Direcció General de Comunicació

El Govern manté les mesures d'austeritat en la contractació de personal per al 2014

El Govern manté les mesures d'austeritat en la contractació de personal per al 2014

query_builder   23 desembre 2013 13:59

event_note Nota de premsa

El Govern manté les mesures d'austeritat en la contractació de personal per al 2014

  • L’Executiu aprova l’acord sobre contenció de plantilles en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat
  • El Govern autoritza la contractació de personal interí, sempre que se n’acrediti la necessitat, per cobrir les vacants generades en els serveis públics essencials

El Govern ha aprovat l’Acord sobre contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, que substitueix el de 28 de febrer de 2012, regulador de les mesures de contenció de les plantilles i dels supòsits en què es poden cobrir les necessitats amb nous nomenaments o contractacions de personal.


L’Acord preveu seguir aplicant polítiques de contenció de la despesa de personal i flexibilitza les condicions de contractació en determinades situacions, d’acord amb l’actual context pressupostari i financer de reducció del dèficit públic.


Pel que fa a la contenció de les plantilles, es manté la previsió d’amortització de les places no essencials que esdevinguin vacants com a conseqüència de jubilacions o altres formes d’extinció de la relació laboral. Amb aquesta mesura, que afecta només places sense ocupant, es pretén el manteniment de la resta de plantilla de llocs de treball.


Quant a la cobertura de les necessitats de personal a l’Administració de la Generalitat, s’atenen prioritàriament mitjançant personal funcionari de carrera, estatutari o laboral fix, segons sigui la naturalesa del lloc de treball a cobrir.  


Sempre que s’acrediti l’existència d’una necessitat urgent i inajornable, es possibilita l’autorització de nomenaments i contractacions de personal interí per a la cobertura de les places vacants estructurals en els supòsits següents:

•    Els llocs declarats essencials com ara personal docent no universitari; personal estatutari de l’Institut Català de la Salut; personal al servei de l’Administració de Justícia; personal dels cossos de Mossos i de Bombers; personal de la xarxa assistencial d'equipaments de serveis socials i cívics i d'atenció a les persones discapacitades, entre d’altres
•    Els llocs adscrits a col•lectius amb nombre reduït d’efectius, amb especificitats funcionals o càrregues de treball. També en la plaça que quedi reservada com a conseqüència de la concessió de comissions de serveis interdepartamental.
•    Els llocs que esdevinguin vacants com a conseqüència directa del resultat d’un concurs de trasllat o de processos de selecció.  
Excepcionalment, també es pot nomenar o contractar personal en els casos següents:
•    Per excés o acumulació de tasques o per circumstàncies de la producció.
•    Per executar programes de caràcter temporal o d’obra i servei.

Pel que fa a les necessitats de personal del sector públic, es manté la impossibilitat d’ampliar la plantilla ni qualsevol actuació que comporti increment de la despesa de personal. Excepcionalment, amb autorització prèvia i expressa, es pot incorporar personal en situacions urgents i inajornables. No obstant, no requeriran autorització les contractacions de personal per substitució ni les derivades de processos de mobilitat interna.

 
En l’àmbit de les universitats públiques catalanes, tampoc es pot incorporar nou personal, llevat dels serveis públics acadèmics representats en el col·lectiu de personal docent i investigador.


Finalment, s’ha de tenir present que en qualsevol de les de les actuacions esmentades ha de prevaldre el criteri de no increment de la despesa de personal.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia