Educació

Miniatura

Ensenyament crea un nou programa per a la promoció de les llengües i cultures d'origen de l'alumnat

query_builder   5 desembre 2018 16:00

event_note Nota de premsa

Ensenyament crea un nou programa per a la promoció de les llengües i cultures d'origen de l'alumnat

  • L'objectiu és reforçar el coneixement i estima que cada alumne té de la seva llengua familiar i alhora promoure els valors de tolerància i respecte a la diversitat
  • El programa preveu formació del professorat perquè aquest pugui reconèixer les llengües que parlen els seus alumnes i les posi en valor
Fotografia 1
El Departament d’Ensenyament ha creat el programa Llengües i Cultures d'Origen amb l'objectiu de posar en valor les llengües i cultures d'origen de l'alumnat, facilitar-ne l'aprenentatge i el reconeixement acadèmic a tots els alumnes del sistema educatiu, i alhora promoure valors de tolerància i respecte a la diversitat. A través d’aquesta iniciativa s’impulsarà l’ensenyament de llengües d’origen tant en horari lectiu com en horari extraescolar en centres -sostinguts amb fons públics- d'educació primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional inicial i de règim especial.
 
Els centres de primària podran oferir en horari lectiu tallers d’introducció a llengües i cultures pròpies dels alumnes com l’amazic, el romanès, el portuguès, el xinès i l’àrab, entre altres. I, a secundària, es podran oferir com a assignatura optativa. Tot i que es tracta de llengües que no són curriculars, són d’abast internacional o bé estan vinculades als orígens familiars de l’alumnat. Aquest ensenyament es farà a través de professorat d’altres països destinat a Catalunya en el marc de programes de cooperació educativa internacional en què participa el Departament (actualment, amb el Marroc, Romania i Portugal) o bé mitjançant professorat del sistema educatiu que disposi dels coneixements lingüístics necessaris.
 
Fora de l’horari lectiu aquesta formació es podrà dur a terme també a través d’institucions, entitats i associacions que ofereixin accions formatives en aquestes llengües. En aquest sentit, els alumnes de secundària que cursin una llengua estrangera o d’origen que no s’imparteixi en el seu centre educatiu i que ho facin en una escola oficial d’idiomes, en el marc d’un programa de professorat visitant o en institucions oficials o governamentals podran sol·licitar-ne el reconeixement i convalidació com a matèria optativa de segona llengua estrangera.
Fotografia 2
Projectes de centre per reforçar l’estima per les llengües d’origen
 
Aquest programa també vol impulsar i afavorir el desenvolupament de projectes de centre que contribueixin a reforçar el coneixement i estima que cada alumne té de la seva llengua familiar, com a estratègia per facilitar l’aprenentatge de llengües curriculars i per contribuir al manteniment d’unes llengües, sovint minoritzades, que aporten una gran riquesa i diversitat a la nostra societat. Igualment, vol posar en evidència el potencial de les llengües de l’alumnat com a estratègia per a la internacionalització dels centres educatius, que es pot fer efectiva a través de projectes de cooperació educativa amb escoles de països on es parlen actualment aquestes llengües.
 
Formació docent de les llengües d’origen
 
Un dels objectius principals del programa és també la formació docent amb la finalitat que el professorat reconegui les llengües que parlen els seus alumnes i les posi en valor, i que tingui un coneixement més profund de les cultures associades a aquestes llengües. De fet, durant el curs 2017-2018 més de 144.000 alumnes matriculats a les etapes d’educació infantil, primària i secundària eren de nacionalitat estrangera i, a més, s’ha de tenir en compte que la primera llengua apresa per un 12% aproximadament del nostre alumnat no és ni el català ni el castellà.
 
Amb aquesta estratègia el Departament d’Ensenyament vol contribuir, finalment, a la capacitació lingüística i cultural dels nostres alumnes, tot ajudant-los a esdevenir ciutadans del món sense perdre els referents propis, preparats per treballar cooperativament amb joves d’arreu i per desenvolupar-se amb èxit en un context global.
 
 
 
 
5 de desembre de 2018

2  

Imatges

Fotografia 1

Fotografia 1 141

Fotografia 2

Fotografia 2 122