Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Retirats més de 20 kg de crancs vermells invasors d'una bassa a Sant Jaume dels Domenys

query_builder   9 agost 2013 13:05

event_note Nota de premsa

Retirats més de 20 kg de crancs vermells invasors d'una bassa a Sant Jaume dels Domenys

Fotografia del moment de l'actuació
Fotografia del moment de l'actuació
Es tracta d’una actuació de recuperació d’una bassa d’amfibis per protegir les espècies de fauna autòctona de les exòtiques invasores
 
El Departament d’Agricultura  treballa per evitar que proliferin a Catalunya espècies invasores perquè representen un problema  ecològic de primera magnitud i generen grans pèrdues econòmiques
 
A més, es van retirar milers de gambúsies, també considerades espècie invasora
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va iniciar aquest dimecres, 7 d’agost, els treballs per a l’eradicació de les espècies invasores i la recuperació per als amfibis de la bassa de la Font Gran, a Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès).
  
En aquesta bassa, que forma part de la xarxa de seguiment de rèptils i amfibis que porten a terme els Agents Rurals, hi havien criat cada any fins a cinc espècies d’amfibis, algunes d’especialment interessants, com el gripau corredor (Epidalea calamita), el tòtil (Alytes obstetricans) o el gripauet (Pelodytes punctatus). També hi podem trobar serps com la serp d’aigua (Natrix maura). L’alliberament d’espècies exòtiques invasores com el cranc vermell americà o la gambúsia per part de ciutadans desconeixedors dels riscos que comporta ha provocat un empobriment progressiu de la bassa i una disminució de la cria d’amfibis, fins al punt que des de fa dos anys no hi cria cap espècie, i la bassa havia quedat bruta i plena de llots.
 
Tècnics del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals, personal de Forestal Catalana SA, Agents Rurals de la comarca del Baix Penedès, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, els Bombers de la Generalitat, l’ADF de la població i la societat de caçadors local, van realitzar el buidat de la bassa i van retirar més de 20 kg de cranc vermell americà (Procambarus clarkii),  milers de gambúsies (Gambusia holbrooki ) i 3 carpins ( Carassius auratus). També es van retirar altres espècies de flora exòtica, com el nenúfar, el papir o la canya. La bassa es deixarà assecar durant uns dies i posteriorment es retiraran tots els llots, per deixar una bassa neta i en condicions.
 
Abans de tornar-la a omplir, es crearan petits refugis per als amfibis, dues rampes de formigó per tal que els animals que hi entrin puguin tornar-ne a sortir i l’adequació de la canal d’entrada per a la cria del gripau corredor.
 
Les espècies exòtiques invasores constitueixen una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat al món, circumstància que s'agreuja en hàbitats i ecosistemes especialment vulnerables com ara les illes i les aigües continentals. La introducció d'aquestes espècies invasores pot ocasionar greus perjudicis a l'economia, especialment a la producció agrícola, ramadera i forestal, i fins i tot a la salut pública.
 
El Departament d’Agricultura treballa per evitar que proliferin a Catalunya espècies invasores perquè representen un problema ecològic de primera magnitud i generen grans pèrdues econòmiques.
 
Fotografia d'un cranc vermell americà, espècie invasora
Fotografia d'un cranc vermell americà, espècie invasora
Espècies amenaçades
 
La majoria d’amfibis estan amenaçats per l’escalfament global, que contribueix a l’assecament de tolls i basses temporals. Per això és molt important mantenir els punts d’aigua on habiten i es reprodueixen, sobretot en llocs amb sequeres estivals pronunciades com el Baix Penedès, on no hi ha gaires masses d’aigua. Els amfibis, a més, són un gran aliat per a la lluita contra els mosquits, ja que s’alimenten de les seves larves. La introducció d’espècies exòtiques invasores com el cranc o la gambúsia produeix greus desequilibris en l’ecosistema, fins al punt que pot provocar extincions locals d’espècies autòctones protegides. Per això, és més necessari que mai que la ciutadania prengui consciència dels riscos d’alliberar aquestes espècies al medi natural, ja que el dany que pot produir és incalculable. A més, des de l’any 2011 està prohibida la tinença d’aquests animals o plantes i encara més la seva propagació deliberada.
 
Si detecteu una bassa amb aquestes espècies, podeu donar l’avís al cos d’Agents Rurals de la comarca, o al telèfon 93.574.00.36. 
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agricultura.cat.