• Amb l’oferta aprovada es podran arribar a convocar fins a 435 places de Mossos d’Esquadra d’escala bàsica, 250 places de l’escala bàsica de Bombers de la Generalitat i 7 d’inspectors del cos de Bombers de la Generalitat

 

  • 520 places corresponen a la taxa d’estabilització per reduir la temporalitat a la Generalitat

 

  • L’oferta inclou també 28 places del cos de subalterns adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual

 

El Govern ha aprovat la proposta d’oferta d’ocupació pública d’administració i serveis del 2020. Es tracta de 1.421 places, la majoria de les quals, corresponen a serveis essencials com mossos d’esquadra, bombers, agents rurals i serveis penitenciaris.

 

Del total de places aprovades, 520 són d’estabilització de l’ocupació pública (PES), destinades a reduir l’índex de temporalitat existent i consolidar i estabilitzar llocs de treball ocupats de manera temporal. Això vol dir que no són places noves, sinó places ja existents, ocupades fins al moment per personal interí. En els concursos oposició de les places PES es valora de forma preferent l’experiència en el lloc de treball per facilitar que el personal interí que les ocupa obtingui la condició de personal funcionari.

 

Aquesta proposta se cenyeix a les possibilitats que marca la normativa bàsica estatal pel que fa a les taxes de reposició i incorpora el nombre màxim de places que permet aquesta taxa. Cal destacar que en el moment de la convocatòria es podran incloure el 10% de places addicionals a les que consten en l’oferta. Per tant, les places que es convoquin podran ser de fins a 435 Mossos d’escala bàsica, 250 de l’escala bàsica de Bombers de la Generalitat i 7 d’inspectors del cos de Bombers de la Generalitat.

 

Distribució de les places aprovades

 

Taxa d’estabilització

520 Places

Titulació superior veterinària

80

Diplomatura enginyeria tècnica industrial

40

Cos administratiu

372

Agrupació professional de subalterns adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual

 

28

 

 

 

Taxa general de reposició

901 places

Mossos d’escala bàsica

435

Escala bàsica de bombers

250

Inspectors del cos de bombers

7   

Sotsinspectors agents rurals

32

Tècnics especialistes serveis penitenciaris

232

Escala superior cos d’intervenció

9

 

L’oferta aprovada inclou també 28 places de l’agrupació professional de subalterns adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual. Cal destacar, a més, que l’oferta d’ocupació pública reserva un 5% de les places per a persones amb discapacitat no intel·lectual.

 

245 noves places de Mosso d’Esquadra

 

I en línia amb aquest acord, el Govern ha aprovat un decret llei que autoritza la creació de 245 places del cos de Mossos d’Esquadra, de la categoria d’escala bàsica, per a l'any 2020, que comptaran amb la dotació pressupostària adequada. Aquestes places, sumades a les vacants ja existents derivades de jubilacions i altres situacions, permetran disposar de l’oferta de 435 places de Mossos.