• El conseller de Justícia presenta al Parlament de Catalunya el Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
  • Germà Gordó afirma que “la possibilitat de transmetre la propietat de forma temporal permetrà flexibilitzar el sistema de preus i dinamitzar el mercat, i facilitarà que les persones puguin trobar un habitatge en les condicions i dins dels límits recomanats per a l’endeutament familiar”
  • El titular de Justícia destaca “la possibilitat d’accés a la propietat amb un mínim desemborsament inicial” amb la incorporació de la figura de la propietat compartida mitjançant aquesta reforma
 
 
 
 
El conseller de Justícia, Germà Gordó, que ha presentat avui al Ple del Parlament de Catalunya el Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, ha remarcat que el nou text “té la finalitat d’abaratir, facilitar i agilitar l’adquisició d’habitatges a persones que, pel seu nivell d’ingressos, no podrien accedir-hi amb les condicions del mercat.”
 
Gordó ha recordat en la presentació del Projecte de llei que el dret a  l’habitatge “constitueix una necessitat bàsica de la persona, a la qual els poders públics han de respondre creant les condicions oportunes i establint les normes adequades per garantir-hi l’accés.” En aquest sentit, ha argumentat que les institucions jurídiques tradicionals no han donat una resposta suficient a les necessitats actuals.
 
El titular de Justícia ha remarcat que, amb aquestes dues noves figures jurídiques, es permetrà, d’una banda, la possibilitat de transmetre la propietat de forma temporal. El conseller ha explicat que aquesta primera figura “permetrà flexibilitzar el sistema de preus i, amb això, es dinamitzarà el mercat i es facilitarà que les persones puguin trobar un habitatge en les condicions i dins dels límits recomanats per a l’endeutament familiar.” I, d’altra banda, i pel que fa a la figura de la propietat temporal, Germà Gordó ha destacat en la seva intervenció que “l’avantatge d’aquesta figura és la possibilitat d’accés a la propietat amb un mínim desemborsament inicial”, ja que la hipoteca, si escau, no s’ha de constituir sobre el valor total del bé, sinó només sobre la part inicial que s’aboni.
 
El Projecte de llei que aquesta tarda ha presentat el conseller de Justícia en nom del Govern en el si del Ple del Parlament pretén donar resposta a la situació actual de l’habitatge i a les problemàtiques que se’n deriven. Per aquest motiu, el Projecte de llei, que a partir d’avui iniciarà la seva tramitació parlamentària, té com a objecte els béns immobles. Amb la incorporació de les figures de la propietat temporal i de la propietat compartida es vol facilitar l’adquisició de l’habitatge donant estabilitat jurídica a les persones que intervenen.
 
Per aquest motiu, s’incorporen en el llibre cinquè del Codi civil aquests dos nous capítols. Pel que fa a la propietat temporal, Germà Gordó ha destacat  també que “pot permetre a l’Administració mantenir un parc d’habitatges socials i garantir les necessitats de futures generacions, sense haver de fer front a les despeses de gestió i manteniment pròpies dels contractes de lloguer.”
 
D’altra banda, i pel que fa a la propietat compartida, el text del Projecte també confereix a un dels dos titulars l’ús i gaudi exclusiu del bé i el dret d’adquirir, de manera gradual i per parts, la quota restant de l’altre titular. Sobre aquest punt, el titular de Justícia ha dit que una de les finalitats “és dinamitzar el mercat immobiliari, tot permetent que els promotors o entitats financeres puguin reduir el parc d’habitatges buits. És una forma d’accés a l’habitatge que es presenta com a alternativa al finançament, mitjançant hipoteques a càrrec de les entitats bancàries, model que, com s’ha posat de manifest, presenta certes deficiències.”
 
Finalment, Gordó ha manifestat que, amb el nou text, el Govern podrà ajudar a pal·liar el problema sorgit en el si de la nostra societat com a conseqüència d’un endeutament excessiu per a l’adquisició d’habitatges mitjançant la contractació de préstecs hipotecaris en els darrers 20 anys. Gordó ha conclòs que “les actuals circumstàncies socials, econòmiques i jurídiques, que no han propiciat ni el lloguer privat ni el lloguer social, han donat lloc a un estancament en el mercat de l’habitatge alhora que, fins ara, no s’ha donat resposta efectiva a les necessitats actuals per tal de facilitar-hi l’accés” i s’ha mostrat confiat que aquestes dues figures jurídiques milloraran aquesta situació.