Direcció General de Comunicació

govern

El Govern impulsa la modificació de la Llei de les professions de l'esport per actualitzar-la i regularitzar la situació dels professionals del sector

query_builder   28 maig 2013 14:59

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa la modificació de la Llei de les professions de l'esport per actualitzar-la i regularitzar la situació dels professionals del sector

 
  • El Consell Executiu aprova la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei de les professions de l’esport
 
  • Els canvis legislatius permetran als professionals incorporar-se legalment a la via laboral i accedir al Registre Oficial de Professionals de l’Esport
 
El Consell Executiu ha aprovat avui la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei de les professions de l’esport a Catalunya, de 2008, per actualitzar-la i solucionar situacions i problemes derivats de la seva aplicació que han impedit que molts professionals adaptessin l’exercici de la seva professió als mandats legals, a banda de resoldre algun buit legat donant-li contingut normatiu.
 
Amb aquesta modificació normativa, el Govern pretén donar sortida als professionals del sector esportiu que encara no s’han pogut integrar legalment en l’àmbit laboral de les activitats físiques i esportives. La nova regulació permetrà que puguin accedir al Registre Oficial de Professionals de l’Esport.
 
A més la nova llei facilitarà l’acreditació de la formació per a l’exercici de les professions que recull la normativa. Així es podran acreditar mitjançant els títols als quals al·ludeix la pròpia llei, com a través de les noves titulacions exigibles en la seva implantació i de les titulacions obtingudes als estats membres de la Unió Europea. La formació també es podrà acreditar mitjançant els certificats següents: certificat de professionalitat; certificat de qualificació professional; certificat de crèdits; unitats formatives o unitats de competència; certificats de reconeixement acadèmic; certificats d’incorporació al Registre Oficial de Professionals de l’Esport com a professionals del sector esportiu, i certificats que resultin de les previsions contingudes en l’ordenament vigent a cada moment.
 
L’Avantprojecte de llei també vol resoldre la situació d’alguns professionals que des de l’entrada en vigor de la Llei 3/2008 no poden complir amb l’obligació d’estar registrats com a professionals de l’esport a Catalunya al topar amb la legislació estatal en dos casos concrets:
 
-        En primer lloc, el col·lectiu afectat són els tècnics que professionalment exerceixen com a entrenadors professionals de modalitats esportives legalment reconegudes pel Consell Català de l'Esport, que estan assumides per federacions esportives catalanes inscrites al Consell Català de l'Esport, però als qual l’Administració no els pot oferir formació oficial, ja que la modalitat no està reconeguda per part del Consejo Superior de Deportes, a qui la llei estatal atribueix la competència per reconèixer l’existència d’una modalitat esportiva.
 
-        En segon lloc, la modificació de la llei preveu regular el mecanisme legal necessari que permeti rebre la formació necessària per desenvolupar la professió i permetre l’accés al Registre Oficial de Professionals de l’Esport, en la modalitat o especialitat que correspongui, a aquells professionals que segueixen la formació en modalitats esportives reconegudes pel Consejo Superior de Deportes en període transitori, mentre no es publica el pla formatiu de la modalitat o especialitat esportiva al BOE, cosa que impedeix desenvolupar la formació a Catalunya.
 
Finalment, la modificació del text legal també insta l’Administració a oferir una oferta formativa específica a través de l’Escola Catalana de l’Esport al col·lectiu de professionals que es dedica a desenvolupar tasques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat, per les quals no existeix cap formació oficial, de manera que aquest sector no quedi fora de la llei.