Cultura

FOTO

Les excavacions a l'entorn de l'església de Santa Margarida d'Empúries confirmen l'existència d'un important nucli d'hàbitat tardoromà i alt medieval a prop de l'antic estuari

query_builder   4 novembre 2020 08:30

event_note Nota de premsa

Les excavacions a l'entorn de l'església de Santa Margarida d'Empúries confirmen l'existència d'un important nucli d'hàbitat tardoromà i alt medieval a prop de l'antic estuari

  • La intervenció forma part del nou projecte de recerca impulsat pel Museu d’Arqueologia de Catalunya que té com a objectiu l’estudi de les antigues àrees portuàries d'Empúries
  • També s'han documentat diverses estructures associades a les etapes més modernes de l'església, annexes a la capella, que es poden datar al segle XIV

 

foto

Les excavacions arqueològiques a l'entorn de l'església de Santa Margarida d'Empúries, al nord del terme municipal de l’Escala, confirmen l'existència d'un important nucli d'hàbitat tardoromà i alt medieval a prop de l'antic estuari. Els treballs, duts a terme per un equip d’arqueòlegs del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries, han durat tres setmanes, del 12 al 28 d'octubre. Es tracta d'una intervenció programada dins de l'actual projecte quadriennal de recerca arqueològica (2018-2021), centrat en l'estudi de les antigues àrees portuàries d'Empúries a partir de tres etapes especialment rellevants de la seva història: la fundació de l'empori grec (segle VI aC); l'arribada dels romans (segle II aC) i l'etapa tardoantiga (segle VI-segle VIII dC).

L'objectiu dels treballs realitzats a Santa Margarida és justament aprofundir en el coneixement de l'etapa tardoantiga i alt medieval, atès que les excavacions realitzades a l'interior de l'església entre els anys 2003 i 2005 van permetre redescobrir i estudiar les restes del baptisteri que, d'ençà finals del segle IV o inicis del segle V, formaria part del conjunt episcopal d'Empúries.

A partir d'aquests indicis, posteriorment, s'han realitzat dues campanyes de prospeccions geofísiques a tots els camps adjacents, utilitzant diverses tècniques (prospeccions amb georadar, magnètiques així com també tomografies elèctriques), segons les quals les restes arqueològiques ocupaven una extensió considerablement més gran que la que avui coneixem. Els resultats d'aquestes prospeccions mostren diverses illes d'edificacions separades per carrers que formarien part d'un important nucli d'hàbitat desenvolupat a l'entorn de l’antic episcopium d'Empúries. Aquest nucli va créixer en el límit de l’antic estuari que es situava al nord del jaciment i que en aquells moments es podria utilitzar com espai portuari.

A partir d’aquestes informacions, la intervenció arqueològica s'ha centrat en els terrenys situats just al nord de la capella de Santa Margarida, amb l'objectiu de conèixer millor la planta del baptisteri i la seva evolució posterior. Fins al moment s'han pogut documentar diverses estructures associades a les etapes més modernes de l'església, que va perdurar fins el segle XVIII. Es tracta de diverses estructures annexes a la capella, les quals es poden datar vers el segle XIV.

Per sota d'aquests nivells s'han descobert unes altres restes d'edificacions associades a una important reforma constructiva del baptisteri que, a l'espera d'un estudi més detallat, podem situar a partir del segle VI en endavant. El moment final d'aquest conjunt està marcat per la presencia de diverses tombes d'inhumació, de cronologia encara incerta, però que són anteriors a la construcció de la capella actual que situem entre les acaballes del segle X o els inicis del segle XI.