IDESCAT

MinTICLT2019

Enquesta territorial TIC a les llars. 2019

9 de cada 10 llars tenen connexió a Internet de banda ampla a totes les comarques catalanes, després d'un augment d'11 punts en els darrers dos anys

query_builder   28 octubre 2020 10:30

event_note Nota de premsa

Enquesta territorial TIC a les llars. 2019

9 de cada 10 llars tenen connexió a Internet de banda ampla a totes les comarques catalanes, després d'un augment d'11 punts en els darrers dos anys

Gràfic TICLT2019

L’any 2019, el 93,9% de les llars de Catalunya amb algun membre de 16 a 74 anys tenen connexió a Internet a través de banda ampla, xifra que supera la mitjana europea (89%) i espanyola (91,2%). Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), totes les comarques, excepte la Ribera d’Ebre (88,9%), se situen amb una connexió a través de banda ampla per sobre del 90%, encapçalades pel Tarragonès (96,5%), el Maresme i el Baix Llobregat (96,0%, cadascuna d’aquestes).

Al conjunt de Catalunya el percentatge de llars connectades a Internet a través de banda ampla ha augmentat 11 punts percentuals (del 82,9% el 2017 al 93,9% el 2019). Totes les comarques milloren significativament i destaquen la Terra Alta, el Baix Ebre i el Pallars Sobirà, on les llars amb accés a Internet han augmentat més de 15 punts.

La proporció de llars catalanes que tenen incidències amb el proveïdor del servei d’Internet s’ha incrementat en 4 punts percentuals (del 24,7% el 2017 al 28,7% el 2019). Aquest augment de les incidències amb el proveïdor s’ha produït a la majoria de comarques. Les comarques amb majors incidències són el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Cerdanya, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell i Aran (per sobre del 35%), mentre que la proporció més baixa s’ha registrat al Montsià, el Baix Ebre i el Ripollès (per sota del 25%).

El Tarragonès és la comarca amb el percentatge més elevat de persones que han comprat alguna vegada a través d’Internet (69,5%)
La comarca amb el percentatge més elevat de població de 16 a 74 anys que declara haver comprat alguna vegada a través de la xarxa és el Tarragonès (69,5%). A més, destaquen les comarques de l’Àmbit Metropolità, atès que totes estan situades entre les 8 amb percentatges superiors a la mitjana catalana (66,5%).

En relació amb l’any 2017, les compres a través d’Internet han augmentat a Catalunya (del 59,8% el 2017 al 66,5% el 2019) i també ho han fet a totes les comarques, però encara se situen amb un percentatge inferior a la mitjana europea (80,0%). L’increment més elevat en aquest període s’ha produït als àmbits de Ponent, Comarques Gironines i Penedès.

Pel que fa a l’ús d’Internet, l’any 2019 el 93,7% de les persones de 16 a 74 anys de Catalunya l’han utilitzat en els darrers 3 mesos i totes les comarques catalanes superen la mitjana europea (87,0%). El Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme, totes de l’Àmbit Metropolità, encapçalen aquest grup amb percentatges superiors al 94%.

D’altra banda, el 86,9% de les persones de 16 a 74 anys han utilitzat l’ordinador en els darrers 3 mesos (9,5 punts percentuals més que el 2017) i el 79,3% el correu electrònic (5 punts percentuals més que al 2017). Totes les comarques han incrementat els seus percentatges d’ús d’ordinador. L’ús del correu electrònic ha augmentat a la majoria de comarques, excepte en la comarca del Baix Camp, en les de l’Alt Pirineu-Aran i en algunes comarques de les Terres de l’Ebre.

AMPLIACIÓ DE RESULTATS. CATALUNYA

Aquesta estadística també proporciona resultats per al conjunt de Catalunya d’indicadors sobre TIC que es consideren rellevants en cada edició de l’Enquesta, com per exemple la presència de la tauleta tàctil a les llars, les compres per Internet o la utilització d’eines d’e-govern.

Equipament TIC
El 59,8% de les llars catalanes amb algun membre de 16 a 74 anys disposen de tauleta tàctil el 2019. D’aquestes, el 64,7% disposen d’1 tauleta, el 25,7% de 2 i el 9,6% tenen 3 tauletes tàctils o més.

El 98,4% de les llars catalanes disposen de telèfon mòbil el 2019. D’aquestes, el 44,0% disposen de 2 mòbils, seguit de les llars amb 3 mòbils (19,5%), les que en tenen 1 (18,4%) i les llars amb 4 mòbils o més (18,1%).

Compres a través d’Internet
Les persones de 16 a 74 anys que han comprat a través d’Internet en els darrers 12 mesos han declarat que els aspectes més importants a l’hora de comprar són la seguretat sobre els drets legals i garanties (85,6%) i que la pàgina web sigui fàcil d’utilitzar (74,4%).

El 90,8% de les persones que han comprat per Internet en els darrers 12 mesos utilitzen la targeta de crèdit o dèbit com a mitjà de pagament. Aquesta opció dista molt de la transferència bancària per Internet (40,7%), targetes o comptes de prepagament (30,7%) i altres mitjans (efectiu, transferència bancària ordinària) (34,0%).

