Direcció General de Comunicació

El Govern de la Generalitat reforçarà la coordinació entre tots els agents de la distribució solidària d'aliments

El Govern de la Generalitat reforçarà la coordinació entre tots els agents de la distribució solidària d'aliments

query_builder   25 juny 2013 15:52

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat reforçarà la coordinació entre tots els agents de la distribució solidària d'aliments

•    En els propers dies es reunirà la Taula per a la Distribució Solidària d’Aliments per tancar les accions de la campanya de l’estiu  

El Govern de la Generalitat reforçarà la coordinació de la distribució solidària d’aliments per avançar en la lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social. L’Executiu ha anunciat que ens els propers dies es reunirà la Taula per a la Distribució Solidària d’Aliments per avançar en aquesta estratègia i abordar millores en la distribució d’aliments.

La Taula de Distribució Solidària d’Aliments es va crear el juliol del 2012 i està impulsada pels departaments de Benestar Social i Família, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Empresa i Ocupació, a través de l’Agència Catalana del Consum. Hi formen part les entitats productores d’aliments (Unió de Pagesos i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya), les organitzacions empresarials distribuïdores d’aliments (PIMEC i el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya) i les entitats del tercer sector distribuïdores d’aliments (les fundacions dels bancs d’aliments de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, Creu Roja i Càritas Catalunya). També en són membres: la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Agència de Seguretat Alimentària i l’Agència Catalana de Residus.

L’objectiu d’aquesta propera reunió és donar un nou impuls i reforçar la coordinació entre els serveis socials i les entitats, la logística de la distribució i la sensibilització ciutadana, així com ultimar les accions específiques que s’han de dur a terme aquesta campanya d’estiu.  

En la trobada també es treballarà en la millora dels mecanismes de captació de recursos alimentaris, tant a nivell quantitatiu com d’adequació a les necessitats nutricionals dels usuaris potencials, i en la canalització de les propostes d’actuació relacionades amb el fons de la Unió Europea destinades a aquest àmbit.

La lluita contra la pobresa, una prioritat del Govern  

El Govern impulsa actuacions en la lluita contra la pobresa seguint les mesures i els objectius marcats en l’Acord per a la transició nacional i per garantir l’estabilitat parlamentària, el document de bases de l’Acord estratègic 2013-2016 per a l’impuls de la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social; i el Pla de Govern 2013-2016. En la línia de garantir i enfortir la cohesió social i els serveis públics, l’Executiu constata la necessitat de prioritzar els recursos i els esforços en aquest àmbit davant l’actual context socioeconòmic que es caracteritza per un augment de la taxa de risc de pobresa (19,1% el 2011), especialment entre els menors de 16 anys (26,4%) i les dones (20,3%).

Davant d’aquesta realitat, la Generalitat de Catalunya ha establert tres línies d’acció principals en la lluita contra la pobresa:


1.    Cooperació i col·laboració amb els ajuntaments, consells comarcals i altres entitats supramunicipals.

2.    Suport a entitats per a impulsar programes de lluita contra la pobresa, especialment en matèria d’infància i adolescència.

3.    Ajudes directes a les persones.

Per tal d’executar de forma transversal i amb el màxim grau d’eficiència aquestes actuacions, el Govern ha establert en els darrers temps fins a quatre instruments de coordinació:

•    Grup de treball de lluita contra la pobresa constituït l’any 2011 pel Departament de Benestar Social i Família amb entitats del tercer sector social, entitats municipalistes, col•legis professionals i altres departaments del Govern. L’objectiu és fer seguiment de les mesures de lluita contra la pobresa que promou la Generalitat, de forma interdepartamental.

•    Taula per a la Distribució Solidària d’Aliments constituïda l’any 2012 i integrada per diversos departaments de la Generalitat, entitats productores d’aliments, organitzacions empresarials distribuïdores, entitats del tercer sector social distribuïdores, entitats municipalistes, l’Agència Catalana de Residus i l’Agència de Seguretat Alimentària.

•    Projecte de supermercats solidaris. Conveni de col·laboració entre el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació a Catalunya, les organitzacions socials més representatives en captació i distribució d’aliments i diversos departaments del Govern.

•    Protocol entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de Benestar Social i Família per a la detecció i seguiment de situacions d’alimentació insuficient d’infants i adolescents.