Direcció General de Comunicació

#43

Transparència: de les bones intencions a les bones pràctiques

query_builder   22 novembre 2013 20:40

event_note Nota de premsa

#43

Transparència: de les bones intencions a les bones pràctiques

Infografia
El passat dimarts 19 de novembre el Govern va aprovar un codi de bones pràctiques adreçat a tots els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. La iniciativa s’emmarca dins el programa de 51 mesures per a la Regeneració Democràtica i la Transparència proposades pel president Mas després de la celebració de les dues cimeres sobre regeneració democràtica del mes de febrer passat.
 
El Codi ètic no pretén substituir la legislació actual en matèria de regulació de les actuacions de l’administració pública sinó que, tal i com estableix el preàmbul, “formula una declaració de principis amb una finalitat deontològica i de respecte als valors que inspiren els seus continguts. Els valors que articulen aquest Codi són l'eficàcia, la integritat, l'honestedat, la prudència, la transparència, l'austeritat i el compromís efectiu amb el país i la seva ciutadania”.
 
Al compromís del president Mas de reforçar les mesures per a la regeneració democràtica de l’Administració de la Generalitat i augmentar la transparència de les institucions i els seus procediments, s’hi afegeix un tercer objectiu que és el de la rendició de comptes per part dels alts càrrecs de l’Administració, “per passar de les bones intencions a les bones practiques”, tal i com va destacar el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu. El document està a l'abast de tots els ciutadans a la web de Transparència del Govern http://transparencia.gencat.cat/codi_bones_practiques.html
 
El codi ètic aprovat avui va més enllà del compliment de la llei, ja que a més implica una actitud: “Es tracta d’incorporar el sentit de l’exemplaritat. No només hem de ser curosos i diligents en el compliment de la legalitat, sinó que hem d’actuar de manera exemplar en tot allò que fem”, va explicar Homs.
Així, tots els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat hauran d’acceptar el contingut d’aquest nou Codi ètic així com la publicació de les seves dades retributives en el portal de Transparència de la Generalitat (www.transparencia.gencat.cat).
 
Amb l’aprovació del Codi ètic, l’Administració de la Generalitat se situa al capdavant de les administracions públiques d’Europa i de l’Estat espanyol en matèria de transparència democràtica. El Govern acompleix els 80 indicadors que marca l’Índex de Transparència de les Comunitats Autònomes de l’Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) de la Transparency International. A banda d’aquests 80 indicadors de Transparency International, se n’han afegit 64 més, de manera que hi al final hi haurà 144 indicadors del grau de transparència i retiment de comptes del Govern de la Generalitat.
 
En aquest sentit, el conseller Homs va convidar el govern espanyol a “prendre nota” del compromís de transparència del Govern. “Li farem arribar el codi ètic a la vicepresidenta del Govern perquè abans de donar-nos lliçons d’austeritat  facin introspecció i que ens expliquin moltes de les partides que ara costa escatir en què se les gasten”. “Una manera de practicar l’austeritat és ser transparent i acreditar les bones pràctiques que corresponen a qualsevol alt responsable d’una administració pública”, va afegir.
 
A través del portal de Transparència, els ciutadans no només poden accedir al compliment dels eixos del Pla de Govern sinó a tots aquells indicadors que avaluen i mesuren la gestió pública de l’Administració. A partir d’avui, també està disponible, a través del portal de Transparència, la retribució bruta anual de tots els alts càrrecs de la Generalitat, i de les seves empreses i entitats públiques – sou base i complements-, així com els complements remunerats per assistència a òrgans col·legiats com ara consells d’administració, consells de govern o consells socials, on també hi participen membres de la societat civil.
 
En molts pocs mesos, el Govern ha fet diverses actuacions que responen al compromís del president i del seu Executiu per assolir uns elevats nivells d’informació pública, de transparència, i de retiment de comptes.
 
Així, l’aprovació del codi ètic ha estat precedit per diverses iniciatives en el marc de la transparència. El 6 de febrer de 2013 el president Mas va convocar la primera Cimera per a la Regeneració democràtica, al Palau de la Generalitat, a la qual hi van assistir Núria de Gispert, presidenta del Parlament; Miguel Angel Gimeno, president del TSJC; Martín Rodriguez, fiscal superior de Catalunya; Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya; Jaume Amat, síndic major de la Sindicatura de Comptes i Daniel de Alfonso, director de l’Oficina Antifrau.
 
Després d’aquesta primera cimera se’n va fer una segona el 22 de febrer, on el president Mas va presentar una proposta amb 51 mesures per a la transparència, la regeneració democràtica i el retiment de comptes que més endavant va portar al Parlament de Catalunya.
 
Cinc mesos després, el Govern va posar en marxa el portal de la Transparència, amb la informació de contractació pública, seguiment del pla de Govern, indicadors de l’acció de Govern i retribucions dels alts càrrecs dels departaments de la Generalitat i del seu sector públic, responent així al compromís del president Mas.
 
‘El codi ètic va més enllà del compliment de la llei, ja que a més implica una actitud‘
 
Valors: eficàcia, integritat, honestedat, prudència, transparència, austeritat i compromís efectiu amb el país i la seva ciutadania.
 
L’aprovació del codi implica:
 
1. L’acceptació del codi ètic de comportament dels alts càrrecs de la Generalitat
2. La publicació al portal de transparència de les dades retributives dels alts càrrecs
 

 El codi regula:
1. El servei als ciutadans a través de les institucions públiques
 • Dirigir eficaçment les tasques que li han estat assignades
 • Defensar els interessos generals del país
 • Ser receptiu a les inquietuds dels ciutadans
 • Tenir la preparació tècnica adequada
 • Conducta respectuosa cap als ciutadans
 • Actitud pública exemplar
 • Ús eficient i responsable dels recursos humans i materials
 • Informació transparent i veraç de l’activitat pública
 • Fer públics la remuneració i el patrimoni (previ i posterior)
 
2.  La relació amb el Govern i l’Administració
 • Conducta lleial i transparent amb el govern
 • Prudència i discreció amb les qüestions internes i informacions sensibles
 • Conducta adequada i tracte respectuós amb els treballadors públics
 • Excel•lència a l’hora de desenvolupar les seves funcions.
 
3. La relació amb els mitjans de comunicació
 • Deure de col•laborar amb els mitjans de comunicació
 • Transparència, veracitat i respecte professional vers els mitjans
 • Preservar la dignitat i honorabilitat de la institució amb la seva actitud
 • La condició d’alt càrrec no es pot abandonar i recuperar en un mateix context
 
4. La relació amb el món professional i empresarial
 • Honestedat i transparència
 • Conèixer la llei i els límits deontològics. Ètica
 • Gestionar els recursos públics amb austeritat
 • Abstenir-se d’acceptar regals tret de les mostres no venals de cortesia
 • No instrumentalitzar les responsabilitats per posteriors avantatges privats
 
5. La relació amb les forces polítiques i altres organitzacions
 • Cap incompatibilitat entre la militància política si no hi ha conflicte d’interessos
 • Actuar amb lleialtat al Govern i assumir els eixos programàtics
 • Relació col•laborativa, respectuosa i cordial amb altres organitzacions i institucions
 
6. La relació amb el Parlament i amb les institucions que en depenen
 • Complir lleialment els mandats del Parlament de Catalunya
 • També amb les institucions que depenen o són designades pel Parlament

1  

Fitxers adjunts

Infografia en PDF

Infografia en PDF
PDF | 228

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia