IDESCAT

Miniatura NPef2018

Enquesta de fecunditat. Any 2018

El 26,7% de les dones de 40 a 55 anys no han tingut fills biològics

query_builder   29 octubre 2020 10:42

event_note Nota de premsa

Enquesta de fecunditat. Any 2018

El 26,7% de les dones de 40 a 55 anys no han tingut fills biològics

Gràfic NPef2018

L’Idescat ha dut a terme una explotació de l’Enquesta de fecunditat 2018 de l’INE, que se centra exclusivament en els fills biològics tinguts per les dones de 18 a 55 anys. L’anàlisi d’aquesta explotació mostra elevats nivells d’infecunditat a totes les edats, però destaca el 26,7% de dones de 40 a 55 anys que no han tingut fills biològics. D’altra banda, a edats més joves, el 87,5% de les dones menors de 30 anys no han tingut fills biològics, ni tampoc el 61,3% de les dones de 30 a 34 anys.

El nombre mitjà de fills tinguts per la població femenina de 18 a 55 anys el 2018 és de 0,97 fills. Aquesta dada sintetitza el comportament de diferents generacions de dones, algunes a l’inici de la seva vida reproductiva i d’altres al final. La fecunditat de les dones menors de 40 anys és de 0,60 fills, mentre que la de les dones de 40 a 55 anys és d’1,34 fills. D’aquest últim grup de dones, un 26,7% no ha tingut fills i les que sí que n’han tingut, una tercera part ha tingut un únic fill (33,3%), més de la meitat n’ha tingut dos (53,3%) i el 13,4%, tres o més.

La darrera informació de referència sobre indicadors de descendència i infecunditat es troba al Cens de població 2011, que mostrava que les dones de 40 a 55 anys van tenir una descendència d’1,59 fills i un nivell d’infecunditat del 18,4%. Pel que fa a la grandària de la família, el 29% de les dones amb descendència van tenir un únic fill, el 54,7% en van tenir dos i el 16,3% en van tenir tres o més.

Aquesta informació contrasta amb els resultats de l’Enquesta de fecunditat 2018, en què s’observa una caiguda significativa de la descendència i un fort augment de la infecunditat. També es constata  una disminució de la grandària de la família ja que hi ha un augment significatiu dels fills únics i una disminució correlativa de la propensió a tenir segons  i tercers fills o més.

El comportament de la fecunditat varia segons diferents factors com la nacionalitat, el nivell d’estudis o la situació laboral

Les dones de nacionalitat estrangera residents a Catalunya tenen una fecunditat més alta i una edat mitjana a la maternitat més jove que les dones de nacionalitat espanyola. Així ho demostra el nombre mitjà de fills per dona i el percentatge de dones sense fills per edat. Les dones estrangeres tenen un nombre mitjà de fills d’1,14 i el 57,1% de les dones estrangeres menors de 40 anys no han tingut fills. Per a les dones de nacionalitat espanyola, els valors són de 0,93 fills per dona, amb el 67,0% de dones menors de 40 sense fills. Pel que fa a la grandària de la família de les dones de més de 40 anys que han tingut fills, els patrons segons la nacionalitat són força diferents. Entre les dones estrangeres amb fills, el 28,8% han tingut un únic fill, el 28,7% n’han tingut dos i el 42,6% n’han tingut tres o més. Entre les dones espanyoles amb fills, el 34% han tingut un únic fill, el 56,9% n’han tingut dos i només el 9,2% n’han tingut tres o més.

D’altra banda, l’increment dels anys d'estudis de la població ha tingut com a conseqüència, un augment de l'edat en què les dones tenen fills i una reducció de la fecunditat. Les dones amb estudis superiors tenen 0,81 fills per dona i també hi ha una proporció més alta de dones sense fills (52,4%). En comparació, les dones amb un nivell d’estudis menor tenen 1,47 fills per dona i el 25,9% no tenen cap fill.

En relació amb l’ocupació, l’increment de la participació de les dones al mercat laboral també ha incidit en el descens de la fecunditat. Les dones inactives tenen més fills que les actives. La fecunditat de les dones inactives de 50 a 55 anys és d’1,8 fills per dona, mentre que les dones actives en tenen 1,17.

L’Idescat difon una selecció de taules de l’Enquesta de fecunditat 2018 publicades per l’INE

Pel que fa a la fecunditat desitjada, les dones voldrien tenir més fills dels que tenen, al voltant dels dos fills per dona (1,93). És significatiu que el 72,0% de les dones desitjarien tenir dos fills i més. Les dones que tenen fills són les que voldrien tenir un nombre de fills més alt. D'altra banda, la proporció de dones que no volen tenir fills disminueix amb l'edat, i de mitjana representen el 12,0% de les dones en edat fèrtil.

La situació laboral de les dones es pot convertir en un obstacle per aconseguir la fecunditat desitjada. El 28,6% de les dones declaren que han tingut menys fills dels que volien, per raons laborals o de conciliació de la vida familiar i laboral.

En relació amb el retard en l'edat a tenir el primer fill, una quarta part de les dones al·leguen com a principal motiu la falta d'una relació estable (25,4%) i un 20,7% al·leguen raons laborals o de conciliació. En aquest context, s’ha de tenir en compte el retard en l’emancipació de les dones, ja que el 35,9% de les dones d’entre 18 i 39 anys declaren que conviuen amb els pares.

La conciliació de la vida familiar i laboral és un dels motius que les dones assenyalen amb més freqüència com un impediment per tenir més fills. Per comprendre aquesta afirmació cal analitzar com es distribueixen les tasques de cura dels fills a la llar. Així, per exemple, a les llars on les dones enquestades conviuen amb fills menors de 14 anys, són elles les fan la major part de les tasques. Les excepcions són posar els fills al llit, jugar-hi i ajudar-los amb els deures o triar les extraescolars, que són tasques fetes de manera més igualitària per les mares i les seves parelles.

La família, especialment els avis, compleixen un rol fonamental en la cura dels fills. El 16,9% de les mares amb fills menors de 3 anys recorren als avis o a un altre familiar per cuidar-los  i el 20,6% combinen l’escola infantil amb l’ajuda d’altres membres de la família.

En relació amb el control de la natalitat, al voltant del 65% de les dones menors de 30 anys utilitzen anticonceptius, proporció que disminueix amb l'edat. Els anticonceptius hormonals són utilitzats amb més freqüència entre les dones menors de 30 anys (33,1%), mentre que el preservatiu masculí és el mètode més usat en la resta d’edats.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 139

Taules

Taules
XLSX | 52