IDESCAT

MinCLEM MÒDUL

Enquesta de clima empresarial. Tercer trimestre del 2020. Mòdul sobre l'impacte de la COVID-19 en l'activitat empresarial

El 80,3% dels establiments afectats per la crisi sanitària han disminuït la facturació al tercer trimestre del 2020

query_builder   4 novembre 2020 10:00

event_note Nota de premsa

Enquesta de clima empresarial. Tercer trimestre del 2020. Mòdul sobre l'impacte de la COVID-19 en l'activitat empresarial

El 80,3% dels establiments afectats per la crisi sanitària han disminuït la facturació al tercer trimestre del 2020

Gràfic mòdul clem 2020T3

El 71,0% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària de la COVID-19 al tercer trimestre del 2020 (12,6 punts percentuals menys que al trimestre anterior), segons l’Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona. Un dels impactes que ha tingut més incidència és la disminució de la facturació, que el declaren el 80,3% dels establiments afectats per la crisi. Aquest percentatge d’establiments s’ha reduït 6,7 punts percentuals en relació amb el segon trimestre del 2020. Per contra, el 7,3% dels establiments afectats han incrementat la facturació, xifra que representa un augment de 2,2 punts en relació amb el trimestre anterior.

La disminució mitjana de la facturació se situa en el -35,2% al tercer trimestre, dada que s’ha reduït 11,4 punts percentuals respecte al trimestre anterior. En el cas de l’hostaleria, en què el 91,8% dels establiments manifesta que continua afectat per les conseqüències de la COVID-19, la reducció mitjana de la facturació arriba al ‑62,3%, seguida a més distància de la resta de serveis (-35,6%), la construcció (‑30,3%) i la indústria i el comerç (‑29,3%  i ‑29,2%, respectivament).

Entre els establiments que han vist reduïda la facturació, la previsió de recuperació del nivell habitual de facturació és més pessimista que al trimestre anterior, ja que un 42,2% no preveu recuperar-la abans d’un any, percentatge que representa un augment de 14,7 punts en relació amb les previsions del segon trimestre del 2020. Per sectors d’activitat, l’hostaleria és el sector amb la proporció més elevada d’establiments que no preveu recuperar el nivell de facturació habitual fins, com a mínim, passat un any (50,7%).

El percentatge d’establiments que veuen difícil recuperar el nivell habitual de facturació o creuen que no el recuperaran i hauran de tancar és del 13,9% al tercer trimestre del 2020, 5,5 punts més que al segon trimestre (8,4%).

Impacte sobre l’ocupació
El 51,8% dels establiments empresarials afectats per la crisi sanitària han tingut un impacte en l’ocupació en el tercer trimestre del 2020, 6 punts menys que el trimestre anterior (57,8%). D’aquests establiments, el 63,2% no ha dut a terme les contractacions previstes, el 62,7% ha fet una reducció temporal d’ocupació, el 46,3% no ha renovat contractes, el 37,9% ha reduït permanentment la plantilla  i el 7,9% ha augmentat el nombre de treballadors. El percentatge d’establiments afectats que declaren una reducció permanent del nombre de treballadors va a l’alça i se situa 4,2 punts per sobre de la dada del trimestre anterior.

En el cas de l’hostaleria l’impacte en l’ocupació arriba al 77,8%. En aquest sector, destaquen els elevats percentatges dels establiments afectats, que han fet una reducció temporal d’ocupació (80,1%).

Els percentatges d’establiments afectats que informen d’impactes en l’ocupació són més elevats com més gran és l’establiment. Les diferències més grans es troben en els percentatges de no contractació de treballadors i de no renovació de contractes temporals, que en el cas dels establiments de 50 ocupats o més s’eleven fins al 68,5% i el 49,9%, mentre que en els establiments de menys de 10 ocupats són del 55,1% i del 37,3%, respectivament. A més, mentre que la no contractació prevista de treballadors és el més freqüent entre els establiments de 50 ocupats o més, en el cas dels establiments de menor dimensió el més habitual és la suspensió temporal de treballadors.

Mesures adoptades pels establiments en relació amb la crisi sanitària
La reorganització i flexibilització de la jornada de treball (77,2%) ha estat la mesura adoptada majoritàriament pels establiments de Catalunya afectats per la COVID-19 al tercer trimestre del 2020. Altres mesures rellevants són la sol·licitud d’ajut econòmic o financer i la reducció de la jornada laboral amb un 42,9% i 35,3%, respectivament.

En els sectors de l’hostaleria i del comerç destaca també la introducció d’incentius al consum (campanyes comercials, promocions, rebaixes, ...), amb un 51,5% i 39,2%, respectivament. I la producció de nous productes i serveis també mostra un pes important en els establiments de l’hostaleria (40,8%)

Transformació digital
El 35,3% dels establiments de Catalunya han accelerat el procés de transformació digital com a conseqüència de la COVID-19. Aquest percentatge cau al 17% en el sector de l’hostaleria.

Dels establiments que han accelerat la transformació digital, el 92,4% ho ha fet per implementar el teletreball (o incrementar-lo, si ja l’utilitzaven). Tots els sectors d’activitat han accelerat majoritàriament la transformació en relació amb el teletreball, excepte l’hostaleria, que ho ha fet en l’àmbit del màrqueting digital (65,4%).

El 60% dels establiments que han accelerat la transformació digital a causa de la COVID-19 destinarà recursos, els propers 6 mesos, a la compra de material informàtic (programari i maquinari) i un 30,5%, a la contractació de serveis informàtics externs. Només el 10,2% destinarà recursos a la contractació de personal informàtic propi, percentatge que es redueix gairebé a la meitat als establiments més petits (5,5%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 105

Taules

Taules
XLSX | 43