Acció Exterior i Govern Obert

DEXI

La contribució de Catalunya al desenvolupament global d'acord amb l'Agenda 2030

El Govern aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2020

El Pla s'adapta a les necessitats provocades per l'emergència sanitària de la COVID-19, d'acord amb les comunitats beneficiades i les contraparts dels projectes

query_builder   14 juliol 2020 14:12

event_note Nota de premsa

La contribució de Catalunya al desenvolupament global d'acord amb l'Agenda 2030

El Govern aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2020

El Pla s'adapta a les necessitats provocades per l'emergència sanitària de la COVID-19, d'acord amb les comunitats beneficiades i les contraparts dels projectes

El Pla anual de cooperació al desenvolupament 2020 és el primer que s’emmarca totalment en les línies establertes pel Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022, d’acord amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Les bases principals són l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH), la coherència de polítiques, l’avaluació estratègica i operativa, la gestió i tractament de les dades i la incorporació de les tecnologies digitals.

DEXI

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, està convençut que “hem d’assumir com a Govern i com a país la nostra responsabilitat global, i contribuir al desenvolupament de Catalunya i d’arreu del món”. “La realitat post-COVID19  ens aboca al concepte d’inversió pública global, en coherència amb el compliment de l’Agenda 2030 i els 17 ODS.  La cooperació al desenvolupament és una palanca de transformació fonamental en un món on tot està cada cop més interconnectat”, ha dit.

El Pla aposta per potenciar la governança multinivell i multilateral internacional, per coordinar les actuacions a nivell global. A més, traspassa el concepte tradicional d’Ajut Oficial al Desenvolupament i defensa la necessitat d’una inversió pública global per garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del planeta.

El Govern gestiona l’aportació de Catalunya al desenvolupament global per mitjà de diferents instruments i estratègies. D’una banda, implica tots els departaments de la Generalitat amb l’objectiu d’avançar en la coherència de les polítiques públiques, d’acord amb el Pla Nacional per a l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que inclou mesures a Catalunya i arreu del món. A més, participa com a sòcia d’altres governs i entitats en projectes europeus i internacionals, posicionant Catalunya com a referent internacional i fent del compromís per un món millor una excel·lent carta de presentació.

Alhora, el Govern continua treballant en l’establiment d’acords entre governs per assessorar en el disseny i la implementació de polítiques públiques de sectors on Catalunya aporta experiència, i també en la participació en projectes d’organismes i institucions de les Nacions Unides, com ara el PNUD al Líban, UNICEF a Síria, i UNRWA i ACNUR en diferents països. A més, fomenta aliances i partenariats per formar part de moviments i xarxes internacionals d’incidència política i social

El suport a la governança global es complementa amb l’enfortiment de la governança local-regional d’acord amb el principi de subsidiarietat, per la seva capacitat transformadora en defensa dels drets humans, la construcció de pau i els valors del bé públic com a garant del benestar de totes les persones, sense deixar ningú enrere. En aquest marc treballa conjuntament amb administracions locals, com ara el Consell Regional de Tànger-Tetuan-Al-Hoceima (Marroc), o la Direcció Provincial de Salut d’Inhambane (Moçambic).

El Pla a més preveu una convocatòria per a projectes de cooperació al desenvolupament i una altra per a educació per al desenvolupament, així com una convocatòria del Comitè Català d’Acció Humanitària per l’emergència sanitària de la COVID-19, amb l’objectiu de donar suport al sector i a la societat civil organitzada, principalment ONG i entitats catalanes per al desenvolupament de projectes de cooperació, cultura de pau, enfortiment dels valors democràtics i formació d’una ciutadania global conscient dels reptes mundials.