Justícia

Signatura del Protocol

Gordó assenyala que el Protocol és un acte de justícia i una prestació de servei del Govern que, sense competències en execucions hipotecàries, fa seus els problemes dels ciutadans

query_builder   5 juliol 2013 15:28

event_note Nota de premsa

Gordó assenyala que el Protocol és un acte de justícia i una prestació de servei del Govern que, sense competències en execucions hipotecàries, fa seus els problemes dels ciutadans

 

Signatura del Protocol
    • El Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials impulsat pel Departament de Justícia, que avui han signat les quatre diputacions, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya juntament amb els presidents dels consells d’advocats i procuradors de Catalunya, permetrà donar cobertura a tot el territori català

 

    • L’objectiu és donar una resposta eficaç a la greu situació a què es veuen abocades les persones que pateixen un llançament; és a dir,  cooperar amb els serveis socials dels ajuntaments, facilitant-los el coneixement dels casos d’especial risc i vulnerabilitat per poder coordinar accions pal·liatives de les conseqüències que comporten aquestes situacions
 
El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha anunciat aquest migdia, durant la signatura del Protocol d’execució de les diligències de llançament a tot el territori català impulsat pel Departament de Justícia, que l’objectiu del Protocol és facilitar que els serveis socials dels ajuntaments tinguin coneixement de cada desnonament o execució hipotecària amb supòsits de risc social que es produeixin a tots els municipis catalans.
 
Gordó ha remarcat que “el fet que el Govern català no tingui competències en matèria d’execució de diligències de llançaments no vol dir que no sigui un problema d’aquest Govern. El problema d’un català és un problema del Govern de Catalunya”.
 
El Protocol signat avui incorpora com a parts signatàries, a més del Departament de Justícia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), les diputacions provincials, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis –entitats municipalistes de referència i de representació de tots els ajuntaments de Catalunya–, i els presidents dels consells d’advocats i procuradors de Catalunya.
 
D’aquesta manera, es completa l’Acord que es va formalitzar el passat 4 de març amb la ciutat de Barcelona i es compleix el compromís anunciat pel conseller Gordó, de posar en marxa mesures urgents per fer front als problemes derivats dels impagaments hipotecaris, en la seva compareixença al Parlament el passat 20 de febrer.
 
En aquest sentit, Germà Gordó ha volgut agrair la implicació de totes les institucions que avui han fet possible la signatura d’aquest Protocol i s’ha mostrat convençut que la coordinació entre institucions és la manera de donar un bon servei públic al ciutadà.
 
A partir de la signatura d’aquest Pprotocol, es preveu que els municipis s’hi vagin adherint mitjançant una comunicació a la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha d’incloure necessàriament el compromís de complir el que disposa el Protocol, sense reserves ni modificacions particulars, i on s’han d’identificar els serveis municipals o supramunicipals designats per actuar en les diferents situacions en què sigui necessari.
 
L’objectiu de la  signatura, que ha tingut lloc aquest matí a la capella del Saló dels Passos Perduts del Palau de Justícia, és ajudar les famílies o persones en situacions d’especial vulnerabilitat pendents d’una diligència de llançament –ja sigui en un procés de desnonament, o bé en un procediment d’execució hipotecària– a conèixer el catàleg de serveis socials que els consistoris posen al seu abast.
 
D’altra banda, es pretén aconseguir que els serveis socials actuïn amb prou previsió i ofereixin a les persones o famílies afectades alternatives a la pèrdua de l’habitatge que, encara que temporals, els permetin guanyar temps per trobar una solució i  preparar el dispositiu assistencial més adequat a cada cas.
 
Gordó ha recordat que l’acord d’avui neix de la voluntat del Departament de Justícia d’implicar totes les institucions per tal de donar resposta urgent i ràpida a les greus situacions en què es troben moltes famílies davant la pèrdua de l’habitatge habitual després d’un procediment judicial, agreujat per l’especial situació econòmica actual.
 
 
El Protocol protegeix les persones que són especialment vulnerables
 
Les parts signants es comprometen a actuar a través dels seus organismes en les competències que els afecten amb la finalitat d’oferir informació i assessorament jurídic personalitzat a les persones o famílies afectades i facilitar la comunicació i la negociació de mesures correctores i alternatives entre la part deutora i l’entitat financera. El Protocol estableix també la creació d’una Comissió mixta de seguiment, formada per membres d’aquestes institucions i presidida pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 
El Protocol estableix que són especialment vulnerables les persones de la tercera edat; les persones amb discapacitat, amb malalties mentals o cròniques que provoquen una incapacitat; les dependents; les que tenen risc d’exclusió social; les famílies amb menors d’edat; les que pateixen violència familiar o violència masclista; les persones en situació irregular, etc.
 
El Departament impulsarà, quan escaigui, accions de formació perquè el personal judicial que hagi de practicar les diligències pugui completar la informació que s’hagi de subministrar als demandants. I alhora impulsarà les modificacions necessàries en els sistemes de gestió processal, així com en la gestió informàtica dels jutjats pel que fa a la documentació dels actes de comunicació per a la seva comunicació als serveis socials.