Direcció General de Comunicació

El Govern modifica diversos llibres del Codi civil català amb l'objectiu d'iniciar la tasca d'harmonització per millorar la seguretat jurídica

El Govern modifica diversos llibres del Codi civil català amb l'objectiu d'iniciar la tasca d'harmonització per millorar la seguretat jurídica

query_builder   29 octubre 2013 15:49

event_note Nota de premsa

El Govern modifica diversos llibres del Codi civil català amb l'objectiu d'iniciar la tasca d'harmonització per millorar la seguretat jurídica

  • El Projecte de llei que avui aprova el Govern modifica disposicions dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
  • Entre les  modificacions més remarcables destaca  la modificació de la commoriència, figura legal que es dóna quan dues persones moren al mateix temps i s’ha de determinar qui ha mort primer
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions.

La finalitat d’aquesta iniciativa legislativa és començar la tasca d’harmonització de diferents articles d’aquests llibres del Codi civil de Catalunya per salvar errades o omissions i evitar així efectes negatius a l’hora de la seva aplicació. En alguns articles dels esmentats llibres s’han detectat algunes deficiències o disfuncions. Aquestes deficiències obeeixen a discordances entre alguns preceptes, a imprecisions o, en alguns casos, a problemes d’interpretació o de difícil compliment.

Es tracta de modificacions que, en termes generals, no impliquen canvis dràstics en l’orientació de la política jurídica i que pretenen millorar la seguretat jurídica, tot aclarint punts on s’havien plantejat dubtes sobre l’abast o l’eficàcia de determinades normes.
 
Entre les modificacions més remarcables de la nova disposició hi figura la modificació feta en la figura de la commoriència, que es dóna quan dues persones moren al mateix temps i s’ha de determinar qui ha mort primer. Aquesta modificació és molt important sobretot en els casos d’accidents de trànsit per saber qui ha mort abans o si dos membres d’una parella moren al mateix temps, i a efectes successoris qui succeeix a qui.

Una altra modificació destacable en el Llibre II, és la relativa a persona i família on s’incorpora un nou punt en què es disposa que els comptes referents a les persones tutelades han de quedar dipositats en el jutjat en què es va constituir la tutela.

També es reintegra a l’ordenament jurídic català una norma reguladora de la vigència de les lleis i s’inclou la regulació de la interrupció de la prescripció.

El Departament de Justícia, a través de la Comissió de Codificació de Catalunya i mitjançant el diàleg amb els diferents col·legis professionals i, en general, amb els operadors jurídics i experts en la matèria, ha recollit les aportacions necessàries per superar aquestes deficiències i disfuncions, basades en l’aplicació diària d’aquesta legislació i en els problemes que suscita als operadors jurídics en el seu treball quotidià.
 
El resultat és una proposta que intenta dotar de la major claredat possible les normes que regulen el Codi civil català.