Educació

HC BARGALLÓ

El Govern presenta l'actualització del model lingüístic educatiu català

query_builder   23 octubre 2018 20:51

event_note Nota de premsa

El Govern presenta l'actualització del model lingüístic educatiu català


  • El document planteja canvis metodològics i organitzatius per donar resposta a les necessitats de la societat multilingüe i multicultural actual, diferent de quan es va implantar el programa d’immersió
  • És bàsic el treball transversal als centres, ja que la llengua s’aprèn a totes les àrees, no només en la matèria de llengua
  • El model lingüístic de l’escola té com a eix central el català, el domini del castellà i l’aprenentatge d’una o dues llengües estrangeres

 

VP ARAGONÉS
El Departament d'Ensenyament ha presentat el document que exposa l’actualització del model lingüístic de l’ensenyament a Catalunya. Un treball que planteja l’aprenentatge i l’ús de les llengües amb un enfocament plurilingüe i intercultural. “El model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya” s’ha presentat aquesta tarda al Petit Palau de la Música Catalana, amb la presència del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i del conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló.
 
El vicepresident Aragonés ha destacat que "si avui la diversitat lingüística de les nostres aules és un actiu que podem posar al servei de noves maneres d’entendre el món, és gràcies als docents que durant els anys d’una gran arribada d’alumnat estranger, van fer una feina extraordinària". "Les llengües no són un mer canal de comunicació o un codi i prou. Darrera cada llengua hi ha una determinada visió de la societat i del món. I això ens enriqueix en un món que serà cada vegada més globalitzat. La diversitat és un actiu, una riquesa", ha assegurat Aragonés.
 
HC BARGALLÓ
El conseller Bargalló ha explicat que "aquest document està basat en alguna cosa més que en ensenyar llengües. Ve d’anys i anys de pràctica a les aules. D’allò que es feia sense que estigués escrit enlloc".  Ha afegit que "recull també els documents del consell d’Europa sobre el plurilingüisme i la voluntat d’enfortir la cohesió social, enriquit pel coneixement d’altres llengües: anglès, francès, alemany, però també àrab i xinès".

El titular d'Ensenyament també ha remarcat que "volem capacitar l’alumnat per desenvolupar-se en una societat plural i complexa" i que "els estudiants els preparem millor en una societat contemporània, en un país que té una llengua pròpia i moltes llengües per comunicar-se".
 
El document aborda els canvis metodològics i organitzatius necessaris en l’actual context multilingüe i multicultural per donar resposta als reptes d’una societat complexa i canviant molt diferent de la de fa 40 anys, quan es va implantar el programa d’immersió lingüística a l’escola. El contingut del treball ofereix als centres educatius criteris i orientacions per ensenyar les llengües d’una manera integrada amb els continguts.
 
La finalitat del model és situar la llengua al centre del procés d’aprenentatge:
 
-       La llengua és l’instrument que permet comprendre la realitat, expressar el pensament, raonar, transmetre el coneixement. Alhora, fomenta l’esperit crític, l’argumentació, i permet explicar el coneixement als altres i expressar una determinada manera de veure i entendre el món, així com la relació amb els altres.
 
-       Un bon domini de la competència comunicativa és requisit de qualitat educativa, garantia d’equitat i cohesió social, i l’instrument fonamental per al progrés personal, acadèmic i professional de tots els alumnes. Aquest domini és precisament objectiu principal de PISA.
 
-       La competència lingüística ha de ser plurilingüe, tenint en compte la globalització i el context multilingüe de la societat actual:
o   La llengua catalana com a llengua de referència, com a element de cohesió social i de protecció de la llengua minoritària.
o   Garantia de domini del castellà.
o   Aprenentatge d’una o dues llengües estrangeres.
 
-       Interculturalitat: el coneixement d’altres llengües aporta també el coneixement d’un bagatge cultural associat. Això capacita els alumnes per reconèixer, entendre, interpretar i acceptar altres maneres de viure i de pensar. Un fet que suposa un enriquiment de la identitat personal, superant una perspectiva cultural única.
 
A les escoles hi ha 200 llengües i cultures diferents. Per tant: 
o   Els docents han de treure profit a aquesta riquesa fent-la més present a les aules -per exemple, amb referències a la cultura dins les classes-.
o   L’administració ha de vetllar per tal que els alumnes les puguin aprendre en horari extraescolar o ampliant noves llengües en horari lectiu com a optativa de segona llengua estrangera (s’introduiran en alguns centres l’àrab o el xinès, algunes de les llengües més parlades al món).
 
Ensenyament avança d’aquesta manera cap a l’educació plurilingüe, que va més enllà de l’ensenyament de diverses llengües. Plurilingüisme és desenvolupar una competència comunicativa única i usar diferents llengües per construir el coneixement.
 
 
23 d’octubre de 2018

3  

Imatges

HC BARGALLÓ 1

HC BARGALLÓ 1 118

HC BARGALLÓ 2

HC BARGALLÓ 2 43

HVP ARAGONÉS

HVP ARAGONÉS 38