Salut

L'Agència de Salut Pública de Catalunya publica l'informe sobre resultats del control de residus en aliments d'origen animal de 2012

query_builder   26 juliol 2013 12:55

event_note Nota de premsa

L'Agència de Salut Pública de Catalunya publica l'informe sobre resultats del control de residus en aliments d'origen animal de 2012

 
La investigació de residus en aliments d’origen animal mostra un alt nivell de conformitat (99,88%)
 
Per sisè any consecutiu no s’ha detectat cap residu de substàncies hormonals, tirostàtiques, ß-agonistes o tranquil·litzants

 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), a través de la Direcció de Protecció de la Salut, ha publicat l’informe de resultats de la investigació de residus en aliments d’origen animal corresponent a l’any 2012.
 
El programa d’investigació de residus en aliments d'origen animal té per finalitat detectar qualsevol tractament il·legal en animals, comprovar que els residus dels medicaments veterinaris compleixen amb els límits màxims fixats i examinar i conèixer les raons de la presència de residus en aquests aliments. El document recull els resultats obtinguts durant l’any 2012 i l’evolució de les mostres i dels resultats no conformes des del 2006 fins al 2012.
 
L’any 2012, en el decurs la inspecció veterinària als escorxadors de Catalunya, no s’ha detectat cap animal sospitós de contenir residus per raó de la seva conformació, antecedents de la granja de procedència o altres signes externs, i s’han recollit 12.117 mostres de productes d’origen animal (carn de boví, oví, cabrum, èquids, aus i conills i ous frescos) per a la investigació de substàncies prohibides, residus de medicaments veterinaris –com els antibiòtics– i contaminants ambientals. El nivell de conformitat de les mostres investigades ha estat del 99,88%.
 
Els pocs casos que han resultat positius han estat esporàdics i s’han produït a causa de contaminants ambientals i substàncies inhibidores (bàsicament antibiòtics, substàncies d’ús permès però que es poden haver determinat en carns en una quantitat que superi el límit establert). Aquest any 2012 s’ha detectat de forma puntual i poc significativa una mostra positiva de cloramfenicol. El fet més rellevant és que per sisè any consecutiu no s’ha detectat cap residu de substàncies hormonals, tirostàtiques, ß-agonistes o tranquil·litzants.
 
Des de l’any 1991, les autoritats sanitàries desenvolupen aquest programa, que es va originar arran dels escàndols per engreix il·legal de bestiar amb clenbuterol i altres substàncies il·legals.
 
L’aplicació d’aquest programa de forma continuada ha permès lluitar contra l’ús fraudulent o negligent de les substàncies objecte d’investigació (fàrmacs d’ús veterinari, potenciadors il·legals del creixement, residus de medicaments veterinaris i contaminants ambientals) i evitar el risc que en suposaria la utilització abusiva o incorrecta.
 
 
Més informació: