Centre Estudis Opinió

Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2020

L'Òmnibus de la Generalitat de Catalunya 2020 entra al Registre d'Estudis d'Opinió

query_builder   21 octubre 2020 19:51

event_note Nota de premsa

L'Òmnibus de la Generalitat de Catalunya 2020 entra al Registre d'Estudis d'Opinió

Avui, dia 21 d’octubre de 2020, ha entrat al Registre d’Estudis d’Opinió (REO) del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) l’enquesta l’Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2020 amb el número de REO 978, d’acord amb els terminis que estableix la llei del CEO.

Els departaments i organismes de la Generalitat tenen, de forma puntual, la necessitat de preguntar a l’opinió pública aspectes concrets de la seva gestió o sondejar futures accions de millora. Així, el CEO posa aquesta enquesta a disposició dels diferents departaments amb l’objectiu d’obtenir informació demoscòpica sobre la situació actual, l’impacte de les polítiques públiques que es duen a terme des de cada àmbit de l’Administració pública i sobre els diversos temes de gestió lligats a l’acció de Govern.

Per a la realització d’aquesta enquesta es van dur a terme 1.500 entrevistes telefòniques per ordinador (mètode CATI) a la població de més de 18 anys resident a Catalunya. El marge d’error per al conjunt de la mostra és de ±2,53 punts percentuals, per a un nivell de confiança del 95% (1,96 sigmes) i sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%).

El procediment de mostreig és estratificat per grandària de municipi, amb selecció de les unitats últimes (individus) mitjançant quotes encreuades de lloc de naixement, sexe i edat. Per al càlcul de quotes s’ha utilitzat com a base el Padró continu de població de l’any 2019.

El treball de camp es va dur a terme del 13 al 22 de juliol de 2020.

L’enquesta està disponible al web del CEO.