Protecció Civil

Protecció Civil de la Generalitat unifica en un sol tràmit l'elaboració per part dels Ajuntaments dels Plans d'Actuació Municipals de Protecció Civil

query_builder   11 juliol 2013 17:48

event_note Nota de premsa

Protecció Civil de la Generalitat unifica en un sol tràmit l'elaboració per part dels Ajuntaments dels Plans d'Actuació Municipals de Protecció Civil

 • Es tracta d’un avenç en la racionalització i simplificació dels tràmits administratius pels municipis, que podran agrupar la tasca per tenir al dia una eina amb tota la informació i previsions necessàries per a la gestió d’una emergència que tingui lloc en el seu terme municipal
La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat posa a disposició dels Ajuntaments una nova plantilla multirisc per a l’elaboració dels plans d’actuació de protecció civil municipals relatius als diferents riscos que afecten a cada municipi: nevades, inundacions, focs forestals, risc químic, sismes, transport de mercaderies perilloses, etc. de forma que, aquells municipis que hi estiguin obligats o aquells que vulguin redactar-los, no hauran d’elaborar un pla diferent per cada risc com fins ara.
 
Aquesta nova eina simplifica la feina dels Ajuntaments, que per llei estan obligats a elaborar plans d’actuació municipals per als diferents riscos que els afectin sempre que un pla especials de Protecció Civil així ho determini (son exemples de pla especials, el Pla INUNCAT, INFOCAT, NEUCAT, ALLAUCAT, etc..).
 
Es tracta d’un avenç en la racionalització i simplificació dels tràmits administratius pels municipis, que podran agrupar la tasca per tenir al dia una eina amb tota la informació i previsions necessàries per a la gestió d’una emergència que tingui lloc en el seu terme municipal o bé que, originant-se fora d’aquest, els efectes de la qual puguin afectar-lo. 
 
Amb aquesta nova plantilla, que és un primer pas en la simplificació dels instruments de planificació en protecció civil, els Ajuntaments podran, amb un únic document i amb una única tramitació administrativa, i amb una sola aprovació pel Ple municipal, complir amb les seves obligacions respecte l’adaptació de la normativa municipal en protecció civil.  Els plans un cop elaborats són homologats, si compleixen els requisits previstos a la Llei de Protecció Civil i al decret que el desenvolupa, per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
 
 
A partir d’ara, els Ajuntaments tenen dues opcions:
 
• Opció A: elaborar un PAM (Pla d’Actuació Municipal) diferent per cada risc especial que els afecta. Aquest és el sistema que s’havia seguit fins ara i que continua essent vàlid (disposeu de les plantilles a la pàgina web de protecció civil)
 
• Opció B: elaborar un únic PAM que englobi tots els riscos especials que els afecten. Aquesta és una nova opció que s’ofereix a les corporaqcions municipals amb la voluntat de facilitar-los la seva elaboració i tramitació. Cal tenir en compte però que aquesta nova plantilla no inclou el risc de contaminació marina accidental (vessaments de carburant, per exemple), degut a l’especificitat de cossos d’emergències i centres de coordinació que intervenen en aquest tipus d’emergències.
 
La nova plantilla està disponible al web de Protecció Civil de la Generalitat:  http://bit.ly/1bqQk7k (enllaç escurçat).
 
La planificació municipal en protecció civil ve marcada pels diferents plans especials de Protecció Civil de Catalunya, que preveuen per a cada risc, els municipis que estan obligats a fer plans d’àmbit municipal, o bé que es recomana que el facin, o bé que no estan obligats ni tenen la recomanació de fer-ho i és, per tant, voluntari.
 
Municipis obligats i que tenen la recomanació de fer plans municipals per cada risc:
 
 
 
 • Incendis forestals: 628 municipis obligats. 113 municipis recomanats.
 • Inuncat: 506  obligats. 252 recomanats.
 • Allaus: 38 obligats. Cap recomanat. 
 • Nevades: 397 obligats. 550 recomanats.
 • Risc químic: 110 obligats. 75 recomanats.
 • Sismes: 441 obligats. 480 recomanats.
 • Transport de mercaderies perilloses: 145 obligats. 54 recomanats.
 • Risc radiològic: 98 municipis obligats. 13 recomanats.
 • Risc en el transport de viatgers per ferrocarril: 45 obligats.
 • Risc aeronàutic: 37 obligats. 28 recomanats.
 • Contaminació marina: 70 municipis obligats (tots els costaners).