Direcció General de Comunicació

politiques ocupacio

L'Executiu reforça el paper de les administracions locals i els agents institucionals en el disseny i execució de les polítiques actives d'ocupació

query_builder   24 març 2020 13:42

event_note Nota de premsa

L'Executiu reforça el paper de les administracions locals i els agents institucionals en el disseny i execució de les polítiques actives d'ocupació

  • S’aprova el decret de concertació territorial, que dona autonomia per adaptar les polítiques públiques d’ocupació a cada territori i així fer-les més eficaces
  • L’àmbit de planificació de referència és la comarca, tot i que també podran concertar polítiques pròpies les ciutats de més de 50.000 habitants i els territoris amb una realitat econòmica i ocupacional diferenciada

El Govern ha aprovat el decret de concertació territorial en matèria d’ocupació, mitjançant el suport a les estratègies territorials. Amb aquest instrument es reforça el paper de les administracions locals, els agents socials i econòmics i altres actors rellevants per al desenvolupament socioeconòmic territorial en el disseny i el desplegament de les polítiques d’ocupació, per adaptar-les a la realitat de cada àmbit geogràfic i fer-les més efectives.

La concertació territorial reconeix el rol destacat que desenvolupen les administracions locals i els agents socials (patronals i sindicats), en la promoció econòmica i el foment de l’ocupació arreu del país. El decret recull aquesta consideració i desplega les eines per facilitar l’encaix en el territori, la planificació i la implementació de les polítiques actives d’ocupació en les diferents estratègies territorials que es constitueixin.

En aquest sentit, s’especifica que la comarca serà l’àmbit de referència de la concertació territorial, tot i que, atesa la diversitat i les diferents realitats econòmiques i ocupacionals, també es podran constituir altres espais de concertació que no es corresponguin amb aquests límits. Per exemple, es podran concertar polítiques en els municipis de més de 50.000 habitants o en àmbits infra i supracomarcals, sempre que estigui justificat per la seva realitat econòmica i ocupacional diferenciada.

Amb l’impuls del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la proposta de reconeixement de l’estratègia territorial haurà de partir de les administracions locals així com de les entitats empresarials i sindicals més representatives a nivell nacional. El decret els atorga la capacitat de proposar conjuntament quines són les estratègies i polítiques en l’àmbit ocupacional que s’adapten millor a la seva realitat socioeconòmica.

Atenent a aquest principi de subsidiarietat, es vol millorar la diagnosi, planificació, formulació, implementació, gestió i avaluació dels serveis i programes ocupacionals. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, prestarà suport i assistència tècnica i financera i vetllarà perquè les polítiques s’adeqüin als criteris previstos en l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat.

Un acord marc concretarà els programes a desplegar

Un acord marc definirà els objectius i conceptes generals de les estratègies territorials, els serveis ocupacionals que integren les polítiques públiques d’ocupació de Catalunya. Aquest acord marc el subscriuran el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les entitats representatives de les administracions locals i les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la condició de més representatives.

L’acord marc tindrà un període de vigència de quatre anys, es desenvoluparà anualment a partir de contractes programa o altres instruments jurídics i incorporarà també la dotació pressupostària. El finançament anirà a càrrec majoritàriament del SOC, tot i que també hi haurà cofinançament per part de les administracions locals així com d’altres fons addicionals.

En cada territori, les estratègies per al desenvolupament social i econòmic seran conseqüència de la concertació entre els actors i inclouran l’anàlisi i la diagnosi de la situació socioeconòmica, l’objectiu central que es persegueix, els objectius específics a assolir en cada cas i un pla d’acció que concretarà les actuacions que es proposen dur a terme agrupades en programes i projectes.

La implementació de les estratègies territorials tindrà en compte la col·laboració publicoprivada així com el conjunt de bones pràctiques en matèria d’ocupació que fa anys que s’estan implementant arreu de Catalunya.

El decret de concertació territorial aprovat avui aproxima la presa de decisions al territori reconeixent el lideratge de les administracions locals i de les iniciatives en matèria d’ocupació sorgides arreu els darrers anys.

Finalment, contribueix a la igualtat d’oportunitats, afavoreix la inserció sociolaboral i atén millor les necessitats i especificitats de les empreses arrelades en els territoris per millorar la seva capacitat de crear ocupació de qualitat prioritzant els sectors emergents.