza per complir amb els estandars més exigents en matèries com la seguretat alimentària, el benestar  animal,  i la sanitat animal, etc. Aquest cas demostra que les polítiques de seguretat alimentaria de la UE funcionen i que les empreses estan compromeses plenament amb la qualitat i la seguretat d’allò que produeixen”.

Molins ha agraït també la professionalitat dels tècnics  del DAAM i dels veterinaris del sector avícola “que han permès atacar aquest focus amb caràcter immediat així com la importància de l’aposta que va fe el Govern el 2011 en decidir reorientar els seus laboratoris sota criteris d’expertesa i especialització, fet que ens ha permès disposar de centres de referència internacional com el CESAC i el CRESA imprescindibles en moments com aquest”.