Empresa i Treball

Govern

TURISME

La Generalitat destina 6 milions d'euros de l'impost turístic a plans de foment territorial a través dels ens locals

query_builder   4 juny 2019 15:19

event_note Nota de premsa

TURISME

La Generalitat destina 6 milions d'euros de l'impost turístic a plans de foment territorial a través dels ens locals

  • Aquests diners serviran per crear o rehabilitar infraestructures i espais turístics, recuperar itineraris, millorar la senyalització o donar suport a algunes iniciatives turístiques, entre d’altres.
  • Els ajuts s’han finançat gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET) i tenen com a objectiu millorar la competitivitat de les destinacions turístiques catalanes.
  • Fins el 2018, s’han subvencionat 88 projectes amb un import total de prop de 27 milions d’euros que generen una inversió global de més de 75,9 milions d’euros.
La Direcció General de Turisme (DGT), del Departament d’Empresa i Coneixement, concedeix enguany 6 milions d’euros en subvencions a diferents ens locals de Catalunya, amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament de diferents plans de foment territorial del turisme. D’aquesta manera, el Govern afavoreix que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat.
 
Aquests diners serviran per crear, rehabilitar i millorar infraestructures turístiques; recuperar o crear itineraris turístics; renovar senyalització turística existent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais turístics; i crear productes turístics innovadors  que generin un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat i permetin oferir una experiència turística excepcional.
 
Com a novetats enguany, es proposen com a actuacions subvencionables aquelles adreçades a promoure la millora paisatgística i la lluita contra la pol·lució i contaminació visual. De la mateixa manera, es puntuen les destinacions que utilitzen els indicadors sostenibles de la plataforma MitoMed+, les que tenen una població per sota dels 1.000 habitants, les que no han rebut cap pla de foment, les que apliquin el Manual de Senyalització de Camins publicat per la DGT i si s’actua sobre recursos que disposin d’alguna declaració d’àmbit cultural o patrimonial.
 
Des del 2014 –any en què es van posar en marxa els plans de foment territorial- i fins el 2018, la Generalitat ha subvencionat 88 projectes amb un import total de prop de 27 milions d’euros. Aquestes subvencions han propiciat que es posin en marxa projectes per valor de més de 75,9 milions d’euros, xifra que suposa una important inversió per dinamitzar turísticament moltes zones de Catalunya.
 
Aquest 2019, la Generalitat subvenciona fins el 50% dels projectes presentats amb un màxim de 400.000 euros per projecte. Els Plans de foment territorial del turisme són possibles gràcies al Fons per al Foment del Turisme, que es nodreix de l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET). En exercicis anteriors, la Generalitat cedia el 30% d’aquest impost als municipis, però des del 2017 aquest percentatge s’ha incrementat fins el 50%. Aquesta nova distribució ha afeblit la capacitat d’inversió del Govern per a polítiques com els plans de foment, que contribueixen a millorar el model turístic de Catalunya. Actualment, es prioritzen aquests plans sobre altres actuacions i els imports destinats als mateixos estan recuperant-se.
 
De la mateixa manera, aquesta línia d’ajuts va en sintonia amb el que proposen els eixos vertebradors 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del nou Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022: oferir una experiència turística excepcional, conquerir i retenir els clients adequats, atreure les inversions necessàries, implementar les millors pràctiques de turisme intel·ligent, millorar les condicions competitives i millorar la gestió turística del territori i el seu desenvolupament.
 
Enguany, aquestes subvencions es regeixen per l’ordre EMC/78/2019, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.
 
-----------------------------------------------------------------
Segueix-nos a les xarxes:
 
A Twitter de Turisme: https://twitter.com/turismecat
A Twitter d’empresa:  https://twitter.com/empresacat