Territori

Informació relativa al tancament d'una de les xemeneies de Componentes Vilanova

query_builder   10 novembre 2020 16:57

event_note Nota de premsa

Informació relativa al tancament d'una de les xemeneies de Componentes Vilanova

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat, va detectar el passat mes de setembre que una de les xemeneies de l’empresa Grupo Componentes Vilanova, SL, de Vilanova i la Geltrú (Garraf), superava valors límit determinats en l’autorització ambiental de l’activitat. En concret, la Generalitat va constatar que aquest focus emissor de l’empresa, dedicada a la fusió de metalls no ferrosos i a la construcció de motlles metàl·lics per a la fosa d’alumini a alta pressió, superava el límit d’emissió de dioxines i furans, mentre que el mesurament de l’altre es trobava dins del rang permès. Per aquest motiu, a mitjans de setembre va enviar un requeriment a l’empresa perquè tanqués el focus problemàtic, cosa que va fer el 18 de setembre, i va iniciar un expedient informatiu. La Generalitat va informar de la situació l’Ajuntament, els diferents grups municipals i representants de veïns i veïnes.

Un cop analitzat a fons l’expedient, aquest mes de novembre s’ha considerat que  l’empresa és responsable de la comissió d’una infracció greu d’acord amb la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, per haver superat 39 vegades el valor límit autoritzat, i se li ha incoat un expedient sancionador. Sens perjudici del que resulti de la instrucció de l’expedient, que pot arribar a fixar una multa de fins a 200.000 euros i la clausura temporal, total o parcial de les activitats o instal·lacions per un període màxim de dos anys. Al final ha quedat per ara fixada una multa de 24.000 euros i el tancament parcial de l’empresa, concretament a les activitats associades a la superació del límit.

L’empresa ha donat de baixa definitivament la xemeneia tancada per la Generalitat al setembre. Pel que fa l’altre focus, les anàlisis indiquen que en aquests moments el nivell d’emissió de dioxines de la indústria és de 0,1 ng ITEQ/Nm3, que és el valor límit exigible.

En paral·lel a aquesta actuació, Territori i Sostenibilitat ha realitzat mesures de qualitat de l’aire de dioxines a la zona. Com que no hi ha referències legals per a aquest contaminant, ha comparat resultats amb sèries històriques i ha comprovat que els valors mesurats són similars a la resta de mesures que disposa en altres punts del territori i de les mesures efectuades en el mateix punt l’any 2016. Amb la informació disponible es conclou que la superació del límit del focus no ha tingut una incidència en el medi.

Fins fa poc temps, aquest tipus d’instal·lació no tenia límits de dioxines i furans establerts. Amb l’aprovació la darrera autorització ambiental, l’any 2019, s’hi van incorporar els requeriments de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) que fixa  la Unió Europea, que cada cop és més restrictiva pel que fa a les emissions de contaminants.