Direcció General de Comunicació

El Govern adapta els cicles formatius d'instal·lació i moblament, d'automatització i robòtica, i de manteniment electrònic, als avenços tecnològics

El Govern adapta els cicles formatius d'instal·lació i moblament, d'automatització i robòtica, i de manteniment electrònic, als avenços tecnològics

query_builder   6 octubre 2015 14:55

event_note Nota de premsa

El Govern adapta els cicles formatius d'instal·lació i moblament, d'automatització i robòtica, i de manteniment electrònic, als avenços tecnològics


 
·         Tots tres títols també s’han renovat per adequar-se a la formació professional establerta a la LOE
 
El Govern ha aprovat avui els decrets que estableixen els currículums del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lació i moblament i dels cicles de grau superior de manteniment electrònic i d’automatització i robòtica industrial, amb l’objectiu d’adaptar-los als avenços tecnològics i a les necessitats d’aquests sectors. Així mateix, els currículums s’han adequat a la formació professional establerta a la LOE (Llei orgànica d’educació) i també se n’han ampliat els continguts. Aquests títols estan desenvolupats d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la formació professional.
 
Pel que fa al currículum d’instal·lació i moblament, amplia els continguts en relació amb els avenços tecnològics generats per la introducció de nous materials i tecnologies en els processos d’instal·lació. També té en compte els canvis en els hàbits socials i les modes, que influeixen en les dimensions i formes dels espais d’instal·lació, modifiquen els sistemes d’instal·lació i redueixen els períodes de renovació. El títol dóna resposta a les necessitats del sector, amb un perfil professional que potencia la presa de decisions sobre el control de processos d’instal·lació en funció de l’espai real, així com en la realització de funcions de planificació, manteniment, qualitat i prevenció de riscos laborals.
 
El nou decret del títol de manteniment electrònic incorpora nous continguts sobre la utilització de les tecnologies electròniques aplicades a la reparació d’equips, fonamentades principalment en les noves tècniques de supervisió i control de la reparació d’equips i sistemes electrònics. A més, el currículum, d’acord amb les necessitats del sector, vol formar un professional especialitzat en la supervisió, reparació i manteniment d’infraestructures i equips de telecomunicacions, sistemes de seguretat electrònica, xarxes de comunicació, equips de domòtica i immòtica, sistemes de telefonia, equips de so i imatge, sistemes informàtics i equips electrònics industrials. Preveu també, d’acord amb les polítiques europees i nacionals sobre la gestió de residus, l’aplicació de procediments que permetin l’aprofitament dels recursos en condicions de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient.
 
En relació amb el d’automatització i robòtica industrial, conté novetats relatives a les tecnologies pròpies del seu perfil (control seqüencial, regulació de processos continus, xarxes de comunicació i programació, etc.), així com de les tecnologies adjacents (sistemes pneumàtics, hidràulics, accionaments, etc.). A més a més, preveu que la gestió centralitzada de les empreses requereix coneixements de programes de control i gestió de la producció i de funcions logístiques, tant en la gestió de recursos humans, com materials i de proveïdors. Així mateix, el currículum dóna resposta a les necessitats educatives del sector, atès que el perfil professional d'aquest títol evoluciona cap a un major domini dels recursos informàtics i cap a una major utilització dels programes de càlcul i disseny.
`