Interior

El conseller Espadaler presenta el Grup de Treball de motocicletes

query_builder   10 juliol 2013 12:41

event_note Nota de premsa

El conseller Espadaler presenta el Grup de Treball de motocicletes

  • El grup proposa un pla d’actuacions per reduir la sinistralitat d’aquest tipus de vehicles
  • El conjunt de mesures incideix en assolir una major seguretat i responsabilitat dels motoristes, i en reduir la velocitat dels vehicles de dues rodes 
  • Una de cada quatre víctimes mortals en el que portem de 2013 són conductors o ocupants de motocicletes
Foto
El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, ha presentat aquest matí el Grup de Treball de motocicletes que ha definit com “una comissió oberta i plural més enllà de les administracions i que posarà el focus en les causes dels accidents d’aquest tipus de vehicle”.
 
Espadaler ha explicat que el grup “està integrat per una trentena de membres dels àmbits de la Generalitat, l’administració local i altres sectors com l’universitari, les associacions de motos i publicacions especialitzades” i ha insistit en què “no cerquem la culpabilització d’un col·lectiu sinó quines són les causes d’aquests accidents”.
 
En aquest sentit el conseller ha afirmat que “moltes vegades els accidents són fruit de la mala praxis dels altres vehicles, però cal fer alguna cosa més perquè les tendències no són prou bones”.
 
El titular d’Interior ha recordat que la creació d’aquesta comissió és fruit d’un dels objectius que es van acordar la setmana passada en la reunió de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària.
 
L’objectiu d’aquest grup és buscar i aportar solucions que permetin que la tendència positiva de reducció de l’accidentalitat que s’està aconseguint en els turismes es faci també evident en el sector de les motos. Els tres eixos estratègics que s’han posat sobre la taula per tal d’assolir una disminució dels sinistres viaris entre el col·lectiu dels motoristes són la reducció de la velocitat així com l’augment de la seguretat i la insistència en la responsabilitat i la formació dels conductors dels vehicles de dues rodes.
 
Context i situació de la sinistralitat de les motocicletes
 
A Catalunya l’ús de la moto està molt arrelat a la mobilitat de les persones, tant per al desplaçament al lloc de treball com per al gaudi en els moments d’oci. Només a Barcelona hi ha 295.733 motos, 129 per cada mil habitants, i això converteix la capital catalana en la ciutat europea amb més proporció de motos

respecte de la resta de vehicles privats, fins i tot per davant de Roma (la primera ciutat d’Europa en nombre absolut d’aquests vehicles).
 
Les motos i els ciclomotors participen a Catalunya en un 10% de la mobilitat, però representen el 39% dels morts i ferits greus.El col·lectiu dels motoristes no ha experimentat una davallada sostinguda de l’accidentalitaten els darrers anys, a diferència de la sinistralitat en general, que des de fa 10 anys descendeix any rere any. En la darrera dècada, els turismes han registrat una reducció de l’accidentalitat d’un 72% i les motos s’han quedat en una disminució del 60%.
 
Entre l’1 de gener i el 30 de juny d’enguany hi ha hagut a la xarxa viària interurbana catalana 71 persones mortes en sinistres viaris. D’aquests 71 morts, 18 han estat motoristes, xifra que indica que unde cada quatre morts en els sis primers mesos de l’any 2013han estat usuaris de motocicletes. Cal dir també que en el primer semestre d’enguany hi ha hagut 7 motoristes morts més que en el mateix període de l’any passat, quan va haver 11 víctimes mortals usuaris de motos.
 
 
Decàleg de les  causes de l’accidentalitat
 
 
Les causes de l’accidentalitat que afecta els usuaris de les motocicletes són diverses i entre elles destaquen les següents:
 
1. La manca de conscienciació d’una responsabilitat compartida respecte a l’espai viari entre els conductors d’altres tipus de vehicles i els motoristes.
 
2. La indisciplina d’una part d’aquests motoristes a l’hora d’assumir actes de prevenció proactiva per evitar accidents.
 
3. La necessitat d’arranjament d’infraestructures o instal·lació de protectors a les carreteres per minimitzar les lesions que pateixen els motoristes. A la xarxa de carreteres de la Generalitat s’han implementat més de 80 km d’aquests sistemes de protecció.
 
