Direcció General de Comunicació

altres acords

Altres acords

query_builder   20 octubre 2020 15:29

event_note Nota de premsa

Altres acords

El Govern aprova crear un nou programa de salut pública que preveu incorporar 500 persones més als equips de rastreig de Covid-19

 

El Govern ha aprovat la creació d’un nou programa de salut pública que preveu la incorporació de fins a 500 persones més als equips de rastreig de Covid-19 a Catalunya. La part més important d’aquests professionals tindran un perfil administratiu i assumiran la realització de les enquestes de casos i la recollida de contactes de persones amb el coronavirus SARS-CoV-2. A més, comptaran amb personal tècnic sanitari de referència que els orientarà davant dels dubtes i els proporcionarà pautes d’actuació en el desenvolupament de la seva tasca. En una primera fase de la implementació del Programa, ja s’incorporaran 376 enquestadors i 40 referents, que es podria ampliar fins la xifra màxima en funció de l’evolució de la pandèmia.

 

Aquests efectius se sumaran als prop de 2.300 rastrejadors del sistema públic de salut de Catalunya per traçar els nous contagis i identificar-ne els contactes estrets.

 

El Programa, adscrit a la secretaria de Salut Pública, té una durada de dos anys, però prorrogable un màxim de tres. Es finançarà amb els Fons Covid-19 generats a la secció pressupostària corresponent al Fons de contingència i entrarà en vigor el dia de la publicació de l’Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

El Govern defensa davant l’Estat les competències en les lleis de mediació, de modificació del Codi Civil i de protecció del territori

 

El Govern ha encarregat al president de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat iniciar les negociacions amb l’Estat en relació amb les discrepàncies competencials amb els articles 1, 3, 4 i 6 de la Llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei de mediació en l'àmbit del dret privat, així com la Llei de protecció i ordenació del litoral en els articles 2 (i per connexió el 3 i el 6), 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33 i 34.

 

La negociació es farà dins la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes a través del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que és actualment el president de la representació catalana dins la Comissió Bilateral.

 

El Govern de l’Estat va manifestar unes discrepàncies competencials en relació amb aquests articles i va oferir a la Generalitat obrir una negociació bilateral, a través de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, adreçada a resoldre aquestes discrepàncies i evitar-ne la impugnació mitjançant un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional.

 

El termini de què disposa l’Estat per plantejar el possible recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra aquesta disposició acaba el proper 3 de novembre, però si abans d’acabar el termini s’adopta l’acord d’iniciar unes negociacions per resoldre aquestes discrepàncies competencials i es comunica al Tribunal Constitucional, quedarà prorrogat fins al 3 de maig de 2021 i permetrà disposar d’uns mesos per negociar amb l’Estat una possible solució acordada.