Drets Socials

La DGAIA recorda que gestiona les prestacions o pensions dels infants tutelats tal com estableix la Llei

query_builder   11 juny 2013 19:09

event_note Nota de premsa

La DGAIA recorda que gestiona les prestacions o pensions dels infants tutelats tal com estableix la Llei

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) lamenta les afirmacions sobre que la Generalitat es queda les prestacions o pensions dels infants tutelats.
 
Segons ha recordat la DGAIA, “la Llei General de la Seguretat Social es la que estableix que les prestacions s’abonaran a qui tingui els menors al seu càrrec, mentre compleixi amb l’obligació de mantenir-los i educar-los”.
 
Des de DGAIA s’ha volgut recordar, que “el que fa la Generalitat és aplicar aquesta llei” i ha destacat també la importància de la “Disposició Addicional Setena de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya”.
 
Aquesta disposició addicional estableix que “l’import de les prestacions o pensions de què són beneficiaris els infants o els adolescents que estan sota tutela o guarda a càrrec de l’entitat tutelar resta afectat a subvenir les despeses derivades de l’atenció del servei públic que reben”. És a dir, “la normativa catalana permet garantir que aquests recursos reverteixen en polítiques dirigides als infants i adolescents”.
 
Atenció als joves extutelats
El Departament de Benestar Social i Família té la missió de protegir i tutelar aquells infants i adolescents que tenen un entorn familiar deteriorat o inexistent, així com aquells que arriben al nostre país essent menors d’edat i sense referents familiars a Catalunya. Així mateix, el Departament promou programes d’orientació i integració social dels menors tutelats i extutelats per majoria d’edat i d’inserció sociolaboral a partir dels setze anys, a més d’actuacions encaminades a millorar la capacitació dels joves, en relació amb l’adquisició i desenvolupament de competències socials i laborals.
 
L’atenció a aquests joves és individualitzada, a través de professionals que els informen, orienten, acompanyen, assessoren i formen. El seguiment personalitzat es fa durant un període de temps determinat i està basat en un compromís, el programa de treball, que marca el camí cap a l’autonomia personal. És a dir, s’acompanya la persona jove fins que adquireix la capacitat que li permetrà desenvolupar la seva vida quotidiana sense la intervenció dels serveis especialitzats.
 
Des de 1995, l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat ha atès a més de 6.000 joves i en els darrers dos anys s’ha atès a més de 2.000 joves cada any. A aquests nois i noies se’ls ofereix suport en els àmbits de l’habitatge, inserció laboral, seguiment socioeducatiu, psicològic, assessorament jurídic i suport econòmic. En l’àmbit econòmic, cada mes una mitjana de 500 joves rep algun tipus d’ajut econòmic.
 
El Departament de Benestar Social i Família atorga als joves extutelats que no disposin de recursos suficients un ajut econòmic temporal adreçat a afavorir la seva autonomia i procurar la integració en la vida laboral i social. La quantia de la prestació és equivalent a l'indicador de renda de suficiència (IRS).