Territori

senyalització carreteres orientació

Territori i Sostenibilitat publica en línia el Pla director de senyalització interurbana d'orientació

query_builder   11 novembre 2020 09:10

event_note Nota de premsa

Territori i Sostenibilitat publica en línia el Pla director de senyalització interurbana d'orientació

  • La guia estableix els criteris de selecció de les mencions que han d’aparèixer en els senyals d’orientació

 

  • El Departament està actualment renovant la senyalització en diverses carreteres a les comarques centrals
senyalització carreteres orientació
El Departament ha publicat en línia el Pla director de senyalització interurbana d’orientació de Catalunya, que defineix els criteris de selecció de les mencions que han d’aparèixer en aquests senyals en la xarxa de carreteres interurbanes. Així, aquesta guia recull què cal senyalitzar per orientar les persones usuàries en els seus recorreguts, amb l’objectiu d’aconseguir un sistema útil, clar i senzill, que faciliti una conducció còmoda i segura. D’aquesta manera, el document dona continuïtat i complementa el Manual de disseny de la senyalització interurbana d’orientació de Catalunya, que mostra com han de ser aquests senyals.

 

El pla director fixa els criteris per a triar quines mencions han d’aparèixer en els senyals, per orientar el nombre més alt de persones, atesa la impossibilitat d’assenyalar totes les destinacions possibles des de cada punt del trajecte. La limitació d’espai disponible obliga a prioritzar aquelles mencions que serveixen tant a les persones que es dirigeixen al pol esmentat com a les que saben que el seu destí final està en la mateixa direcció. A més, aquests senyals han de complir una sèrie de requisits perquè siguin realment útils i afavoreixin la seguretat viària.


Els principals criteris a tenir en compte en la senyalització d’orientació a les carreteres interurbanes són:

 

  • Jerarquització dels pols: un pol és qualsevol espai del territori emissor i/o receptor de trànsit (nuclis de població, zones industrials, infraestructures, equipaments, recursos turístics aïllats...) i els pols es classifiquen d'acord amb criteris objectius. Aquesta classificació permet jerarquitzar els itineraris entre els diferents pols i serveix de base per a seleccionar les destinacions que han d'aparèixer en la senyalització. Així, s’estableixen vuit categories de pols: Superespecials, especials, primaris principals, primaris addicionals, secundaris, terciaris, quaternaris i quinquenaris.

 

  • Globalitat: l'estudi s'aborda de forma global al territori considerat per aconseguir la uniformitat de la senyalització.

 

  • Estructuració de la xarxa: la xarxa es considera com una malla contínua. La senyalització així concebuda facilita a les persones usuàries el seguiment dels itineraris entre els diferents pols.

 

  • Continuïtat: la senyalització es concep amb la condició que existeixi continuïtat seguint l'itinerari des de que una destinació apareix fins que s'arriba al destí.

 

  • Visibilitat: la col·locació dels senyals s'ha de fer amb la suficient visibilitat i al punt adequat de la xarxa viària. Cal tenir en compte que aquests senyals es col·loquen sobretot en encreuaments i enllaços, punts especialment sensibles pel que fa a la seguretat viària.

 

  • Llegibilitat: el nombre de destinacions que poden aparèixer a la senyalització està limitat per a facilitar-ne la lectura. La persona usuària llegeix aquests senyals mentre condueix, de manera que pot assumir un volum inferior d’informació.

Projectes en marxa

 

El Departament de Territori està desenvolupant en els últims anys diverses actuacions de millora de la senyalització d’orientació a la xarxa de carreteres; actualment, té en execució treballs de millora que abasten més de 700 senyals a les comarques centrals. Aquesta actuació compta amb una inversió d’1,6 MEUR i inclou carreteres com la C-16, la B-224, la C-17, la C-25, la C-26, la C-37, la C-55, la C-62, o l’N-141c, entre d’altres. Els treballs conclouran a finals d’any.

D’altra banda, està en redacció el projecte de millora de la senyalització d’orientació a les carreteres de la Generalitat de Catalunya a l’entorn de Vic, amb un pressupost previst d’1 MEUR.

2  

Imatges

Fotografia

Fotografia 98

Fotografia

Fotografia 887

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 185