4. La falta de perícia i de coneixements tècnics específics d’alguns motoristes en la conducció de vehicles de qualsevol cilindrada.
 
5. La quantitat de motos en zona urbana i l’ús cada cop mes intensiu de la calçada en confluència amb la resta de vehicles.
 
6. La dificultat de visibilitat dels vehicles de dues rodes, incrementada per l’ús de roba habitualment fosca per part dels seus conductors.
 
7. L’extensió dels desplaçaments a zones periurbanes (efecte commuter) sense les proteccions adequades. Les extremitats inferiors i superiors tenen més impactes que el cap (només un 3-5% no usa el casc correctament).
 
8. Les motos circulen per carreteres amb un estàndard de seguretat més baix: la xarxa comarcal i fins i tot l’autovia s’han quantificat com a 30 vegades més perillosa que l’autopista.
 
9. La poca consolidació de nous elements de seguretat que ajudin a compensar la manca de carrosseria. Si totes les motos portessin ABS es reduirien els accidents MFG en un 37% però s’encariria el preu del vehicle.
 
10. L’excés de velocitat. Els experts recomanen una reducció de la velocitat per als vehicles de dues rodes en uns 10-15 km/h menys.
 
 
 Accions concretes platejades pel Grup de Treball
 
L’SCT, en aquesta arrencada del Grup de Treball de motocicletes, vol debatre i aplicar solucions que  permetin assolir una reducció de la sinistralitat entre els motoristes i acomplir el nou objectiu de reducció del 50% de morts que en fixa la Unió Europea per al 2020.
 
El Grup de Treball  ha posat sobre la taula un possiblepla d’actuacions que contribueixi a millorar la situació de l’accidentalitat entre els conductors i ocupants de motocicletes:
 
1. Aposta ferma per la segregació de les motocicletesen determinades vies, en funció de la compatibilitat amb altres mitjans de transport i de les condicions de les infraestructures de les calçades.  L’objectiu és evitar el contacte directe amb altres vehicles i disminuir així els riscos de patir un accident.
 
2. Posar el focus, a través de campanyes específiques en diaris esportius, en publicacions sectorials i comarcals, i en mitjans de comunicació digitals, en l’ús de la moto com a element de llibertat i alhora de seguretat.
 
3. Treballar conjuntament amb els ajuntaments a través dels Plans Locals de Seguretat Viària, i amb la col·laboració d’experts en urbanisme, per reduir l’accidentalitat de les motocicletes sobretot en zona urbana (més zones avançades, espais d’aparcament senyalitzat en funció del parc local).
 
4. Impulsar  la utilització de elements reflectors, alguns dels quals ja obligatoris a França des d’aquest 2013 com els quatre adhesius al casc i altres que estan a debat (armilles i braçalets).
 
5. Recomanar a través de la xarxa de panells de missatge variable la reducció de la velocitatals motoristes per sota dels límits d’obligatorietat.
 
6. Col·laborar amb les universitats i amb les empreses d’investigació i recerca per implantar nous sistemes de seguretat com l’ABS, el control de tracció, millors sistemes de suspensió, llums adaptatives per a revolts, etc.
 
7. Plantejar la introducció en l’educació viària i en els exàmens oficials d’una avaluació que contempli la prevenció del risc, més gran en els vehicles de dues rodes.
 
8. Participar en el disseny de les infraestructures viàriesper facilitar la interpretació de revolts a fi d’evitar les sortides de via, per dotar els vorals del màxim espai de seguretat, per millorar les senyalitzacions en les interseccions o per disposar d’elements que dificultin els avançaments en vies que revesteixin perillositat (per exempleles mitjanes).
 
9. Elaborar un estudi específic per a la millora de les condicions de seguretat i visibilitat, sobretot en els espais d’interseccions.
 
10. Establirconvenis amb empreses i fabricants per acompanyar la venda de motocicletes amb un curs de formació d’aptituds, habilitat i percepcions de risc en la conducció.
 
11. Intensificar la tasca de vigilància i patrullatgede saturació per part de la policia de Trànsit en els punts de la xarxa viària amb alta concentració d’accidents.
 
Aquestes línies estratègiques plantejades de manera transversal han de comprometre tots els sectors implicats en la seguretat viària de les motocicletes i han de fer possible una millora real de la seguretat viària dels motoristes, i en conseqüència una disminució de l’accidentalitat viària que els afecta.