Direcció General de Comunicació

Altres

Altres Acords de Govern

query_builder   3 juliol 2018 14:29

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern

Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a l’Ajuntament de Bellvei
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Bellvei la concessió definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.
 
El 20 de juliol de 2001, l’Ajuntament de Bellvei va sol·licitar la concessió per a la instal·lació i funcionament d’una emissora de freqüència modulada, a l’empara del Decret 263/1990, de 23 d’octubre, de regulació del procés de concessió de la gestió indirecta per part de les corporacions locals del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. El Govern de la Generalitat li va atorgar l’adjudicació provisional el juliol de 2002.
 
L’acord de Govern resol aquesta concessió, que fins ara restava en situació de provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat atorgar aquestes concessions, i que les instal·lacions de l'emissora esmentada s'adiuen al projecte aprovat al seu dia, a les especificacions tècniques d'aplicació, han superat la inspecció preceptiva i han obtingut de l’administració competent l’autorització de la posada en servei.
 
Aprovat el conveni interadministratiu  de cooperació transfronterera entre les entitats membres de la Comunitat de Treball dels Pirineus
 
El Govern ha aprovat la subscripció del Conveni interadministratiu de cooperació transfronterera entre les entitats membres de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP)  així com la consegüent modificació dels estatuts del Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus.
 
La Comunitat de Treball dels Pirineus és una associació de cooperació transfronterera creada l’any 1983 per les regions franceses de Llenguadoc-Rosselló, Migdia-Pirineus i Aquitània; les comunitats autònomes d’Euskadi, Aragó, Navarra i Catalunya, i l’estat d’Andorra amb l’objectiu de promoure i desenvolupar la cooperació transfronterera.  L’any 2005 es crea el Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus, un organisme públic integrat per les entitats membres de la CTP que esdevé l’autoritat de gestió d’un programa europeu amb fons FEDER.
 
El canvi en el mapa de les demarcacions administratives de França, en vigor des del 2016, suprimeix les regions d’Aquitània, Llenguadoc-Rosselló i Migdia–Pirineus i en crea dues de noves, Nova Aquitània i Occitània. Aquesta alteració fa necessària la modificació de l’acord i els estatuts vigents ja que el consorci passa de 8 a 7 membres.
 
D’altra banda, els nous estatuts també s’adapten a la normativa estatal i europea vigent.