Direcció General de Comunicació

Altres acords de Govern

Altres acords de Govern

query_builder   4 març 2014 16:21

event_note Nota de premsa

Altres acords de Govern

El Govern aprova la renovació del conveni per a la gestió del trasllat de residus entre Andorra i Catalunya
 
El Govern ha aprovat renovar el conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que atorga a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) la gestió de les actuacions relacionades amb el trasllat de residus entre Catalunya i Andorra. De la mateixa manera que preveu el conveni actualment vigent, signat el novembre de 2011, s’hi estableix, d'acord amb el principi de reciprocitat, la possibilitat tant d’importar residus del Principat d'Andorra com d’exportar-ne de Catalunya.
 
El conveni, que tindrà una vigència màxima de quatre anys, prorrogable per períodes d'un any fins a un màxim de vuit, inclou la constitució d’una comissió bilateral de seguiment, que estarà integrada per tres representants de l'Administració General de l'Estat i tres representants de la Generalitat de Catalunya. Aquesta comissió s’encarregarà de realitzar l'examen i el seguiment de les actuacions, resoldre les controvèrsies derivades de l'aplicació del conveni, acordar fórmules de coordinació i plantejar propostes de modificació, de resolució de conflictes i de revisió del conveni.
 
Aquest és el cinquè acord de col·laboració d’aquestes característiques que se signarà amb el Govern de l’Estat espanyol. El primer data de juny de 2002.
 
Aprovada l’ocupació urgent dels béns expropiats pel projecte de línia elèctrica de l’Arboç i Castellet i la Gornal
 
El Govern ha declarat l’ocupació urgent dels béns i els drets afectats d’expropiació per poder executar les obres de construcció d’una línia elèctrica que afectarà els municipis de l’Arboç i Castellet i la Gornal.
 
El Pla especial urbanístic, aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat l’any 2012, preveu l’estesa de xarxa elèctrica soterrada de mitjana tensió per millorar el subministrament del Mestral, situat a l’Arboç. Es tracta d’un sector residencial que pateix problemes de subministrament elèctric, atès que les línies de mitjana tensió pròximes no garanteixen la potència total demanada.
 
El Govern autoritza una subvenció urgent per estabilitzar talussos del penya-segat del castell de Móra d’Ebre
 
El Govern ha aprovat autoritzar el Departament de Governació i Relacions Institucionals perquè atorgui una subvenció de 386.291 euros a l’Ajuntament de Móra d’Ebre per al finançament de les obres de protecció i estabilització de talussos del penya-segat del castell de Móra d’Ebre, sobre els edificis del carrer de Gràcia i del passeig de l’Ebre.
 
L’Ajuntament de Móra d’Ebre, que ha sol·licitat al Departament de Governació i Relacions Institucionals un ajut per al finançament d’aquestes obres, atenent a l’excepcionalitat de la situació i a raons d’interès públic i econòmiques, ha acreditat la urgència de l’actuació i la manca de disponibilitat pressupostària per atendre’n el finançament. Els darrers despreniments del turó natural, on es troba el castell de Móra d’Ebre, han ocasionat danys als habitatges veïns, la qual cosa suposa un greu risc per a les persones residents a l’entorn del castell, així com per a la seguretat de la circulació de vianants i vehicles.
 
El Govern aprova un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i l’arxiu històric de la policia nacional de Guatemala
 
El Govern ha aprovat autoritzar la signatura d’un conveni entre el Departament de Cultura, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’arxiu històric de la policia nacional de Guatemala. D’acord amb aquest conveni, el Govern continuarà donant suport tècnic a la recuperació i conservació de l’Arxiu Històric de la policia nacional de Guatemala, un fons documental de l’Arxiu General d’Amèrica Central, patrimoni de la Nació i un dels més grans de tota l’Amèrica Llatina. Amb el suport de la cooperació internacional, s’ha recuperat, analitzat i digitalitzat 80 milions de folis trobats durant la rehabilitació d’un edifici nou anys després del final del conflicte armat intern. El projecte ha estat una peça clau en els processos judicials oberts a Guatemala.
 
El projecte impulsa la formació d’una cultura de respecte i valoració als arxius en general, com a recursos legals, històrics i culturals indispensables per al rescabalament de les víctimes i la justícia nacional. Al mateix temps, contribueix al procés de reconciliació nacional mitjançant el suport a la recuperació de la memòria històrica i l’accés a la justícia a través del servei de recerca i localització de documents que puguin resultar útils com a elements d’investigació criminal i/o mitjans de prova i per al rescabalament de les víctimes, a través del seu accés a la informació.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia