Territori

Territori i Sostenibilitat inicia el procés per implantar l'Eurovinyeta a la xarxa viària

query_builder   8 juliol 2013 12:49

event_note Nota de premsa

Territori i Sostenibilitat inicia el procés per implantar l'Eurovinyeta a la xarxa viària

  • La Generalitat comença la informació pública del Decret que transposa la Directiva europea sobre la tarifació als vehicles pesants de transport de mercaderies per l’ús de determinades insfraestructures viàries
 
  • L’Eurovinyeta permetrà generar fons per la millora i optimització de les infraestructures i del sector del transport i la promoció d’una mobilitat més sostenible
 
  • El Govern aprovarà el Decret a la tardor després d’un període de presentació, anàlisi i concertació de la mesura amb el sector del transport
 
  • En una primera fase, el Govern preveu aplicar la mesura a l’eix Transversal el segon semestre de 2014
 
El DOGC publica avui l’edicte pel qual se sotmet a informació pública el Decret que estableix els criteris de tarifació per ús als vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera al seu pas per determinades vies de titularitat de la Generalitat. D’aquesta manera, el Departament de Territori i Sostenibilitat compleix amb el mandat europeu d’incorporar a l’ordenament jurídic català la Directiva sobre l’Eurovinyeta (Directiva 2011/76/UE, de 27 de desembre de 2011) durant la tardor vinent.
 
Sota els principis de “qui usa paga” i “qui contamina paga”, els objectius de la Directiva són fomentar un transport sostenible, amb la finalitat de reduir la contribució del sector del transport al canvi climàtic, així com evitar les distorsions de la competència que es puguin produir entre empreses del sector i afavorir l’augment de la competivivitat. L’Eurovinyeta ja és d’aplicació a països com Alemanya, Àustria, Portugal o Txèquia i és previst que a partir de l’octubre vinent també ho sigui a França.
 
Objecte del projecte de Decret
 
El projecte de Decret posat avui a exposició pública fixa els criteris que permetran determinar les tarifes a aplicar als vehicles de transport de mercaderies al seus pas per les vies de titularitat de la Generalitat de Catalunya incloses a la xarxa viària transeuropea. El Departament de TES podrà estendre la mesura a altres autopistes o carreteres.
 
La disposició que ara s’impulsa manté les dues modalitats alternatives de tarifació recollides a la Directiva: en funció de la distància recorreguda o bé en funció del temps d’utilització de la infraestructura. La modalitat, en tot cas, es concretarà en el moment de l’aplicació efectiva de la mesura.
 
Els ingressos generats per l’Eurovinyeta s’han de destinar amb caràcter finalista, d’acord amb les directives europees, al desenvolupament, millora, manteniment i optimització de les infraestructures i  del sector del transport, i al foment d’una mobilitat més sostenible.
 
Concertació amb el sector
 
El Govern presentarà i concertarà la mesura amb el sector sector en els pròxims mesos per tal que la seva aplicació esdevingui al més neutra possible per a la seva activitat, i per definir les mesures d’acompanyament i suport al sector que les regulacions europees permeten, com, per exemple, ajudes a l’ambientalització de les flotes.
 
Aplicació a l’eix Transversal
 
L’eix Transversal forma part de la xarxa transeuropea (TEN-T) i amb el seu desdoblament, en servei des del gener passat, és previsible que es consolidi com a itinerari de pas de vehicles pesants entre el centre peninsular i França, que a més a més vulguin evitar altres alternatives actualment de peatge explícit (AP-7/ AP-2). De fet, l’eix ha arribat a cotes d’entre 2.500 i 3.000 camions/dia de mitjana, entre un 22 i 25% del trànsit total de la via. A més, cal considerar que l’eix Transversal es finança mitjançant l’anomenat peatge a l’ombra, és a dir, a càrrec dels presupostots públics.
 
Per aquests motius, el Govern preveu aplicar l’Eurovinyeta a l’eix Transversal en una primera fase, durant el segon semestre de 2014, als vehicles a partir de 12 tones. En fases posteriors, la mesura podria estendre’s a la resta de la xarxa d’alta capacitat de Catalunya.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 71