Eines d’e-govern
Gairebé 1 de 4 persones declaren conèixer el portals de participació ciutadana. El 21,0% coneix els portals de transparència i un 15,6% els portals de dades obertes. Per grups d’edat, les persones de 35 a 44 anys tenen més coneixement dels portals de transparència (31,2%) i de dades obertes (18,8%). En canvi, són les persones de 25 a 34 anys les que declaren tenir més coneixement dels de participació ciutadana (33,3%).

RESULTATS PER ÀMBITS TERRITORIALS

Àmbit Metropolità
L’equipament en TIC a l’Àmbit Metropolità és molt similar a les mitjanes catalanes, alhora que és el territori amb el percentatge més elevat de llars amb telèfon mòbil (98,7%). Destaquen les comarques del Baix Llobregat i el Maresme amb la mateixa proporció de llars amb accés a Internet (96%), accés a Internet de banda ampla (96%) i disponibilitat de telèfon mòbil (98,8%), i se situen entre les 3 comarques catalanes que tenen aquests indicadors més elevats.

Pel que fa a les variables d’ús de les TIC per part de les persones de 16 a 74 anys, l’Àmbit Metropolità presenta indicadors que se situen per sobre de la mitjana catalana. L’anàlisi de les comarques d’aquest àmbit mostra que totes, excepte el Vallès Occidental, presenten percentatges de compres a través d’Internet superiors a la dada catalana (66,5%).

Comarques Gironines
L’equipament en TIC a les Comarques Gironines és molt similar a les mitjanes catalanes. Destaca la comarca del Ripollès d’entre les 3 amb el percentatge més baix de Catalunya de llars amb incidències amb la connexió a Internet (24,2%).

Si s’analitza l’ús de les TIC que fa la població de 16 a 74 anys, l’àmbit de les Comarques Gironines registra proporcions inferiors a les dades del conjunt de Catalunya. Tot i així, superen les mitjanes europees i espanyoles en ús d’Internet, alguna vegada i en els darrers 3 mesos, i en ús de correu electrònic.

Camp de Tarragona
El Camp de Tarragona registra els percentatges més elevats de llars amb ordinador (87,9%) i accés a Internet de banda ampla (95,0%). Els nivells d’ús de TIC per les persones de 16 a 74 anys són similars a la mitjana catalana, excepte en el correu electrònic on estan per sota. Destaca la comarca del Tarragonès, amb el percentatge més elevat de persones que han comprat a través d’Internet (69.5%)

Terres de l’Ebre
Les comarques de les Terres de l’Ebre se situen per sota de la mitjana catalana tant en els indicadors d’equipament en TIC com en els d’ús. És l’àmbit amb el percentatge més baix de llars amb ordinador (80,5%) i, juntament amb l’Alt Pirineu i Aran, de connexió a Internet de banda ampla (91,4%). També és l’àmbit amb el percentatge més baix de llars amb incidències amb el proveïdor del servei d’Internet (24%).

Les comarques del Baix Ebre, la Terra Alta i el Montsià registren els percentatges més baixos dels indicadors d’ús de correu electrònic i compres a través d’Internet.

Ponent
L’equipament en TIC a l’àmbit de Ponent és similar al de les mitjanes catalanes, alhora que és el territori amb el percentatge més alt de llars amb connexió a Internet (95,4%). Entre les seves comarques, hi ha el Segrià, amb la proporció més elevada de llars amb Internet (96,9%), i la Noguera amb els percentatges més petits de llars amb accés a Internet (90,4%) i llars amb mòbil (96,6%).

En relació amb l’ús de les TIC per part de la població de 16 a 74 anys, aquest àmbit es troba per sota de la mitjana catalana, si bé tots ells superen la dada espanyola

Comarques Centrals
La proporció de llars amb accés a Internet i de banda ampla de les Comarques Centrals és superior a les mitjanes catalanes (94,9% i 94,4%, respectivament).

Pel que fa a l’ús de les TIC per part de les persones de 16 a 74 anys, aquest àmbit presenta percentatges inferiors a la mitjana catalana en tots els indicadors. Tot i així, els percentatges d’ús d’Internet els darrers 3 mesos (91,1%), d’ús de correu electrònic (76,4%) i la realització de compres a través d’Internet (63,6%) se situen per sobre de la mitjana espanyola.

Alt Pirineu i Aran
L’Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran és el territori de Catalunya que registra els percentatges d’equipament TIC més baixos, alhora que és l’àmbit amb la proporció d’habitatges que han patit alguna incidència amb el proveïdor d’accés a Internet en el darrer any (38,1%) més elevat de tot Catalunya.

Pel que fa a l’ús de TIC de les persones de 16 a 74 anys, l’Alt Pirineu i Aran presenta percentatges inferiors a la mitjana catalana. 

Penedès
L’Àmbit del Penedès presenta percentatges de disponibilitat d’ordinador, Internet i banda ampla lleugerament superiors als de Catalunya.

En l’anàlisi dels indicadors d’ús de TIC per part de la població de 16 a 74 anys s’observa que queden per sota de la mitjana catalana, tot i que l’ús d’Internet els darrers 3 mesos (93%) i l’ús de correu electrònic (76,8%) superen els valors mitjans europeu i espanyol.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 368

Taules

Taules
XLSX | 40