Direcció General de Comunicació

El Govern destina 9,4 milions d'euros per consolidar i2CAT com a referent de la recerca i la innovació digital a Catalunya 

El Govern destina 9,4 milions d'euros per consolidar i2CAT com a referent de la recerca i la innovació digital a Catalunya 

query_builder   17 desembre 2019 14:27

event_note Nota de premsa

El Govern destina 9,4 milions d'euros per consolidar i2CAT com a referent de la recerca i la innovació digital a Catalunya 

 

  • El Govern ha aprovat el contracte programa per al període 2020-2023 entre la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i la Fundació i2CAT 
  • El contracte defineix els objectius estratègics a assolir durant aquest període i dota i2CAT del finançament necessari per poder acomplir-los
  • El Govern reforça així la seva aposta per la innovació digital com a motor de la nova economia i per posicionar Catalunya com a hub de referència internacional en aquest àmbit

El Govern ha aprovat el contracte programa amb la Fundació i2CAT per al període 2020-2023, per consolidar aquest centre de recerca com a referent de la recerca i la innovació digital a Catalunya i millorar el posicionament internacional del país en l’àmbit de l’R+D+I a Internet i tecnologies digitals avançades. Aquest nou i important impuls a la Fundació i2CAT s’emmarca en l’aposta estratègica del Govern per la innovació digital com a motor de la nova economia i per consolidar Catalunya com a hub d’innovació digital de referència internacional.

Segons recull el contracte programa, la Generalitat de Catalunya -mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública- destinarà 9,4 milions d’euros en quatre anys per dotar i2CAT del finançament necessari per assolir cinc objectius estratègics:

  • Incrementar l’excel·lència en la generació de coneixement i millorar el posicionament de recerca a escala internacional
  • Impulsar i generar aliances dins l’ecosistema de recerca i innovació de Catalunya
  • Millorar l’impacte de les activitats de transferència de tecnologia i de coneixement al sector privat
  • Consolidar la viabilitat i sostenibilitat econòmica de l’entitat
  • Captar i desenvolupar talent digital

Aquests cinc objectius estratègics es concreten en el contracte en 15 objectius operatius, que passen, entre d’altres, per: liderar la preparació de nous projectes europeus aprofitant el posicionament internacional d’I2CAT en àmbits com la 5G; liderar o participar en projectes tractors de país que ajudin a desenvolupar el sector TIC de Catalunya i a la transformació digital i mobile del país; col·laborar amb altres centres, entitats o grups de recerca de l’àmbit digital i TIC de Catalunya per establir estratègies conjuntes; incrementar la captació de fons públics competitius, principalment les del programa de recerca europeu (H2020 i Horizon Europe) i generar, captar i retenir talent investigador de referència local i internacional.  

Per tal d'aconseguir els objectius previstos en el contracte programa, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública aportarà a l'i2CAT unes quantitats anuals destinades a despeses de funcionament (2 milions d’euros l’any 2020; 2,4 milions d’euros els anys 2021 i 2022; i 2,6 milions d’euros l’any 2023) que alhora li permetin obtenir recursos competitius per al desenvolupament de la pròpia activitat de recerca i innovació.

Sobre i2CAT

i2CAT és una entitat del sector públic participada majoritàriament per la Generalitat de Catalunya i reconeguda com a centre CERCA (centre de recerca d’excel·lència) que està adscrita al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. És un centre de recerca i d’innovació que impulsa activitats d’R+D+I en l’àmbit d’Internet i de les tecnologies digitals avançades a partir d’un nou model de quàdruple hèlix basat en la col·laboració entre empreses, administracions públiques, món acadèmic i ciutadania, i amb una clara vocació de generar coneixement per ser transferit en forma de nous productes i serveis innovadors que generin impacte i aportin valor diferencial a les empreses i a la societat catalana.

A escala europea i internacional, i2CAT té un posicionament de referència en l’àmbit TIC, amb una participació molt important dins del programa H2020, on en el període 2014-2018 ha participat en 23 projectes europeus, i amb un finançament superior als 10 milions d’euros provinents de la Comissió Europea. A escala local, I2CATparticipa activament en les estratègies i polítiques de la Generalitat de Catalunya (SmartCatalonia, RIS3CAT, Programa de R+D+I en Tecnologies Digitals Avançades i l’Estratègia 5G de Catalunya).

i2CAT ha contribuït en els darrers 15 anys a la creació d'un ecosistema de recerca i innovació en tecnologies digitals referent a Catalunya i a Europa que ja és un dels sectors capaç de captar major finançament europeu per al país.