Direcció General de Comunicació

El CAPSiF rebutja la reforma de l'Administració local que planteja el Govern espanyol i fa propostes per millorar la norma estatal i la futura llei catalana

query_builder   30 juliol 2013 16:23

event_note Nota de premsa

El CAPSiF rebutja la reforma de l'Administració local que planteja el Govern espanyol i fa propostes per millorar la norma estatal i la futura llei catalana

  • El CAPSiF reivindica la descentralització, la integralitat i la proximitat en l’atenció a les persones, elements clau en la reducció de les desigualtats i la millora de la cohesió social.
  • L’informe elaborat pel Consell alerta del risc de desatendre situacions de vulnerabilitat i destruir llocs de treball, i proposa mesures alternatives per garantir la dignitat i els drets de les persones.
En resposta al Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local aprovat pel Consell de Ministres el passat divendres 26 de juliol, el Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars (CAPSiF) del Govern català ha elaborat un informe en què mostra el seu rebuig a l’orientació general del text i presenta un conjunt de propostes per millorar tant el projecte estatal com la futura Llei de Governs Locals de Catalunya.
 
El CAPSiF considera que el projecte estatal obeeix a plantejaments fortament ideològics, molt ancorats en conceptes burocràtics i obsolets. Una visió que parteix de la idea que el centralisme, la homogeneïtat i la uniformitat són requisits per aconseguir l’eficiència i que calen forts controls sobre els govern democràtics més propers als ciutadans. Aquests plantejaments suposen un enorme retrocés en front d’una societat cada cop més autònoma, diversa i plural.
 
L’eficiència de les actuacions socials requereixen mirades i actuacions centrades en la proximitat i la integralitat, tal com mostren els països amb polítiques socials més potents i avançades que tenen com a eix vertebrador l’àmbit local i una despesa pública fortament descentralitzada. La reforma plantejada pel Govern espanyol, de marcat caire economicista, suposaria una pèrdua d’autonomia local i un afebliment democràtic, que podrien agreujar-se amb privatitzacions contràries a l’interès general.
 
Les dades i el text del projecte de llei pretenen atribuir al món local dinàmiques de malbaratament, mala organització i duplicitats, quan l’Administració local té el percentatge de deute sobre el PIB més baix, especialment en relació amb la central. Tanmateix, i malgrat haver mostrat una gran eficiència en la reducció de les desigualtats i la millora de la cohesió social, es volen reduir les competències pròpies dels municipis a la mínima expressió i, en determinats casos, es preveu una centralització en administracions més llunyanes, com les diputacions, que no són directament escollides pels ciutadans.
 
El projecte no respecta tampoc les competències exclusives de la Generalitat en matèria de règim local i de serveis socials, i proposa un model anacrònic, centralista i uniformitzador que trenca el model català descentralitzat i de proximitat desenvolupat en l’etapa democràtica. Si el canvi es produeix, deixarà moltes persones desateses i molts professionals sense feina.
 
Per tots aquests motius, el CAPSIF mostra la seva disconformitat amb el projecte i presenta propostes adreçades a millorar tant el document estatal com l’esborrany d’avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya: la defensa del model català de serveis socials; el respecte a la dignitat i als drets de les persones per damunt de visions estrictament econòmiques; la defensa de les competències de la Generalitat i de l’autonomia local; el manteniment i l’optimització dels recursos en l’àmbit del benestar; la reducció dels nivells territorials i de les seves organitzacions; l’eliminació de duplicitats i disfuncions, suprimint o reduint organismes segons el principi de subsidiarietat; l’establiment de nous tipus d’aliances entre els governs locals i el sector privat; la garantia de la igualtat real de condicions en tot el territori; i l’establiment d’una adequada estructura de finançament dels ens locals.