• El conseller de Salut ho ha dit durant la presentació del 'Pla de Catalunya contra el Càncer 2015-2020' que millora la prevenció, el control, el tractament i la recerca de la malaltia 
 • Entre les novetats, Salut ampliarà a tot Catalunya les proves de detecció precoç del càncer de còlon a les persones d'entre 50 i 69 anys
 • El Pla també estableix un nou protocol de cribratge per les revisions ginecològiques
Presentació del Pla de Catalunya contra el càncer 2015-2020
El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha destacat  la importància d’impulsar "l’atenció multidisciplinària, l’assistència en xarxa per donar atenció de proximitat al territori i la recerca en oncologia" per situar "Catalunya com a referent en l’atenció i la recerca en la lluita contra el càncer". El conseller ho ha dit durant la presentació avui del 'Pla de Catalunya contra el Càncer 2015-2020', que vol situar Catalunya el 2020 "com una gran potència al conjunt d'Europa" en aquest àmbit.
 
El nou Pla, a més d'integrar les mesures posades en marxa al llarg d'aquests anys, també segueix les recomanacions europees, els objectius de l'Organització Mundial de la Salut i l'Estratègia contra el càncer del Sistema Nacional de Salut. 
 
El 'Pla de Catalunya contra el càncer 2015-2020' també s’emmarca en el Pla de salut 2011-2015, el full de ruta del Govern en matèria de salut que inclou la reducció de la mortalitat per càncer i l’augment de la supervivència dels pacients com a objectius de cara al 2020. "L’atenció a la cronicitat, l’equitat territorial i l’alta especialització són voluntats que tenim com a asseguradora pública", ha emfatitzat Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut (CatSalut). I per la seva part, el director del Pla director d'Oncologia, Josep Maria Borràs, ha destacat la necessitat de "potenciar la cooperació entre l'atenció primària i els hospitals, i també els nivells d'especialització en càncer". 
 
Les mesures d'aquest pla milloren la prevenció, el diagnòstic i el tractament, així com la potenciació de la recera en oncologia.
 
I entre les mesures incloses en aquest Pla, destaquen les següents:
 • Estendre el cribratge del càncer de colon i recte a tota la població de Catalunya. Actualment aquest cribratge, centrat en els homes i dones de 50 a 69 anys i que utilitza la prova de sang oculta en femta, cobreix a un 28% de la població. Això suposa incrementar en 840.000 persones entre 50 i 69 any en el període 2015-2016 per arribar a la cobertura complerta del territori català. 
 • Modificar del protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí per a prioritzar la detecció de la infecció del virus del papil·loma humà com a prova inicial de forma progressiva a partir dels 35 anys, en el programa de cribratge d’aquest càncer, basat en l’atenció primària de salut. 
 • Consolidar el model de centres de referència per a patologies de baixa incidència o procediments d’elevada complexitat, com els establerts per a sarcomes, tumors pediàtrics, neuroendocrins o procediments quirúrgics. Aquest model s’ampliarà als tumors de cap i coll i d’ovari així com al càncer hereditari i al diagnòstic molecular del càncer. L’objectiu és disposar de centres de referència amb capacitat de ser competitius en el marc de les xarxes europees de centres de referència per a tumors rars. 
 • Establir una xarxa catalana d'atenció oncològica que permeti coordinar millor el recorregut assistencial dels pacients al llarg de l'evolució de la seva malaltia, estandarditzar la qualitat i enfortir l'expertesa clínica. 
 • Tot pacient, en acabar el tractament, haurà de rebre un pla personalitzat de seguiment que tingui en compte els possibles efectes adversos del tractament, el pronòstic i les seqüeles de la malaltia, i que detalli el seguiment recomanat per l'equip multidisciplinari. 
 • Potenciar la possibilitat de coordinar el seguiment del pacient oncològic amb l'atenció primària, però garantint un retorn ràpid a l'atenció especialitzada, si és necessari. 
 • Reforçar el paper del pacient i potenciar la seva implicació en la decisió terapèutica, tenint en compte les seves preferències. Potenciar la informació disponible al Canal del càncer, ampliant-la amb les recomanacions del Codi Europeu contra el Càncer. 
 • Potenciar la recerca oncològica, millorant-ne la coordinació i la capacitat integradora de la cooperació entre investigadors clínics i bàsics en el marc dels instituts de recerca sanitària. 
 • Crear el Registre de càncer poblacional de Catalunya de l’edat infantil (0-14 anys), adolescència (15-20 anys) i de l’adult jove (21-25 anys) amb la finalitat d’avaluar i consolidar el model de centres de referència terciaris per a patologies oncològiques de freqüència baixa com són les neoplàsies que incideixen en aquests grups d’edat. 
En aquest 'Pla de Catalunya contra el Càncer 2015-2020' també es contempla la continuïtat de moltes mesures desplegades en anteriors edicions, com el diagnòstic ràpid del càncer, el cribratge de càncer de mama en les dones d'entre 50 i 69 anys o la consolidació del model assistencial basat en l’atenció multidisciplinària i els registres poblacionals de càncer de Tarragona i Girona, que ampliaran la seva recollida de dades amb variables clau com l’estadiatge del càncer. Així mateix, el pla posa molt èmfasi en la necessitat de continuar avaluant els resultats clínics i epidemiològics del càncer a Catalunya com a model per a garantir la millor qualitat assistencial.
 
El president del Consell Assessor del Pla director d’Oncologia, Josep Sánchez de Toledo, ha subratllat la importància de "vetllar per la qualitat de vida dels pacients i d'acompanyar-los en el temps" ja que ha recordat que el càncer acostuma a ser "un procés crònic". I en aquest sentit, el cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron i director del Vall d'Hebron Institut d’Oncologia, Josep Tabernero, ha dit que cal avaluar els resultats que tenim, però sobretot, el que es vol és que "els resultats pel malalt siguin els millors".
 
Els indicadors per avaluar aquest nou Pla contra el càncer són els mateixos que els del Pla de salut de Catalunya, centrats en la incidència, la mortalitat i la supervivència, a llarg termini.    

1  

Fitxers adjunts

Pla de Catalunya contra el Càncer 2015-2020

Pla de Catalunya contra el Càncer 2015-2020
PDF | 738