Agents Rurals

Operaris canviant els suports d'una línia elèctrica

Acord per a impulsar actuacions en les línies elèctriques per a la protecció d'espècies d'avifauna amenaçades

query_builder   2 octubre 2020 12:26

event_note Nota de premsa

Acord per a impulsar actuacions en les línies elèctriques per a la protecció d'espècies d'avifauna amenaçades

La Generalitat i Endesa signen un conveni per a col·laborar en corregir els suports elèctrics susceptibles de representar un perill per a les aus

L’acord, que pretén reduir el risc de col·lisió o electrocució d’ocells arreu del territori, és el primer d’aquestes característiques que se signa a Catalunya 

Línia elèctrica i operaris
Operaris canviant els suports d'una línia elèctrica per protegir l'avifauna

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, Marta Subirà; el director general dels Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Marc Costa, i el director d’Infraestructura i Xarxes a Catalunya d’Endesa, Francisco Vizcaíno han signat un acord de col·laboració amb l’objectiu comú de mitigar els riscos de col·lisió i electrocució de les aus a la xarxa elèctrica, especialment d’aquelles espècies catalogades com a amenaçades. Aquesta és la primera vegada que se signa a Catalunya un conveni d’aquestes característiques amb una companyia elèctrica.

D’aquesta manera, fruit d’uns treballs de coordinació, Endesa es compromet a adaptar, adequar i corregir tots aquells suports de línies de mitjana i alta tensió que des de l’any 2014 s’han classificat com a susceptibles de representar un perill per a l’avifauna. En aquest sentit, la companyia modificarà les torres assenyalades i introduirà elements anticol·lisió i dispositius aïllants als punts en tensió de les línies per, així, protegir els ocells i reduir-ne el seu risc d’electrocució i col·lisió. L’any passat, Endesa va destinar 2 milions d’euros en el seu Pla d’Avifauna. L’acord també estipula que s’introduiran aquestes mesures en tots aquells suports que es puguin detectar en un futur. En qualsevol cas, i en tots dos supòsits, sempre d’acord amb els criteris de priorització establerts per la Generalitat. Els dos departaments implicats es comprometen a intercanviar informació per tal d’afavorir la consecució dels objectius del conveni.

El conjunt d’actuacions es duran a terme en totes aquelles comarques on la companyia disposa d’infraestructures de transport i distribució, i, específicament, en zones d’especial interès per a l’avifauna. Tanmateix, no es faran a la Vall d’Aran, ja que el Conselh Generau d’Aran, mitjançant el Decret 150/1999, d’1 de juny, disposa de les competències sobre la gestió de la fauna salvatge a la comarca.

Així, el cos dels Agents Rurals, en tant que garants de la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi natural, faran les inspeccions pertinents i reportaran tota la informació a la Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural per tal que es duguin a terme les actuacions oportunes. La Direcció, al seu torn, l’analitzarà i establirà els suports elèctrics d’adaptació prioritària en base a la seva perillositat constatada. Periòdicament, mitjançant els seguiments i les inspeccions que es vagin realitzant en el camp, s’ampliaran les mesures en totes aquelles noves infraestructures que requereixin i sigui necessària una intervenció.

D’aquesta manera, i de forma coordinada, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, proporcionarà a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i a Endesa, tota la informació rellevant (incidències, danys a l’avifauna, manca d’adaptació de suports, entre d’altres) derivada de la seva inspecció de les línies elèctriques. I la companyia s’encarregarà de realitzar les actuacions necessàries d’acord amb les prioritats fixades per l’Administració.

Aquest conveni té una vigència de 4 anys, prorrogable a quatre més de forma consecutiva. Així mateix, s’ha creat una Comissió –plenament operativa-, integrada pels dos departaments de la Generalitat i la companyia, per tal de vetllar i fer un seguiment de la implementació d’aquest acord, per seguir protegint l’avifauna arreu del país.

3  

Imatges

Operaris canviant els suports d'una línia elèctrica

Operaris canviant els suports d'una línia elèctrica 452

Operaris canviant els suports d'una línia elèctrica

Operaris canviant els suports d'una línia elèctrica 1212

Operaris canviant els suports d'una línia elèctrica

Operaris canviant els suports d'una línia elèctrica 103