Educació

STEAM

Ensenyament crea el Programa STEAMcat per potenciar l'interès de l'alumnat vers les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques

També per incrementar la presència de dones i d'alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions cientificotecnològiques

query_builder   25 juliol 2018 09:27

event_note Nota de premsa

Ensenyament crea el Programa STEAMcat per potenciar l'interès de l'alumnat vers les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques

També per incrementar la presència de dones i d'alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions cientificotecnològiques


  • El Departament ha publicat avui la convocatòria per a la selecció de vint centres d’educació primària i vint centres d’ESO que en vulguin formar part  a partir del curs 2018-2019
  • Els centres seleccionats hauran de dur a terme un projecte de centre STEAM amb una durada de 3 cursos

 

 

STEAM
El Departament d’Ensenyament ha publicat avui al DOGC la resolució per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019. L’objectiu és impulsar les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques en l’alumnat de primària i secundària, també a través de la creativitat, el disseny i l’art. Els centres seleccionats hauran de dur a terme un projecte de centre STEAM amb una durada de 3 cursos.
 
Així doncs, la finalitat del Programa d’innovació pedagògica STEAMcat és generar i potenciar l’interès de l’alumnat d'Educació Infantil i Primària i d'Educació Secundària Obligatòria vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques i fomentar la creativitat mitjançant l’art i el disseny per incrementar la presència de dones i d’alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions cientificotecnològiques. Ensenyament, a través d’aquest programa, pretén promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant.
 
A través d’aquesta convocatòria, oberta a centres  públics i concertats, el Departament seleccionarà vint centres d’Educació Infantil i Primària i vint d’Educació Secundària Obligatòria. Els centres interessats hauran de presentar una sol·licitud abans del 30 de setembre, acompanyada d’un avantprojecte de centre STEAMcat, que s’adeqüi a les finalitats i als objectius del programa, que inclogui les actuacions planificades, la col·laboració amb altres centres i/o entitats/empreses/institucions i la formació en STEAM del professorat implicat.
 
Els centres que en resultin seleccionats hauran de dur a terme un projecte de centre STEAM amb una durada de 3 cursos, que haurà de preveure tres fases. La primera, el disseny del projecte de centre: diagnòstic i elaboració del projecte a partir de l’avantprojecte; la segona, implementació del projecte de centre: compliment de la planificació i seguiment de les actuacions; i, la darrera, finalització del projecte de centre: avaluació final i transferència.
 
El Departament proporcionarà als docents dels centres participants formació i assessorament per al desenvolupament i l’aplicació del projecte, recursos adients als objectius que es proposin, i alhora generarà una comunitat de centres per a l’aprenentatge i la millora mitjançant el treball en xarxa. També es potenciaran les sinèrgies i les aliances amb universitats, centres de recerca i empreses, especialment les vinculades l’entorn del centre.
 
El Programa d’innovació pedagògica STEAMcat vol incentivar la generació de projectes de centre que suposin un canvi metodològic cap a l’aprenentatge transversal amb interacció amb l’entorn potenciant les àrees STEAM. També es proposa impulsar l’orientació educativa integrada en el procés d’aprenentatge, portada a terme pels docents de les diferents disciplines, considerant-se clau per la millora de la percepció social de les STEAM.
 
 
Pla interdepartamental STEMcat
 
El Programa d’innovació pedagògica STEAMcat és una acció promoguda pel Departament d’Ensenyament dins del Pla STEMcat, elaborat per un grup de treball interdepartamental que el Govern de la Generalitat va crear el febrer de 2017, amb l’objectiu d’impulsar les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques en els estudiants de Catalunya (STEMcat).
 
Concretament, el nou programa d’innovació pedagògica s’emmarca en els dos primers eixos d’actuació del Pla STEMcat. L’eix 1, a través del qual es vol potenciar la formació dels professors en STEM, i l’eix 2, que busca potenciar les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques entre els estudiants de l'educació obligatòria i desenvolupar procediments per fer-ne l'avaluació.
 
Podeu trobar tota la informació en la resolució de la convocatòria.
 
 
25 de juliol de 2018

1  

Imatges

Imatge STEAM

Imatge STEAM 529