Territori

Declaració d'Impacte Ambiental negativa per a la mina de sal de Tartareu, al Montsec

query_builder   7 març 2014 10:01

event_note Nota de premsa

Declaració d'Impacte Ambiental negativa per a la mina de sal de Tartareu, al Montsec


  • La Ponència ambiental qualifica de crític l’impacte del projecte, que  “pot comportar impactes amb efectes significatius pel medi receptor que no justifiquen els elevats costos que pot suposar la seva mitigació”
 
  • L’activitat extractiva s’hauria de desenvolupar dins l’àrea d’influència de l’Observatori Astronòmic del Montsec, comportant un risc de pèrdua de la integritat i coherència ambiental de la Reserva Starlight i de la Destinació Turística Starlight
 
  • L’impacte sobre el riu i aqüífers es considera elevat, amb perill de contaminació durant l’extracció, la gestió de les basses de salmorra i les operacions de manteniment
 
 
La Ponència ambiental, òrgan col·legiat del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha formulat una Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) desfavorable per al projecte d’extracció de sal promogut per Salinas de la Noguera S.L a Tartareu, al municipi de les Avellanes i Santa Linya (la Noguera), a la zona del Montsec. L’òrgan ha considerat que aquesta fase del projecte de concessió directa d’explotació minera, al paratge conegut com El Molí Nou, pot comportar efectes significatius pel medi si la gestió es porta d’acord amb les condicions descrites en la documentació presentada pel promotor, en el projecte i en l’estudi d’impacte ambiental.  
 
De forma global, la Ponència ha qualificat l’impacte ambiental del projecte com a crític, i que “pot comportar impactes amb efectes significatius pel medi receptor que no justifiquen els elevats costos que pot suposar la seva mitigació”, estimant que l’entorn on s’ha de desenvolupar és molt vulnerable, amb un especial valor astronòmic, turístic, paisatgístic, cultural, ramader i agrari i que aquest medi receptor no té la capacitat mediambiental suficient per admetre la nova activitat. A més, la documentació presentada en l’expedient i la seva tramitació no assegura que l’explotació del recurs de sal protegeixi adequadament el medi ambient,  ni que aquesta sigui un objectiu públic necessari per assegurar el seu abastiment.
 
En concret, la Ponència ha establert que el projecte:
 
  • No pot garantir les exigències pròpies d’una zona d’especial valor astronòmic, àrea d’influència de l’Observatori Astronòmic del Montsec, i comporta la pèrdua de la integritat i coherència ambiental de la Reserva Starlight i de la Destinació Turística Starlight per la desnaturalització ambiental derivada dels seus impactes. Tampoc no garanteix ni presenta accions per promoure la conservació ni la protecció de la visió nocturna del cel, afectant de manera adversa l’àrea d’influència de l’observatori. A més, comportaria la pèrdua de la integritat de la unitat del paisatge actual, fet que limitaria significativament el desenvolupament d’un turisme responsable de qualitat i d’un model de creixement més sostenible.
 
  • Suposaria, per la detracció de cabals, l’afecció dels aqüífers, que, per  la seva capacitat de recàrrega limitada, podrien resultar sobreexplotats o, fins i tot, esgotats.
 
  • Existeix un alt risc, en les diverses fases del projecte, de salinització del riu Farfanya i dels aqüífers. Fins i tot existeix perill de contaminació durant la fase d’extracció, en la gestió de les basses de salmorres i en les operacions de manteniment de les instal·lacions.
 
  • Generaria emissió de sal en pols que, per l’acció del vent, entre d’altres,  afectaria la qualitat de l’aire de l’entorn.  
 
  • El risc de subsidència es considera elevat per esfondrament del terreny associat a l’activitat, als factors geològics de la zona i a la circulació d’aigües subterrànies que afebleixen els jaciments salins.
 
  • Comportaria un alt risc d’incendi forestal associat al règim de preparació i d’explotació.
 
  • Implicaria la pèrdua parcial de l’hàbitat d’interès comunitari de rouredes i també afectaria la població d’amfibis.
 
El projecte preveu dissoldre sal gemma en cavitats aïllades profundes, a través de sondejos, injectant aigua. La màxima profunditat d’explotació prevista és de 900 metres. El producte final s’obtindria a l’exterior, en unes basses d’on s’evaporaria l’aigua, i restaria la sal, a punt per a la comercialització. Se’n preveu una producció màxima de 10.000 tones anuals.
 
El pronunciament de la DIA s’ha fet en el mateix sentit que la Resolució del Parlament, aprovada el dia 13 de novembre de 2013, que insta el Govern a no autoritzar, d’acord amb la normativa vigent, cap tipus d’activitat industrial extractiva per a l’extracció de sal en aquesta zona.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 173

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia