Direcció General de Comunicació

Regant

El Govern destina 2 milions d'euros a la modernització de la xarxa de distribució de reg de la Comunitat de Regants de l'Alt Urgell de Tàrrega

query_builder   6 octubre 2020 14:38

event_note Nota de premsa

El Govern destina 2 milions d'euros a la modernització de la xarxa de distribució de reg de la Comunitat de Regants de l'Alt Urgell de Tàrrega

  • La xarxa també s’incorporarà al sistema del canal Segarra-Garrigues

 

El Govern ha aprovat autoritzar les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per atendre la subvenció a la Comunitat de Regants de l'Alt Urgell de Tàrrega per al finançament de les obres de modernització de la seva xarxa de distribució de reg i per a la incorporació al sistema del canal Segarra-Garrigues, amb un import total de 2.095.875 euros.

 

La Comunitat de Regants de l'Alt Urgell de Tàrrega (CRAU) ha dut a terme actuacions de millora en les seves infraestructures sense ajuts públics, motiu pel qual per poder fer front a la inversió (4.191.750,00 euros), la Comunitat de Regants va haver de recórrer a finançament bancari, el qual ha estat sufragat pels regants amb un cànon anual per hectàrea.

 

Aquestes actuacions es troben incloses dins de la zona regable del sistema Segarra-Garrigues, on el DARP està duent a terme les obres per a la implantació del regadiu, a través del contracte signat, el 20 de juny de 2003, entre l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat SAU (Infraestructures.cat) i l’empresa Aigües del Segarra-Garrigues SA (ASG).

 

En aquest marc, l’execució o finançament de la totalitat de les obres per part de la CRAU ha comportat un greuge comparatiu de caire social i econòmic dels regants d’aquesta comunitat respecte a la resta de regants del sistema Segarra-Garrigues, els quals només han de finançar una part de la xarxa de reg executada pel DARP, d’acord amb l’article 47 del Títol IV del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós en matèria d’aigües de Catalunya.

 

El DARP ha executat les obres necessàries per dur a terme la connexió entre les xarxes de regadiu de la CRAU i les instal·lacions del sistema Segarra-Garrigues, i des de la darrera campanya de reg s’està subministrant aigua a la CRAU des de la xarxa de canonades del sistema Segarra-Garrigues.

 

Vist que les obres executades per la CRAU han originat una xarxa de distribució que ha passat a formar part de la xarxa de distribució del Segarra-Garrigues, i atès que la CRAU ha executat i finançat la totalitat de les actuacions de modernització, en data 26 d’abril de 2019 sol·licita al DARP una subvenció del 50% de la inversió executada, sol·licitant un import de subvenció com a màxim de 2.095.875 euros.

 

Per facilitar el pagament d’aquesta subvenció i amb la finalitat d’interferir el mínim possible en les execucions pressupostàries, es creu convenient distribuir l’import sol·licitat, 2.095.875 euros, en 10 anualitats, amb un import màxim de 209.587,50 euros per anualitat.

 

El pressupost per a cada anualitat es desglossa de la manera següent:

 

Any

Import DARP

2021

209.587,50

2022

209.587,50

2023

209.587,50

2024

209.587,50

2025

209.587,50

2026

209.587,50

2027

209.587,50

2028

209.587,50

2029

209.587,50

2030

209.587,50

Total

2.095.875,00